รายชื่อโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ราชอาณาจักรไทย
Seal Prime Minister of Thailand.png
ตราราชการ
Anucha.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อนุชา บูรพชัยศรี

ตั้งแต่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพลโท อำนวย ไชยโรจน์
สถาปนา1 มกราคม พ.ศ. 2501
เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี

รายชื่อโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม นายกรัฐมนตรี เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1)
Seal Prime Minister of Thailand.png พลตรี อำนวย ไชยโรจน์ จอมพลถนอม กิตติขจร 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
2 Karb.jpg พันโท หม่อมหลวงขาบ กุญชร จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 30 กันยายน พ.ศ. 2505
1
(2)
Seal Prime Minister of Thailand.png พลตรี อำนวย ไชยโรจน์[1] จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
1
(3)
Seal Prime Minister of Thailand.png พลโท อำนวย ไชยโรจน์[2] จอมพลถนอม กิตติขจร 13 ธันวาคม พ.ศ. 2506 ???
3 Seal Prime Minister of Thailand.png พันเอก อาจศึก ดวงสว่าง จอมพลถนอม กิตติขจร ??? 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
4 นิสสัย เวชชาชีวะ สัญญา ธรรมศักดิ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
5
(1)
วีระ มุสิกพงศ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
- จรูญ กุวานนท์.jpg จรูญ กุวานนท์
(รองโฆษกปฏิบัติหน้าที่แทน)
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 20 เมษายน พ.ศ. 2519
5
(2)
วีระ มุสิกพงศ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 20 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519
- Dusit1.JPG ดุสิต ศิริวรรณ
(รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทน)
ธานินทร์ กรัยวิเชียร 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
คณะปฏิวัติ นำโดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
6 Seal Prime Minister of Thailand.png กำจัด กีพานิช พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
7 Seal Prime Minister of Thailand.png พลตรีอุทาร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
8 สมศักดิ์ ชูโต.jpg สมศักดิ์ ชูโต พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
9 Trairong Suwankiri.jpg ไตรรงค์ สุวรรณคีรี 30 เมษายน พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
10 Mechai Viravaidya 2008.jpg มีชัย วีระไวทยะ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
11 ร้อยโทสุวิทย์ ยอดมณี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
12 Pridiyathorn Fulbright talk.JPG หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
13 ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อานันท์ ปันยารชุน 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 7 เมษายน พ.ศ. 2535
14 The Deputy Prime Minister of Thailand Dr. Wissanu Krea-Ngam calls on the Deputy Prime Minister Shri L.K Advani in New Delhi on December 16, 2003 (cropped).jpg วิษณุ เครืองาม พลเอกสุจินดา คราประยูร 28 เมษายน พ.ศ. 2535 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
15 มนตรี เจนวิทย์การ อานันท์ ปันยารชุน 16 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
16 Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชวน หลีกภัย 13 ตุลาคม พ.ศ. 2535 16 ธันวาคม พ.ศ. 2537
17
(1)
อรรคพล สรสุชาติ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2537[3] 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
18 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล บรรหาร ศิลปอาชา 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
19 วราเทพ รัตนากร พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2539[4] 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
17
(2)
อรรคพล สรสุชาติ ชวน หลีกภัย 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540[5] 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
20 ยงยุทธ ติยะไพรัช พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544[6] 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545
21 นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545[7] 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546
22 Jakrapob Penkair.jpg จักรภพ เพ็ญแข 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546[8] 14 มีนาคม พ.ศ. 2548
23 พลตำรวจเอก เฉลิมเดช ชมพูนุท 14 มีนาคม พ.ศ. 2548 8 สิงหาคม พ.ศ. 2548
24 สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 2019.jpg สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2548[9] 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
25
(1)
Yongyut Maiyalap 2009-12-05 cropped.jpg ร้อยเอก นายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549[10] 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550
26 ไชยา ยิ้มวิไล 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550[11] 29 มกราคม พ.ศ. 2551
27 พลตำรวจโทวิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ สมัคร สุนทรเวช 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551[12] 18 กันยายน พ.ศ. 2551
28 Nattawut Saikua (1).jpg ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551[13] 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
- Panitan Wattanayakorn2.jpg ปณิธาน วัฒนายากร
(รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่)
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
29 ฐิติมา ฉายแสง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 24 มกราคม พ.ศ. 2555
25 มกราคม พ.ศ. 2555
(ปฏิบัติหน้าที่)
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
- อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
(รองโฆษกฯ รักษาการ)
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555
30 Sansanee Narkpongse.jpg ศันสนีย์ นาคพงศ์ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
31 หมอ ทศพร เสรีรักษ์.jpg ทศพร เสรีรักษ์ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
32 TEERAT.jpg ธีรัตถ์ รัตนเสวี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 31 มกราคม พ.ศ. 2557[14]
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 16 กันยายน พ.ศ. 2557
25
(2)
Yongyut Maiyalap 2009-12-05 cropped.jpg ร้อยเอก นายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 16 กันยายน พ.ศ. 2557[15] 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558[16]
- พลเอก วิลาศ อรุณศรี
(เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รักษาการ)
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558[17] 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558
33 Sansern Kaewkamnerd 2010-5-23 cropped.jpg พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558[18] 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561
- Phutthipong Punnakan.jpg พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
(รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่)
26 ตุลาคม พ.ศ. 2561[19] 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(ลาออกจากตำแหน่ง)
34 Seal Prime Minister of Thailand.png นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(ลาออกจากตำแหน่ง[20])
35 Anucha.jpg อนุชา บูรพชัยศรี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563[21] ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองในสำนักนายกรัฐมนตรี
 2. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองในสำนักนายกรัฐมนตรี
 3. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๔๕/๒๕๓๗ เรื่อง แต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 4. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๔/๒๕๓๙ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 5. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๖๕/๒๕๔๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 6. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕/๒๕๔๔ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 7. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๙๙/๒๕๔๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 8. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๙๕/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 9. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๙๕/๒๕๔๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 10. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๗/๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 11. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๒/๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไชยา ยิ้มวิไล)
 12. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๖/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 13. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๒/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายธีรัตถ์ รัตนเสวี)
 15. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑o๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง
 17. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
 18. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 19. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 275/2561 เรื่อง มอบหมายใก้ปฏิบัติหน้าที่
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์)
 21. https://www.thairath.co.th/news/politic/1912649