คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่ออังกฤษ Faculty of Dentistry
Srinakharinwirot University
ที่อยู่ 114 สุขุมวิท 23 เขตคลองเตยเหนือ กรุงเทพมหานคร
วันก่อตั้ง 24 สิงหาคม พ.ศ. 2537 (23 ปี)
คณบดี รศ.ทพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน
เว็บไซต์ http://dent.swu.ac.th/

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Faculty of Dentistry : Srinakharinwirot University) เป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ลำดับที่ 6 ของประเทศไทย ผ่านการรับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากทันตแพทยสภาแล้ว

ประวัติ[แก้]

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยจะมีวิธีการรับนักศึกษาผ่านส่วนกลาง (กสพท.) ปีละประมาณ 25 คน ที่เหลือมาจากสอบตรง (ต่างจังหวัด) และแอดมิชชั่นกลางอีก 25 คน รวมทั้งหมด 50 คน ชั้นปีหนึ่งจะเรียนที่ วิทยาเขตองครักษ์ ส่วน ปี 2 - 6 เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สาขาวิชา[แก้]

คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ภาควิชา ดังนี้

  1. ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
  2. ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
  3. ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์
  4. ภาควิชาศัลยศาสตร์
  5. ภาควิชาโอษฐวิทยา

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้แก่

ปริญญาตรี

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]