คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Faculty of Dentistry,
Srinakharinwirot University
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ logo.svg
สถาปนา24 สิงหาคม พ.ศ. 2537 (28 ปี)
คณบดีผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
ที่อยู่
คณะทันตแพทยศาสตร์ เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สี     สีม่วง
เว็บไซต์http://dent.swu.ac.th/

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ลำดับที่ 6 ของประเทศไทย ผ่านการรับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากทันตแพทยสภาแล้ว

ประวัติ[แก้]

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยจะมีวิธีการรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS1-4 ปีละประมาณ 65 คน โดยชั้นปี 1 - 6 เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

หน่วยงาน[แก้]

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559[ลิงก์เสีย] นั้น ได้มีการแบ่งหน่วยงานในคณะทันตแพทยศาสตร์เป็น 7 หน่วยงาน ดังนี้

  1. สำนักงานคณบดี
  2. ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
  3. ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน
  4. ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์
  5. ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก
  6. ภาควิชาโอษฐวิทยา
  7. โรงพยาบาลทันตกรรม

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้แก่

ปริญญาตรี

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

อ้างอิง[แก้]