คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่ออังกฤษFaculty of Dentistry
Srinakharinwirot University
ที่อยู่114 สุขุมวิท 23 เขตคลองเตยเหนือ กรุงเทพมหานคร
วันก่อตั้ง24 สิงหาคม พ.ศ. 2537 (26 ปี)
คณบดีผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
เว็บไซต์http://dent.swu.ac.th/

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Faculty of Dentistry : Srinakharinwirot University) เป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ลำดับที่ 6 ของประเทศไทย ผ่านการรับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากทันตแพทยสภาแล้ว

ประวัติ[แก้]

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยจะมีวิธีการรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS1-4 ปีละประมาณ 65 คน โดยชั้นปี 1 - 6 เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

หน่วยงาน[แก้]

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559 นั้น ได้มีการแบ่งหน่วยงานในคณะทันตแพทยศาสตร์เป็น 7 หน่วยงาน ดังนี้

  1. สำนักงานคณบดี
  2. ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
  3. ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน
  4. ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์
  5. ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก
  6. ภาควิชาโอษฐวิทยา
  7. โรงพยาบาลทันตกรรม

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้แก่

ปริญญาตรี

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]