โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Uttaradit Rajabhat University Demonstration School ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัด อุตรดิตถ์

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นโรงเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่ปรารถนาจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ในระบบโรงเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเต็มศักยภาพ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2549 โดยเปิดสอนในระดับชั้นปฐมวัย โดยเริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เปิดดำเนินการสอนระดับ เตรีมอนุบาล -

สัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราของโรงเรียนสาธิตฯ เป็นตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำความกราบทูลพระกรุณาขอพระราชทาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏ ตราสัญลักษณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน คือ ตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]