สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ราชอาณาจักรไทย
Seal Prime Minister of Thailand.png
ที่ทำการ
ไทย
ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10300
ภาพรวม
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 1,421.2736 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
ผู้บริหาร พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์, ปลัด
พัชราภรณ์ อินทรียงค์, รองปลัด
จิรชัย มูลทองโร่ย, รองปลัด
เมธินี เทพมณี, ผู้ตรวจราชการพิเศษ ระดับ 11
มิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์, ผู้ตรวจราชการพิเศษ ระดับ 11
ชวลิต ชูขจร, ผู้ตรวจราชการพิเศษ ระดับ 11
จิรายุ นันท์ธราธร, หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
ว่าง, ผู้ช่วยปลัด
ว่าง, ผู้ช่วยปลัด
เว็บไซต์
[1]

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานย่อยของ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีอำนาจไม่รวมส่วนราชการที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี แต่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี

อำนาจหน้าที่[แก้]

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของนายกรัฐมนตรี และสำนักนายกรัฐมนตรี การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติภารกิจพิเศษ และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการของส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี[2]

โครงสร้าง[แก้]

โครงสร้างของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ตั้ง[แก้]

ตึกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตึกสูง 3 ชั้น แบบสากลนิยม สร้างอยู่ในแนวเดียวกันกับตึกสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี สร้างในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุมขององค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (องค์การซีอาโต้) ซึ่งมีการประชุมในปี พ.ศ. 2500 โดยใช้เงินขององค์การซีอาโต้ ตึกหลังนี้มีชื่อว่า "ตึกพัฒนา" และหลังจากที่สำนักงานองค์การซีอาโต้ได้ย้ายออกไปแล้ว จึงได้ใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบัน[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เล่ม 131 ตอนที่ 69ก วันที่ 30 กันยายน 2557
  2. ศูนย์ข้อมูลนักการเมืองไทย, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  3. รัฐบาลไทย, ตึกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี