สิรินทรา วัณโณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สิรินทรา วัณโณ

เกิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 (45 ปี)
 ไทย
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่า
ผลงานสำคัญ

ผศ.สิรินทรา วัณโณ (1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 - ) เป็นภูมิสถาปนิกชาวไทย อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศึกษาระดับประถมและมัธยมจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 2 สาขาทั้งสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม โดยอาจารย์ได้จบปริญญาตรีและโทสาขาสถาปัตยกรรม จาก Savannah College of Art and Design (SCAD) สหรัฐอเมริกา 2544 และจบปริญญาโทในสาขาภูมิสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา 2547 การที่อาจารย์เป็นบุตรสาวของอุปนายกสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย อาจารย์สุรัตน์ วัณโณ ทำให้อาจารย์สนใจเรื่องต้นไม้มาแต่เล็ก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]