พรรคชาติประชาชน (พ.ศ. 2522)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พรรคชาติประชาชน (แก้ความกำกวม)
พรรคชาติประชาชน (พ.ศ. 2522)
หัวหน้าพรรค เรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์
ก่อตั้ง พ.ศ. 2522
ยุบพรรค พ.ศ. 2526
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคชาติประชาชน หรือ กลุ่มชาติประชาชน พรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 มี ร.ต.บุญยง วัฒนพงศ์ เป็นหัวหน้าพรรคและมีคณะกรรมการบริหารพรรคที่สำคัญ เช่น นายวัฒนา อัศวเหม, นายมั่น พัธโนทัย, นายพินิจ จันทรสุรินทร์

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2522[แก้]

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 พรรคชาติประชาชนได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งสิ้น 36 คนได้ที่นั่งในสภาทั้งสิ้น 13 คน เช่น วัฒนา อัศวเหม (สมุทรปราการ) พินิจ จันทรสุรินทร์ (ลำปาง) เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ (อุตรดิตถ์) ดาบชัย อัคราช (สกลนคร) และชูสิน โคนันทน์ (สตูล)

เมื่อ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 2 พรรคชาติประชาชนก็ได้ร่วมรัฐบาลพล.อ.เกรียงศักดิ์ โดย เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[1]

การยุบพรรค[แก้]

พรรคชาติประชาชนได้ยุบรวมกับ พรรคสยามประชาธิปไตย เมื่อปี พ.ศ. 2526 พร้อมกับ พรรคสยามปฏิรูป

อ้างอิง[แก้]