พรรคชาติประชาชน (พ.ศ. 2522)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคชาติประชาชน
หัวหน้าเรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์
ก่อตั้งพ.ศ. 2522
ถูกยุบพ.ศ. 2526
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคชาติประชาชน หรือ กลุ่มชาติประชาชน พรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 มี ร.ต.บุญยง วัฒนพงศ์ เป็นหัวหน้าพรรคและมีคณะกรรมการบริหารพรรคที่สำคัญ เช่น นายวัฒนา อัศวเหม, นายมั่น พัธโนทัย, นายพินิจ จันทรสุรินทร์ เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 ถูกกำหนดขึ้นหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 แต่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองออกมาบังคับใช้ ดังนั้น บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญจึงยกเว้นข้อกำหนดเกี่ยวกับการสังกัดพรรคการเมืองของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงเป็นการรวมตัวอขงนักการเมืองในรูปแบบของ "กลุ่มการเมือง"[1]

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2522[แก้]

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 พรรคชาติประชาชนได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งสิ้น 36 คนได้ที่นั่งในสภาทั้งสิ้น 13 คน[2] เช่น วัฒนา อัศวเหม (สมุทรปราการ) พินิจ จันทรสุรินทร์ (ลำปาง) เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ (อุตรดิตถ์) ดาบชัย อัคราช (สกลนคร) และชูสิน โคนันทน์ (สตูล)

เมื่อ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 2 พรรคชาติประชาชนก็ได้ร่วมรัฐบาลพล.อ.เกรียงศักดิ์ โดย เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[3]

การยุบพรรค[แก้]

พรรคชาติประชาชนได้ยุบรวมกับ พรรคสยามประชาธิปไตย เมื่อปี พ.ศ. 2526 พร้อมกับ พรรคสยามปฏิรูป

อ้างอิง[แก้]

  1. ชาย ไชยชิต และ รองศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 วันที่ 22 เมษายน 2522 ออนไลน์ : สถาบันพระปกเกล้า
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-12.
  3. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 41 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2018-04-24.