จังหวัดนครสวรรค์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดนครสวรรค์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

6 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค พลังประชารัฐ เพื่อไทย ภูมิใจไทย
การเลือกตั้งล่าสุด พรรคใหม่ 4 0
ที่นั่งที่ชนะ 4 1 1
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase4 Decrease3 Increase1
คะแนนเสียง 140,768 156,515 75,968
ร้อยละ

  Fourth party Fifth party Sixth party
 
พรรค ประชาธิปัตย์ อนาคตใหม่ ชาติพัฒนา
การเลือกตั้งล่าสุด 1 พรรคใหม่ 1
ที่นั่งที่ชนะ 0 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease1 Steady0 Decrease1
คะแนนเสียง 65,454 63,129 24,279

Nakhon Sawan general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ในจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง[1] โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครสวรรค์ (เฉพาะตําบลนครสวรรค์ตก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตําบลนครสวรรค์ออก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตําบลแควใหญ่ (ในเขตเทศบาลนคนครสวรรค์) ตําบลปากน้ำโพ ตําบลวัดไทร ตําบลบางม่วง ตําบลบ้านมะเกลือ ตําบลบ้านแก่ง ตําบลหนองกรด ตําบลหนองกระโดน และตําบลบึงเสนาท) อำเภอเก้าเลี้ยว (เฉพาะตําบลมหาโพธิ) และอำเภอลาดยาว (เฉพาะตําบลหนองยาว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ ภิญโญ นิโรจน์ (14)✔ 24,656
เพื่อไทย บุษญา ตั้งภากรณ์ (7) 22,643
ประชาธิปัตย์ สงกรานต์ จิตสุทธิภากร (11)* 19,987
อนาคตใหม่ ศรัญ ฤกษ์อัตการ (3) 17,374
ภูมิใจไทย ไชยรัชต์ บัวเทศ (1) 4,959
เสรีรวมไทย พลตำรวจตรี วิฑูรย์ คลังพลอย (2) 2,159
เศรษฐกิจใหม่ นทิตรฎา จันทรตัน (17) 1,817
ชาติไทยพัฒนา ธีรวัฒน์ วัฒนวรวิทย์ (8) 705
รวมพลังประชาชาติไทย ภิขณิสา ภูมิมเหศวร (9) 449
ไทยศรีวิไลย์ สรกฤช จันทรคณา (22) 443
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย อนิวัตติ์ อร่ามมนทิราลัย (16) 384
เพื่อชาติ ธีรพงษ์ โอบอ้อม (12) 369
ประชาธิปไตยใหม่ ร้อยตำรวจโท ชุมพล ช่วยไทย (13) 347
พลังปวงชนไทย วุฒิพงษ์ ชวนประสงค์ (4) 303
ประชาภิวัฒน์ ณสรวง ผิวผ่อง (5) 298
ผึ้งหลวง อรุณรุ่ง อันเพลีย (27) 206
ชาติพัฒนา วชิรธร ศรีสินทนุ (10) 205
พลังชาติไทย บุญเลิศ หาดเพ็ชร (21) 169
ประชานิยม ชุติปภา ประสิทธิเกตุ (6) 133
พลังท้องถิ่นไท สรพงษ์ งามขำ (15) 122
ครูไทยเพื่อประชาชน จิรวัฒน์ กลัดนุ่ม (24) 108
ประชาธรรมไทย ปดิธร แสงคุณ (30) 84
ประชาชนปฏิรูป ทวน โพธิ์ภาค (18) 74
พลังไทยรักไทย สมพิศ ต่อสกุล (26) 63
แทนคุณแผ่นดิน ณฐวัฒน์ ชุติภาปกรณ (28) 61
มหาชน พิมพ์ นุ่นเกษร (23) 53
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ยุวดี อ่อนเลิศ (25) 50
แผ่นดินธรรม วิเชียร หลวงกิจจา (20) 47
ไทรักธรรม อนุสรณ์ จาบทอง (29) 22
เพื่อนไทย เกียรติศักดิ์ ไม้เลี้ยง (19)
ผลรวม 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อําเภอเมืองนครสวรรค์ (ยกเว้นตําบลนครสวรรค์ตก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตําบลนครสวรรค์ออก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตําบลแควใหญ่ (ในเขตเทศบาลนคนครสวรรค์) ตําบลปากน้ำโพ ตําบลวัดไทร ตําบลบางม่วง ตําบลบ้านมะเกลือ ตําบลบ้านแก่ง ตําบลหนองกรด ตําบลหนองกระโดน และตําบลบึงเสนาท) อำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ และอำเภอชุมแสง (เฉพาะตําบลทับกฤชใต้)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ วีระกร คำประกอบ (7)✔ 31,051
ภูมิใจไทย ทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย (3) 25,069
เพื่อไทย วรภัทร์ ตั้งภากรณ์ (2) 22,479
อนาคตใหม่ เสรี หาเเก้ว (8) 11,001
ประชาธิปัตย์ นัยศาลิน ถนอมมิตรวัฒนา (9) 6,313
เศรษฐกิจใหม่ สุขภวิศิษฐ์ อินพิทักษ์ (17) 1,143
เสรีรวมไทย พันตำรวจโท มณฑล เหมพิจิตร (13) 1,106
ชาติไทยพัฒนา พิสิษฐ์ เนียมสุ่ม (1) 547
เพื่อแผ่นดิน จำเริญ พลอยศรี (27) 407
พลังท้องถิ่นไท สุชาติ อุทุม (23) 357
รวมพลังประชาชาติไทย ประชุม สังฆารมย์ (6) 349
ไทยศรีวิไลย์ สันติรัตน์ ศรซี (19) 311
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ศรัณรัตน์ ฉ่ำจิต (22) 292
ชาติพัฒนา กฤต ชูชาติ (4) 246
เพื่อชาติ ดาบตำรวจ ธีรศักดิ์ ก้อนจันทร์เทศ (11) 242
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ร้อยตำรวจเอก เชาว์ เหล่าอินทร์ (14) 211
ประชาภิวัฒน์ กัญจน์นที ศรีทับทิม (12) 198
ครูไทยเพื่อประชาชน อภิวัชร์ คัจฉสุวรรณมณี (21) 147
ประชาธิปไตยใหม่ ว่าที่ร้อยตรี เดชภพ เพียรเกาะ (10) 138
ประชานิยม ร้อยตำรวจโท นัทที คู่ควร (5) 135
พลังชาติไทย สุนทร สุตตสันต์ (18) 101
ไทรักธรรม อุดมพร ชัยรัตน์ (29) 88
แทนคุณแผ่นดิน วิไลกัลยา ศิริกุลวิเชฐ (28) 73
พลังประชาธิปไตย จักรกริช กิตติวราภา (30) 65
ผึ้งหลวง ทัศนีย์ ศรีไชยวาน (26) 62
พลังปวงชนไทย ภพ ทองเปลว (20) 59
ประชาชนปฏิรูป ศราวุธ โพธิ์ภาค (15) 56
พลเมืองไทย ณรงค์ศักดิ์ มณี (24) 42
พลังไทยรักไทย มนัส แก้วเข้ม (25) 42
เพื่อนไทย ชรินทร์ เเสงนพรัตน์ (16)
ผลรวม 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อำเภอบรรพตพิสัย อําเภอชุมแสง (ยกเว้นตําบลทับกฤชใต้) และอําเภอเก้าเลี้ยว (ยกเว้นตําบลมหาโพธิ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ สัญญา นิลสุพรรณ (1) 32,868
เพื่อไทย สัญชัย วงษ์สุนทร (10)* 27,193
อนาคตใหม่ พิชญธร รอดบำรุง (7) 10,668
ภูมิใจไทย ร้อยตำรวจตรี วรจำเริญ วรทอง (3) 10,623
ประชาธิปัตย์ สมทรง นิลประยูร (6) 6,629
เสรีรวมไทย กัลย์ชพร รอดบำรุง (12) 1,347
เพื่อชาติ พันโท สุรชาติ ประภัสสร (2) 1,014
เพื่อแผ่นดิน ศิริศักดิ์ นาชัยเงิน (21) 889
เศรษฐกิจใหม่ สุวรรณ์ เขม่นเขตการ (24) 511
พลังท้องถิ่นไท ณัฎฐณิชา เหลือกาฬ (9) 491
รวมพลังประชาชาติไทย สุพจน์ โพธิ์อ่อน (4) 296
พลเมืองไทย พิชัย วิบูลย์วัฒนกุล (30) 274
มหาชน นิพล นุ่นเกษร (23) 260
ประชาธิปไตยใหม่ สมเวียง โพธิ์พึ่ง (11) 255
ไทยศรีวิไลย์ นัยนา ชีวานันท์ (18) 235
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย เทียน อินทร์กล่ำ (22) 233
พลังชาติไทย ศศิกัญชณา จิตร์ชนะ (13) 216
ประชาชนปฏิรูป ดังขสิษฐ์ สังขดิษฐ์ (26) 174
ประชานิยม ถมยา บุญกลิ่นขจร (5) 154
ประชาภิวัฒน์ มะลิวัลย์ ดิษสละ (14) 154
พลังไทยรักไทย ชะอม เวหะชาติ (25) 132
พลังประชาธิปไตย ประเสริฐ ศักดี (29) 125
ไทรักธรรม สุนีรัตน์ ชัยรัตน์ (31) 117
ชาติพัฒนา อำนาจ ยืนยง (8) 116
ครูไทยเพื่อประชาชน ศิลป์ชัย อาจภักดี (20) 110
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สิน เนตรสน (16) 98
ชาติไทยพัฒนา ศราวุธ จุลพล (15) 81
พลังปวงชนไทย สุเทพ เกตุยินดี (19) 59
แผ่นดินธรรม วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล (17) 58
แทนคุณแผ่นดิน คนึง สังข์ขาว (28) 55
ผึ้งหลวง ธีรพันธ์ ธนากิจเจริญชัย (27) 52
ผลรวม 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอหนองบัว อำเภอไพศาลี (ยกเว้นตําบลตะคร้อ ตําบลสําโรงชัย และตําบลโพธิ์ประสาท) และอำเภอท่าตะโก

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย มานพ ศรีผึ้ง (4) 33,642
เพื่อไทย พันตำรวจโท นุกูล แสงศิริ (11)* 30,141
พลังประชารัฐ อำนาจ ลายภูษา (9) 10,144
อนาคตใหม่ บูรพา ผู้ภักดี (7) 8,340
ประชาธิปัตย์ สมชาย เพ็ชรจินดา (12) 3,240
เสรีรวมไทย ร้อยตำรวจโท สัมฤทธิ์ นุชเฉย (1) 1,466
พลังท้องถิ่นไท สุรินทร์ โพธิ์ทรง (24) 1,087
เศรษฐกิจใหม่ มยุรี ศรีคนนท์ (19) 475
ไทรักธรรม กนกพร ก้อนทอง (31) 428
แทนคุณแผ่นดิน พันตำรวจโท สมพิศ ผาสุขศาสตร์ (29) 422
เพื่อชาติ สุเทพ ก้อนจันทร์เทศ (8) 399
รวมพลังประชาชาติไทย รัตติกา แก้วขจร (3) 390
ประชาภิวัฒน์ สมปอง เฟื่องจันทร์ (10) 370
ชาติพัฒนา ธนิศร ชีวาธีรเดช (2) 342
ประชานิยม ไพโรจน์ กอบทอง (5) 239
ชาติไทยพัฒนา จรินทร์ มาลัยมาตร์ (6) 228
ภราดรภาพ กรกนก มนต์ฉนวน (14) 184
ประชาธิปไตยใหม่ พงศภัค พวงทอง (26) 163
พลังชาติไทย กัญภัคดิ์ อุดมการเกษตร (23) 156
พลังไทยรักไทย ยุวดี ประธาตุ (25) 148
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย มนัส ก้อนทอง (13) 136
มหาชน สมพร นุ่นเกษร (21) 127
ไทยศรีวิไลย์ สุเทพ กุศลสนอง (18) 104
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย อวยพร แสงสม (22) 99
พลังปวงชนไทย นรุตต์ ทรงฤทธิ์ (32) 96
พลังประชาธิปไตย อนันต์ พิมพ์เปีย (30) 86
ครูไทยเพื่อประชาชน วิสนุ มาสอน (20) 64
พลังไทสร้างชาติ มณู ศุขะพันธุ์ (27) 60
เพื่อแผ่นดิน อรวรรณ ปานกล่ำ (16) 45
ผึ้งหลวง ศิริพร ศรีรัง (28) 43
ประชาชนปฏิรูป สุรินทร์ พิลึก (15) 41
เพื่อนไทย ทองดี พุ่มเกตุ (17)
ผลรวม 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อำเภอตาคลี อำเภอตากฟ้า และอำเภอไพศาลี (เฉพาะตำบลตำบลตะคร้อ ตำบลสำโรงชัย และตำบลโพธิ์ประสาท)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ทายาท เกียรติชูศักดิ์ (7)* 34,367
ประชาธิปัตย์ พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ (11)✔ 26,192
พลังประชารัฐ จ่าอากาศตรี วิริยะ วรรณทอง (8) 16,051
อนาคตใหม่ บรรหาญ ครุธหอม (9) 9,415
เสรีรวมไทย เสนาะ ทาทอง (13) 1,094
ภูมิใจไทย ทรงธรรม ขจรชัยธนัง (6) 990
เศรษฐกิจใหม่ กัญธนณัฐ ยี่สาคร (24) 715
รวมพลังประชาชาติไทย อนุสรา ป่านแก้ว (2) 575
พลังชาติไทย พันจ่าอากาศเอก สุธี บุญสกุลณะ (27) 523
ทางเลือกใหม่ อนุชิต แก้วต้น (4) 508
เพื่อชาติ วาสุชา จตุรพรชาติชาย (5) 498
ชาติพัฒนา เพ็ญแข คงเพชรศักดิ์ (1) 414
พลังไทยรักไทย วิกิจ ส้มแสง (28) 336
ไทรักธรรม พชรพล ช่วยรักษา (31) 277
ประชานิยม นริศ ไพบูลย์ (10) 271
ประชาชาติ ศรัญพัทร อัครสถิตพงศ์ (12) 267
สยามพัฒนา นาวาอากาศเอก ผาแดง สุวรรณวรวงศ์ (14) 198
ประชาภิวัฒน์ ร้อยตรี ชัยยศ ตันฑะเสน (3) 175
ไทยศรีวิไลย์ เศกสันต์ เหี้ยมโท้ (19) 171
ประชาชนปฏิรูป เรืออากาศตรี ชัยภัทร พ่วงแพ (15) 168
ชาติไทยพัฒนา ญาณพันธุ์ ป้องป้อม (21) 158
ประชาธิปไตยใหม่ จักรกฤช โชติชมภู (18) 138
พลังท้องถิ่นไท หนึ่งฤทัย เหลือกาฬ (26) 88
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย วุฒชริน แสนสะอาด (23) 81
เพื่อแผ่นดิน ร้อยตำรวจโท มนัส รอดไพรี (17) 74
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ประสพโชค เหล่าอินทร์ (16) 72
ครูไทยเพื่อประชาชน อุดม สุขแท้ (22) 69
ผึ้งหลวง วิกาณดา วิธีพันธุ์ (30) 66
มหาชน ควร นุ่นเกษร (25) 51
เพื่อนไทย นาวาอากาศเอก ทรงพันธ์ คำพลอย (20)
พลังปวงชนไทย ปรีชา อินนา (29)
ผลรวม 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 6[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย อําเภอลาดยาว (ยกเว้นตําบลหนองยาว) อำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่เปิน และอำเภอชุมตาบง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ นิโรธ สุนทรเลขา (8)✔ 25,998
ชาติพัฒนา ประสาท ตันประเสริฐ (9)* 22,956
เพื่อไทย อภิสิทธิ์ อินทสิทธิ์ (2) 19,692
อนาคตใหม่ เสรี แจ้งจิต (11) 6,331
ประชาธิปัตย์ อุษา ธำรงค์ศักดิ์คุณ (3) 3,093
เสรีรวมไทย สิริรักษ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ (14) 1,382
ภูมิใจไทย สำรอง เยี่ยงยงค์ (5) 685
ประชาธรรมไทย ฉลอง คงหาญ (28) 680
ผึ้งหลวง ชัชมาภรณ์ สมบัติทา (29) 617
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย วสันต์ โพธิ์เนียร (7) 485
ประชาภิวัฒน์ กานดา ดิษสละ (1) 388
เศรษฐกิจใหม่ ดาวรุ่ง อ่ำพงษ์ (21) 376
รวมพลังประชาชาติไทย ขวัญรุ้ง วันเกลี้ยง (10) 369
ครูไทยเพื่อประชาชน บ่าวอุบล ศิลาบุตร (22) 296
พลังท้องถิ่นไท ว่าที่ร้อยโท ภูวพัศ เวสานุชาติ (6) 232
พลังไทสร้างชาติ สุระ ทวีผล (33) 198
ไทยศรีวิไลย์ วรรณพร คำศรี (20) 134
ประชาธิปไตยใหม่ อภิวัฒน์ เขม้นเขตกิจ (13) 131
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย จักทพันธ์ แสนสะอาด (23) 109
ชาติไทยพัฒนา ชญาภา บุญเกิดสิงห์ (15) 105
พลังไทยรักไทย ดิเรก เนตรวิศิษฐ์ (27) 100
ประชานิยม ดาบตำรวจ ภาวัต อ่อนน้อม (12) 94
พลเมืองไทย ฉัตรชัย ดิษเจริญ (31) 83
พลังชาติไทย บุญยิ้ม กระจาย (16) 73
ภราดรภาพ ธงชัย มาเม่น (17) 64
พลังปวงชนไทย แสงพลศักดิ์ พิลา (25) 60
พลังประชาธิปไตย ธนาคม จันทรังษ์ (30) 59
เพื่อแผ่นดิน ลินดา รอดไพรี (18) 41
ไทรักธรรม มงคล ชำนาญถิ่นเถื่อน (32) 37
มหาชน ชะลอ รามัญ (24) 30
เพื่อชาติ ร้อยตำรวจโท ธรัตนชัย เฉลยคาม (4)
เพื่อนไทย ปรียาภรณ์ พรหมประเสริฐ (19)
ประชาชนปฏิรูป วสุพล วัชรนันท์วิศาล (26)
ผลรวม 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนา

อ้างอิง[แก้]

  1. พลวุฒิ สงสกุล (19 กันยายน 2561). "แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี 62 ส.ส. ลด 23 จังหวัด อีสานหด 10 ที่นั่ง". THE STANDARD. สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]