จังหวัดนครสวรรค์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดนครสวรรค์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

6 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ73.97%
  First party Second party Third party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg Wannarat channukul.jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
เขตล่าสุด 1 2 0
ที่นั่งที่ชนะ 4 1 1
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase3 Decrease1 Increase1
คะแนนเสียง 237,286 192,012 16,698
ร้อยละ 43.71 35.37 3.08

  Fourth party Fifth party Sixth party
  Chumpol Silpa-acha (cropped).jpg ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg ประชาราช Logo.png
พรรค ชาติไทยพัฒนา ภูมิใจไทย ประชาราช
เขตล่าสุด 2 1 1
ที่นั่งที่ชนะ 0 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease2 Decrease1 Decrease1
คะแนนเสียง 40,337 20,282 ไม่ลงเลือกตั้ง
ร้อยละ 7.43 3.74 ไม่ลงเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พรรคประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
พรรคเพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดนครสวรรค์
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 237,286 43.71
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 16,698 3.08
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 2,735 0.50
ประชากรไทย (4) 610 0.11
รักประเทศไทย (5) 14,094 2.60
พลังชล (6) 493 0.09
ประชาธรรม (7) 317 0.06
ดำรงไทย (8) 259 0.05
พลังมวลชน (9) 1,321 0.24
ประชาธิปัตย์ (10) 192,012 35.37
ไทยพอเพียง (11) 1,178 0.22
รักษ์สันติ (12) 2,847 0.52
ไทยเป็นสุข (13) 171 0.03
กิจสังคม (14) 535 0.10
ไทยเป็นไท (15) 515 0.09
ภูมิใจไทย (16) 20,282 3.74
แทนคุณแผ่นดิน (17) 250 0.05
เพื่อฟ้าดิน (18) 332 0.06
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 1,052 0.19
การเมืองใหม่ (20) 1,167 0.21
ชาติไทยพัฒนา (21) 40,337 7.43
เสรีนิยม (22) 1,158 0.21
ชาติสามัคคี (23) 237 0.04
บำรุงเมือง (24) 115 0.02
กสิกรไทย (25) 213 0.04
มาตุภูมิ (26) 447 0.08
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 134 0.02
พลังสังคมไทย (28) 150 0.03
เพื่อประชาชนไทย (29) 306 0.06
มหาชน (30) 2,734 0.50
ประชาชนชาวไทย (31) 356 0.07
รักแผ่นดิน (32) 179 0.03
ประชาสันติ (33) 172 0.03
ความหวังใหม่ (34) 84 0.02
อาสามาตุภูมิ (35) 107 0.02
พลังคนกีฬา (36) 746 0.14
พลังชาวนาไทย (37) 171 0.03
ไทยสร้างสรรค์ (38) 76 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 353 0.07
มหารัฐพัฒนา (40) 613 0.11
บัตรดี 542,842 91.04
บัตรเสีย 39,418 6.61
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,017 2.35
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 596,277 73.97
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 806,120 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครสวรรค์ [เฉพาะตำบลปากน้ำโพ ตำบลนครสวรรค์ตก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลนครสวรรค์ออก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลวัดไทร ตำบลแควใหญ่ (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลบ้านแก่ง ตำบลบ้านมะเกลือ ตำบลหนองกรด ตำบลหนองกระโดน ตำบลบางม่วง และตำบลบึงเสนาท]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ สงกรานต์ จิตสุทธิภากร (10)* 39,408 47.07
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ภิญโญ นิโรจน์ (2)✔ 24,956 29.81
เพื่อไทย สุชาติ ไตรแสงรุจิระ (1) 18,412 21.99
เพื่อฟ้าดิน ประสิทธิ์ นุประดิษฐ (18) 474 0.57
การเมืองใหม่ พิพัฒน์ กิติยานุภาพ (20) 404 0.48
พลังคนกีฬา สุรินทร์ นิลกำแหง (36) 64 0.08
ผลรวม 83,718 100.00
บัตรดี 83,718 88.29
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,023 5.30
บัตรเสีย 6,081 6.41
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 94,822 73.87
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 128,366 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครสวรรค์ [เฉพาะตำบลนครสวรรค์ตก (นอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลนครสวรรค์ออก (นอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลแควใหญ่ (นอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลตะเคียนเลื่อน ตำบลบางพระหลวง ตำบลเกรียงไกร ตำบลพระนอน ตำบลหนองปลิง และตำบลกลางแดด] อำเภอพยุหะคีรี และอำเภอโกรกพระ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ดิสทัต คำประกอบ (1) 25,513 28.29
ภูมิใจไทย ทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย (16) 25,012 27.74
ประชาธิปัตย์ สมควร โอบอ้อม (10)* 22,669 25.14
ชาติไทยพัฒนา สมชัย เจริญชัยฤทธิ์ (21)* 16,257 18.03
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน จำเริญ พลอยศรี (2) 344 0.38
เพื่อฟ้าดิน ดินน้ำ เพชรน่าชม (18) 108 0.12
ผลรวม 90,173 100.00
บัตรดี 90,173 90.23
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,561 3.56
บัตรเสีย 6,202 6.21
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 99,936 77.32
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 129,257 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอบรรพตพิสัย อำเภอชุมแสง และอำเภอเก้าเลี้ยว

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สัญชัย วงษ์สุนทร (1)* 40,874 42.59
ภูมิใจไทย ร้อยตำรวจตรี จำเริญ วรทอง (16) 31,715 33.05
ประชาธิปัตย์ ศตวรรษ แสนมุข (10) 19,831 20.67
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เกษม ปานอุดมลักษณ์ (2)✔ 3,390 3.53
พลังชาวนาไทย วิชาญ นุ่มมาก (37) 81 0.08
เพื่อฟ้าดิน น้ำศีล นาวาบุญนิยม (18) 73 0.08
ผลรวม 95,964 100.00
บัตรดี 95,964 90.73
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,603 2.46
บัตรเสีย 7,200 6.81
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 105,767 73.65
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 143,602 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอไพศาลี อำเภอหนองบัว และอำเภอท่าตะโก (เฉพาะตำบลทำนบ ตำบลดอนคา ตำบลพนมรอก ตำบลพนมเศษ ตำบลสายลำโพง และตำบลวังใหญ่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พันตำรวจโท นุกูล แสงศิริ (1)* 51,570 56.88
ชาติไทยพัฒนา พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ (21)* 28,984 31.97
ประชาธิปัตย์ สัญญพงษ์ จิระธนประเสริฐ (10) 9,454 10.43
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน วรวุฒิ เตชะศรีประเสริฐ (2) 343 0.38
กิจสังคม ธนิศร ชีวาธีรเดช (14) 160 0.18
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย วาสนา เนตรสุวรรณ (19) 104 0.11
เพื่อฟ้าดิน ทรง แก่นสนธิ์ (18) 49 0.05
ผลรวม 90,664 100.00
บัตรดี 90,664 90.86
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,989 1.99
บัตรเสีย 7,137 7.15
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 99,790 73.88
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 135,067 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบไปด้วยอำเภอตาคลี อำเภอตากฟ้า และอำเภอท่าตะโก (เฉพาะตำบลหนองหลวง ตำบลหัวถนน ตำบลวังมหากร และตำบลท่าตะโก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ทายาท เกียรติชูศักดิ์ (1) 38,794 43.57
ชาติไทยพัฒนา ธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ (21)✔ 29,286 32.89
ประชาธิปัตย์ จ่าอากาศตรี วิริยะ วรรณทอง (10) 20,739 23.29
มาตุภูมิ กุหลาบ ขุนเกลี้ยง (26) 143 0.16
เพื่อฟ้าดิน พเยาว์ เพชรน่าชม (18) 80 0.09
ผลรวม 89,042 100.00
บัตรดี 89,042 88.49
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,173 4.15
บัตรเสีย 7,405 7.36
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 100,620 72.77
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 138,278 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทยพัฒนา

เขตเลือกตั้งที่ 6[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบไปด้วยอำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่เปิน และอำเภอชุมตาบง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ประสาท ตันประเสริฐ (2)✔ 28,383 32.46
ชาติไทยพัฒนา นิโรธ สุนทรเลขา (21)* 21,934 25.08
เพื่อไทย เสรี มูลมณี (1) 15,107 17.28
ภูมิใจไทย อภิสิทธิ์ อินทสิทธิ์ (16) 14,082 16.10
ประชาธิปัตย์ สำรอง เยี่ยงยงค์ (10) 7,943 9.08
ผลรวม 87,449 100.00
บัตรดี 87,449 91.71
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,257 1.32
บัตรเสีย 6,641 6.97
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 95,347 72.48
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 131,550 100.00
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ได้ที่นั่งจาก ชาติไทยพัฒนา

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]