จังหวัดชุมพรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดชุมพรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
ไทย
← พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ79.60%
  First party Second party
  Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg Samak Sundaravej.JPG
พรรค ประชาธิปัตย์ พลังประชาชน
เขตล่าสุด 3 0
ที่นั่งที่ชนะ 3 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 228,364 11,470
ร้อยละ 90.04 4.52

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
อิสระ (คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ)

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

สมัคร สุนทรเวช
พลังประชาชน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2550 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง[1] มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2549 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วน[แก้]

คะแนนรวมทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดที่ 7[แก้]

กลุ่มจังหวัดที่ 7 ประกอบไปด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งหมด 15 จังหวัด

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 7
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 90,846 2.31
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 52,434 1.33
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3) 53,964 1.37
ประชาธิปัตย์ (4) 1,856,811 47.20
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6) 26,720 0.68
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8) 32,347 0.82
ประชาราช (9)
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 1,133,984 28.83
ชาติไทย (13) 564,684 14.36
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 63,154 1.61
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 16,387 0.42
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 12,156 0.31
ไทเป็นไท (20) 14,466 0.37
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 8,169 0.21
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29) 7,556 0.19
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 3,933,580 91.19
บัตรเสีย 242,527 5.62
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 137,778 3.19
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 4,313,885 77.87
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,540,130 100.00

ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งในกลุ่มจังหวัดที่ 7[แก้]

แต่ละกลุ่มจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มละ 10 คน สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ 7 แบ่งออกเป็นตามสัดส่วนคะแนนดังนี้

พรรคการเมือง รายชื่อผู้สมัคร
พรรคประชาธิปัตย์ พลตรี มนูญกฤต รูปขจร
นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
สุวโรช พะลัง
อรรถพร พลบุตร
ปัญญวัฒน์ บุญมี
พรรคพลังประชาชน ไชยา สะสมทรัพย์
พลตรี ศรชัย มนตริวัต
ร้อยตำรวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ
พรรคชาติไทย กัญจนา ศิลปอาชา
ประภัตร โพธสุธน

คะแนนรวมเฉพาะจังหวัดชุมพร[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน จังหวัดชุมพร
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 4,451 1.76
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 1,235 0.49
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3) 3,048 1.20
ประชาธิปัตย์ (4) 228,364 90.04
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6) 313 0.12
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8) 427 0.17
ประชาราช (9)
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 11,470 4.52
ชาติไทย (13) 1,625 0.64
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 464 0.18
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 406 0.16
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 306 0.12
ไทเป็นไท (20) 1,102 0.44
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 277 0.11
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29) 125 0.05
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 253,613 93.72
บัตรเสีย 12,950 4.79
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,029 1.49
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 270,592 79.60
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 339,924 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดชุมพรทั้งจังหวัด

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดชุมพร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ชุมพล จุลใส (3) 209,982 82.02
ประชาธิปัตย์ สราวุธ อ่อนละมัย (2) 195,989 76.55
ประชาธิปัตย์ ธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ (1)* 195,736 76.46
ประชาราช เกษม เทียนทอง (4) 16,542 6.46
พลังประชาชน เฉลิมชัย นิยมไท (10) 13,981 5.46
เพื่อแผ่นดิน นาวาเอก อิษฎา น้อยขาว (7) 8,899 3.48
พลังประชาชน สิบตำรวจเอก ทรงศักดิ์ แก้วอิศวร (11) 8,787 3.43
พลังประชาชน อัครพงษ์ นิลสุวรรณ (12) 8,372 3.27
ประชาราช ชโยดม สระภูริพงศ์ (5) 4,081 1.59
ไทเป็นไท รุจินาถ ศรีสุวรรณ (16) 3,044 1.19
เพื่อแผ่นดิน วิเชียร แก้วสว่าง (8) 2,654 1.04
ประชามติ สิทธิเมษฐ วัฒนจิตร (15) 2,501 0.98
ประชามติ สุรินทร์ ทองน้อย (13) 2,210 0.86
เพื่อแผ่นดิน มนตรี ขอรัตน์ (9) 1,970 0.77
ประชาราช เด่นวิทย์ หญีดภู่ (6) 1,735 0.68
ประชามติ เฉลิมพล ปฏิแพทย์ (14) 1,075 0.42
ไทยร่ำรวย ปรีชา สุวรรณภพ (19) 998 0.39
ไทเป็นไท ปองสิชฌ์ ม่วงขาว (17) 948 0.37
ไทเป็นไท เกรียงไกร พรหมราช (18) 678 0.27
ไทยร่ำรวย ประสิทธิ์ เพชรตะโก (20) 523 0.20
พลังแผ่นดิน ทัพพ์ฐพนธ์ ธรรมภักดี (22) 488 0.19
ไทยร่ำรวย กรุณา มณีรัตน์ (21) 422 0.17
พลังแผ่นดิน อติกานต์ เพชรโสม (24) 236 0.09
พลังแผ่นดิน สมชาย เพชรโสม (23) 199 0.08
บัตรดี 256,013 94.61
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,107 3.37
บัตรเสีย 5,470 2.02
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 270,590 79.60
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 339,924 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550". สืบค้นเมื่อ 13 December 2019.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]