ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-41.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว: 382.62 กิโลเมตร (237.75 ไมล์)
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 สายสี่แยกปฐมพร - พัทลุง หรือ เริ่มต้นโดยแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่จังหวัดชุมพร จากนั้นวิ่งลงใต้ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้สิ้นสุดที่จังหวัดพัทลุง โดยเชื่อมเข้ากับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 อีกครั้ง[1]

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 เป็นเส้นทางหลักของจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยเริ่มจากแยกปฐมพร ซึ่งที่แยกนี้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ได้เปลี่ยนเส้นทางไปยังฝั่งตะวันตกของภาคใต้ ในขณะที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ได้วิ่งตรงลงไปทางใต้ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใกล้กว่าสำหรับภาคใต้ส่วนใหญ่

ในจังหวัดชุมพร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ได้เริ่มจาก อำเภอเมืองชุมพร และวิ่งลงใต้ผ่านอำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน และอำเภอละแม จากนั้นก็ได้เข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำเภอท่าชนะ ผ่านอำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอพุนพิน อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาสาร และอำเภอเวียงสระ จากนั้นก็เข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอถ้ำพรรณรา และผ่านไปยัง อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอนาบอน อำเภอทุ่งสง อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอจุฬาภรณ์ และอำเภอชะอวด จากนั้นเข้าสู่จังหวัดพัทลุงที่อำเภอป่าพะยอม ผ่านอำเภอควนขนุน และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองพัทลุง

รวมระยะทางทั้งสิ้น 382.616 กิโลเมตร อยู่ในจังหวัดชุมพร 95.163 กิโลเมตร อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 154.563 กิโลเมตร อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 99.8 กิโลเมตร และอยู่ในจังหวัดพัทลุง 33.09 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 เป็นถนน 4 ช่องจราจรตลอดสาย แบ่งเป็น 2 ช่องจราจรในแต่ละทิศทาง โดยมีคูน้ำกั้นระหว่างทิศทาง ในอดีตถูกกำหนดเป็นทางหลวงเอเชีย A18 ปัจจุบันกำหนดเป็นทางหลวงเอเชีย ตลอดเส้นทาง

รายชื่อทางแยก[แก้]

จังหวัดชุมพร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดพัทลุง

อ้างอิง[แก้]

  1. http://roadnet.doh.go.th/