ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-41.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
ถนนสายเอเชีย
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
ความยาว:382.616 กิโลเมตร (237.747 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ:Thai Highway-4.svgThai Highway-327.svg ถ.เพชรเกษม / ทล.327 ใน อ.เมือง จ.ชุมพร
 
ปลายทางทิศใต้:Thai Highway-4.svg ถ.เพชรเกษม / ถ.ราเมศวร์ ใน อ.เมือง จ.พัทลุง
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 สายสี่แยกปฐมพร–พัทลุง เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักของภาคใต้ เส้นทางเริ่มต้นจากแยกปฐมพรบนถนนเพชรเกษม ที่จังหวัดชุมพร จากนั้นวิ่งลงใต้ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช และสิ้นสุดบนถนนเพชรเกษมที่จังหวัดพัทลุง ระยะทางรวม 382.616 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินสายนี้เป็นถนน 4 ช่องจราจรตลอดสาย แบ่งเป็น 2 ช่องจราจรในแต่ละทิศทาง (ไป - กลับ แบบไม่วิ่งสวนทาง) โดยมีคูน้ำกั้นระหว่างทิศทาง ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 18 (A18) ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 2 ตลอดสาย

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 มีจุดเริ่มต้นต่อจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ที่แยกปฐมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ได้เปลี่ยนเส้นทางไปยังฝั่งตะวันตกของภาคใต้ ในขณะที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ได้วิ่งตรงลงไปทางใต้ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใกล้กว่าสำหรับการเดินทางไปยังภาคใต้ตอนล่าง

ในจังหวัดชุมพร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ได้เริ่มจาก อำเภอเมืองชุมพร และวิ่งไปยังทิศใต้ผ่านอำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน และอำเภอละแม รวมระยะทางในจังหวัดชุมพร 95.163 กิโลเมตร จากนั้นก็ได้เข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำเภอท่าชนะ ผ่านอำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอพุนพิน อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาสาร และอำเภอเวียงสระ รวมระยะทางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 154.563 กิโลเมตร จากนั้นก็เข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอถ้ำพรรณรา และผ่านไปยัง อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอนาบอน อำเภอทุ่งสง อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอจุฬาภรณ์ และอำเภอชะอวด รวมระยะทางอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 99.8 กิโลเมตร จากนั้นเข้าสู่จังหวัดพัทลุงที่อำเภอป่าพะยอม ผ่านอำเภอควนขนุน และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองพัทลุง รวมระยะทางในจังหวัดพัทลุง 33.09 กิโลเมตร

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน Thai Highway-41.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ทิศทาง: แยกปฐมพร – พัทลุง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ชุมพร 0+000 ต่างระดับปฐมพร เชื่อมต่อจาก: Thai Highway-4.svg ถ.เพชรเกษม ไปประจวบคีรีขันธ์
Thai Highway-327.svg ทล.327 เข้าเมืองชุมพร Thai Highway-4.svg ถ.เพชรเกษม ไประนอง
34+876 แยกสวี Thai Highway-4003.svg ทล.4003 ไป อ.สวี ไม่มี
40+867 แยกเขาสวนทุเรียน Thai Highway-4198.svg ทล.4198 ไปบ้านน้ำซับ ไม่มี
44+911 แยกเขาปีบ Thai Highway-4096.svg ทล.4096 ไปบ้านปากตะโก Thai Highway-4091.svg ทล.4091 ไป อ.ละอุ่น
62+504 แยกวังตะกอ ไม่มี Thai Highway-4006.svg ทล.4006 ไประนอง
63+218 แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร Thai Highway-4002.svg ทล.4002 ไป อ.หลังสวน ไม่มี
87+095 แยกละแม Thai Highway-4112.svg ทล.4112 ไป อ.ละแม Thai Highway-4112.svg ทล.4112 ไปบ้านเขาชะมด
สุราษฎร์ธานี 99+040 Thai Highway-4154.svg ทล.4154 ไปบ้านคันธุลี ไม่มี
99+995 ไม่มี Thai Highway-4259.svg ทล.4259 ไป บ้านคลองสงค์
110+041 แยกท่าชนะ (หนองนิล) Thai Highway-4114.svg ทล.4114 ไป อ.ท่าชนะ Thai Highway-4265.svg ทล.4265 ไปบ้านทุ่งพลับ
แยกป่าเว Thai Highway-4191.svg ทล.4191 ไปบ้านดอนดวด Thai Highway-4191.svg ทล.4191 ไปบ้านทุ่งนางเภา
แยกไชยา Thai Highway-4011.svg ทล.4011 ไป อ.ไชยา สฎ.3011 ทางหลวงชนบท สฎ.3011 ไปบ้านโมถ่าย
แยกควนรา Thai Highway-4262.svg ทล.4262 ไป อ.ท่าฉาง Thai Highway-4262.svg ทล.4262 ไป อ.วิภาวดี
แยกท่าฉาง Thai Highway-4185.svg ทล.4185 ไป อ.ท่าฉาง ไม่มี
แยกวิภาวดี ไม่มี Thai Highway-4256.svg ทล.4256 ไป อ.วิภาวดี
แยกหัวเตย Thai Highway-417.svg ทล.417 เข้าเมืองสุราษฎร์ธานี ไม่มี
ต่างระดับหนองขรี Thai Highway-4153.svg ทล.4153 ไป อ.พุนพิน ไม่มี
แยกหนองไทร ไม่มี Thai Highway-4247.svg ทล.4247 ไป อ.คีรีรัฐนิคม
สะพาน ข้ามแม่น้ำพุมดวง
แยกคีรีรัฐนิคม Thai Highway-4263.svg ทล.4263 บรรจบ Thai Highway-401.svg ทล.401 สฎ.2020 ทางหลวงชนบท สฎ.2020 ไป อ.คีรีรัฐนิคม
ต่างระดับท่าโรงช้าง (กม.18) Thai Highway-401.svg ทล.401 ไปนครศรีธรรมราช, เข้าเมืองสุราษฎร์ธานี Thai Highway-401.svg ทล.401 ไปพังงา, ภูเก็ต
สะพาน ข้ามแม่น้ำตาปี
แยกท่าสะท้อน Thai Highway-4248.svg ทล.4248 ไป อ.พุนพิน ไม่มี
ต่างระดับท่าเรือ Thai Highway-44.svg ทล.44 ไปนครศรีธรรมราช Thai Highway-44.svg ทล.44 ไปพังงา, กระบี่
แยกบ้านนาเดิม Thai Highway-4178.svg ทล.4178 ไป อ.บ้านนาเดิม ไม่มี
แยกบ้านนาสาร (ยางอุง) Thai Highway-4039.svg ทล.4039 ไป อ.บ้านนาสาร ไม่มี
วงเวียนเวียงสระ Thai Highway-4009.svg ทล.4009 ไปบ้านส้อง Thai Highway-4009.svg ทล.4009 ไป อ.พระแสง
นครศรีธรรมราช แยกถ้ำพรรณรา Thai Highway-4228.svg ทล.4228 ไป อ.ถ้ำพรรณรา ไม่มี
สะพาน ข้ามแม่น้ำตาปี
แยกทุ่งใหญ่ ไม่มี Thai Highway-4038.svg ทล.4038 ไป อ.ทุ่งใหญ่
แยกจันดี Thai Highway-4195.svg ทล.4195 ไป อ.ฉวาง, อ.ช้างกลาง ไม่มี
แยกหนองดี Thai Highway-4019.svg ทล.4019 ไป อ.ช้างกลาง Thai Highway-4019.svg ทล.4019 ไป อ.ทุ่งใหญ่
แยกแก้วแสน ไม่มี Thai Highway-4211.svg ทล.4211 ไป อ.นาบอน
ต่างระดับบ้านหนองหว้า Thai Highway-4110.svg ทล.4110 เข้าเมืองทุ่งสง Thai Highway-4110.svg ทล.4110 ไป อ.ทุ่งใหญ่
ต่างระดับทุ่งสง Thai Highway-403.svg ทล.403 เข้าเมืองทุ่งสง Thai Highway-403.svg ทล.403 ไปตรัง
สะพาน ข้ามทางรถไฟสายชุมทางทุ่งสง–กันตัง
แยกบ้านจำปา Thai Highway-4305.svg ทล.4305 เข้าเมืองทุ่งสง ไม่มี
แยกบ้านสวนผัก Thai Highway-403.svg ทล.403 ไป อ.เมืองนครศรีธรรมราช ไม่มี
แยกทุ่งโพธิ์ Thai Highway-4319.svg ทล.4319 ไป อ.ร่อนพิบูลย์ ไม่มี
แยกสำนักขัน ไม่มี Thai Highway-4227.svg ทล.4227 ไปบ้านเหนือคลอง
แยกควนหนองหงส์ Thai Highway-4151.svg ทล.4151 ไป อ.เชียรใหญ่ Thai Highway-4151.svg ทล.4151 ไป อ.บางขัน
แยกทุ่งโป๊ะ Thai Highway-4018.svg ทล.4018 ไป อ.ชะอวด ไม่มี
แยกไม้เสียบ Thai Highway-4018.svg ทล.4018 ไป อ.ชะอวด Thai Highway-4270.svg ทล.4270 ไป อ.ห้วยยอด
แยกชะอวด Thai Highway-4018.svg ทล.4018 ไป อ.ชะอวด Thai Highway-4018.svg ทล.4018 ไป อ.ป่าพะยอม
พัทลุง แยกป่าพะยอม ไม่มี Thai Highway-4163.svg ทล.4163 ไป อ.ป่าพะยอม
แยกบ้านพร้าว Thai Highway-4182.svg ทล.4182 ไปบ้านแหลมโตนด ไม่มี
แยกควนขนุน Thai Highway-4018.svg ทล.4018 ไป อ.ควนขนุน ไม่มี
แยกโพธิ์ทอง Thai Highway-4187.svg ทล.4187 ไป อ.ควนขนุน Thai Highway-4164.svg ทล.4164 ไป อ.ศรีบรรพต
แยกไสยวน Thai Highway-4340.svg ทล.4340 ไป อ.ควนขนุน, อ.ระโนด ไม่มี
แยกแพรกหา Thai Highway-4048.svg ทล.4048 ไป อ.เมืองพัทลุง ไม่มี
แยกเอเชีย Thai Highway-4285.svg ทล.4285 ไป อ.เมืองพัทลุง Thai Highway-4.svg ถ.เพชรเกษม ไปตรัง
ตรงไป: Thai Highway-4.svg ถ.เพชรเกษม ไป อ.หาดใหญ่
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]