ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
ถนนสายเอเชีย
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
ความยาว382.616 กิโลเมตร (237.747 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ ถ.เพชรเกษม / ทล.327 ใน อ.เมือง จ.ชุมพร
 
ปลายทางทิศใต้ ถ.เพชรเกษม / ถ.ราเมศวร์ ใน อ.เมือง จ.พัทลุง
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 สายสี่แยกปฐมพร–พัทลุง เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักของภาคใต้ เส้นทางเริ่มต้นจากแยกปฐมพรบนถนนเพชรเกษม ที่จังหวัดชุมพร จากนั้นวิ่งลงใต้ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช และสิ้นสุดบนถนนเพชรเกษมที่จังหวัดพัทลุง ระยะทางรวม 382.616 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินสายนี้เป็นถนน 4 ช่องจราจรตลอดสาย แบ่งเป็น 2 ช่องจราจรในแต่ละทิศทาง (ไป - กลับ แบบไม่วิ่งสวนทาง) โดยมีคูน้ำกั้นระหว่างทิศทาง ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 18 (A18) ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 2 ตลอดสาย

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 มีจุดเริ่มต้นต่อจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ที่แยกปฐมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ได้เปลี่ยนเส้นทางไปยังฝั่งตะวันตกของภาคใต้ ในขณะที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ได้วิ่งตรงลงไปทางใต้ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใกล้กว่าสำหรับการเดินทางไปยังภาคใต้ตอนล่าง

ในจังหวัดชุมพร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ได้เริ่มจาก อำเภอเมืองชุมพร และวิ่งไปยังทิศใต้ผ่านอำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน และอำเภอละแม รวมระยะทางในจังหวัดชุมพร 95.163 กิโลเมตร จากนั้นก็ได้เข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำเภอท่าชนะ ผ่านอำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอพุนพิน อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาสาร และอำเภอเวียงสระ รวมระยะทางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 154.563 กิโลเมตร จากนั้นก็เข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอถ้ำพรรณรา และผ่านไปยัง อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอนาบอน อำเภอทุ่งสง อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอจุฬาภรณ์ และอำเภอชะอวด รวมระยะทางอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 99.8 กิโลเมตร จากนั้นเข้าสู่จังหวัดพัทลุงที่อำเภอป่าพะยอม ผ่านอำเภอควนขนุน และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองพัทลุง รวมระยะทางในจังหวัดพัทลุง 33.09 กิโลเมตร

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ทิศทาง: แยกปฐมพร – พัทลุง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ชุมพร 0+000 ต่างระดับปฐมพร เชื่อมต่อจาก: ถนนเพชรเกษม ไป ประจวบคีรีขันธ์, กรุงเทพฯ
ทล.327 เข้าเมือง ชุมพร ถนนเพชรเกษม ไป ระนอง
34+876 แยกสวี ทล.4003 ไป อ.สวี ไม่มี
40+867 แยกเขาสวนทุเรียน ทล.4198 ไปบ้านน้ำซับ ไม่มี
44+911 แยกเขาปีบ ทล.4096 ไปบ้านปากตะโก ทล.4091 ไป อ.ละอุ่น
62+504 แยกวังตะกอ ไม่มี ทล.4006 ไป ระนอง
63+218 แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร ทล.4002 ไป อ.หลังสวน ไม่มี
87+095 แยกละแม ทล.4112 ไป อ.ละแม ทล.4112 ไป บ้านเขาชะมด
สุราษฎร์ธานี 99+040 ทล.4154 ไป บ้านคันธุลี ไม่มี
99+995 ไม่มี ทล.4259 ไป บ้านคลองสงค์
110+041 แยกท่าชนะ (หนองนิล) ทล.4114 ไป อ.ท่าชนะ ทล.4265 ไป บ้านทุ่งพลับ
128+500 แยกป่าเว ทล.4191 ไป บ้านดอนดวด ทล.4191 ไป บ้านทุ่งนางเภา
131+300 แยกไชยา ทล.4011 ไป อ.ไชยา สฎ.3011 ทางหลวงชนบท สฎ.3011 ไป บ้านโมถ่าย
140+200 แยกควนรา ทล.4262 ไป อ.ท่าฉาง ทล.4262 ไป อ.วิภาวดี
146+900 แยกท่าฉาง ทล.4185 ไป อ.ท่าฉาง ไม่มี
158+250 - ไม่มี ทล.4256 ไป อ.วิภาวดี
161+980 แยกหัวเตย ทล.417 เข้าเมือง สุราษฎร์ธานี ไม่มี
164+500 ต่างระดับหนองขรี ทล.4153 ไป อ.พุนพิน ไม่มี
167+500 แยกหนองไทร ไม่มี ทล.4247 ไป อ.คีรีรัฐนิคม
167+625 สะพาน ข้ามแม่น้ำพุมดวง
167+900 แยกคีรีรัฐนิคม ทล.4263 บรรจบ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 สฎ.2020 ทางหลวงชนบท สฎ.2020 ไป อ.คีรีรัฐนิคม
171+500 ต่างระดับท่าโรงช้าง (กม.18) ทล.401 ไป นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี ทล.401 ไป พังงา, ภูเก็ต
180+700 สะพาน ข้ามแม่น้ำตาปี
188+175 แยกท่าสะท้อน ทล.4248 ไป อ.พุนพิน ไม่มี
189+625 ต่างระดับท่าเรือ ทล.44 ไป นครศรีธรรมราช ทล.44 ไป พังงา, กระบี่
196+175 แยกบ้านนาเดิม ทล.4178 ไป อ.บ้านนาเดิม ไม่มี
210+500 แยกบ้านนาสาร (ยางอุง) ทล.4039 ไป อ.บ้านนาสาร ไม่มี
225+750 วงเวียนเวียงสระ ทล.4009 ไปบ้านส้อง ทล.4009 ไป อ.พระแสง
นครศรีธรรมราช 250+175 แยกถ้ำพรรณรา ทล.4228 ไป อ.ถ้ำพรรณรา ไม่มี
254+990 สะพาน ข้ามแม่น้ำตาปี
257+500 แยกทุ่งใหญ่ ไม่มี ทล.4038 ไป อ.ทุ่งใหญ่
267+250 แยกจันดี ทล.4195 ไป อ.ฉวาง, อ.ช้างกลาง ไม่มี
271+225 แยกหนองดี ทล.4019 ไป อ.ช้างกลาง ทล.4019 ไป อ.ทุ่งใหญ่
277+250 แยกแก้วแสน ไม่มี ทล.4211 ไป อ.นาบอน
295+500 ต่างระดับบ้านหนองหว้า ทล.4110 เข้าเมือง เมืองทุ่งสง ทล.4110 ไป อ.ทุ่งใหญ่
297+700 ต่างระดับทุ่งสง ทล.403 เข้าเมือง เมืองทุ่งสง ทล.403 ไป ตรัง
298+250 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายชุมทางทุ่งสง–กันตัง
308+050 แยกบ้านจำปา ทล.4305 เข้าเมือง เมืองทุ่งสง ไม่มี
315+050 แยกบ้านสวนผัก ทล.403 ไป นครศรีธรรมราช ไม่มี
323+125 แยกทุ่งโพธิ์ ทล.4319 ไป อ.ร่อนพิบูลย์ ไม่มี
324+900 แยกสำนักขัน ไม่มี ทล.4227 ไปบ้านเหนือคลอง
333+250 แยกควนหนองหงส์ ทล.4151 ไป อ.เชียรใหญ่ ทล.4151 ไป อ.บางขัน
335+075 แยกทุ่งโป๊ะ ทล.4018 ไป อ.ชะอวด ไม่มี
347+275 แยกไม้เสียบ ทล.4018 ไป อ.ชะอวด ทล.4270 ไป อ.ห้วยยอด
348+150 แยกชะอวด ทล.4018 ไป อ.ชะอวด ทล.4018 ไป อ.ป่าพะยอม
พัทลุง 354+175 แยกป่าพะยอม ไม่มี ทล.4163 ไป อ.ป่าพะยอม
354+800 แยกบ้านพร้าว ทล.4182 ไป บ้านแหลมโตนด ไม่มี
361+980 แยกควนขนุน ทล.4018 ไป อ.ควนขนุน ไม่มี
366+225 แยกโพธิ์ทอง ทล.4187 ไป อ.ควนขนุน ทล.4164 ไป อ.ศรีบรรพต
371+975 แยกไสยวน ทล.4340 ไป อ.ควนขนุน, อ.ระโนด ไม่มี
376+250 แยกแพรกหา ทล.4048 เข้าตัวเมือง พัทลุง ไม่มี
382+616 แยกเอเชีย ทล.4285 เข้าตัวเมือง พัทลุง ถนนเพชรเกษม ไป ตรัง
ตรงไป: ถนนเพชรเกษม ไป อ.หาดใหญ่
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]