จังหวัดกระบินทร์บุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จังหวัดกระบินทร์บุรี
จังหวัด
พ.ศ.2459 – พ.ศ. 2469
ยุคทางประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2459
31 มีนาคม พ.ศ. 2469
ก่อนหน้า
ถัดไป
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ ไทย

จังหวัดกระบินทร์บุรี[1] แต่เดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจิณบุรี แต่ด้วยความที่การคมนาคมทางบกในอดีตยังไม่สะดวก ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจิณบุรีไม่สามารถเดินทางไปดูแลได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัดตั้งกระบินทร์บุรีเป็นจังหวัดใหม่ขึ้นแต่มณฑลปราจิณบุรี เพื่อความสะดวกในการปกครอง[2]

จังหวัดกระบินทร์บุรีถูกยุบรวมกับจังหวัดปราจิณบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2468 จากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมองว่าบัดนี้การเดินทางระหว่างเมืองปราจิณบุรีกับเมืองกระบินทร์บุรีสะดวกขึ้นกว่าในอดีตแล้ว สมควรแก่การยุบจังหวัดกระบินทร์บุรี[2] เดิมมีพระราชดำริที่จะยุบศาลจังหวัดกระบินทร์บุรีรวมเข้ากับศาลจังหวัดปราจิณบุรีด้วย ภายหลังได้ทรงเปลี่ยนพระทัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีอรรถคดี[3] ต่อมาได้ยุบศาลจังหวัดกระบินทร์บุรีรวมเข้ากับศาลปราจิณบุรีในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2475 ลุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลจึงได้ตั้งเป็นศาลแขวงกบินทร์บุรีเปิดทำการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2480 ก่อนยกฐานะเป็นศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2482[4]

กระทั่งในปี พ.ศ. 2536 ได้มีการจัดตั้งจังหวัดสระแก้ว แยกออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรี[5] ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอดีตจังหวัดกระบินทร์บุรีเดิม

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

จังหวัดกระบินทร์บุรี ประกอบไปด้วย 2 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่[1]

  1. อำเภอเมืองกระบินทร์บุรี (อำเภอกระบินทร์บุรี) (ปัจจุบันคือ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี)
  2. อำเภออรัญประเทศ (ปัจจุบันคือ อำเภออรัญประเทศ, อำเภอตาพระยา และอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว)
  3. กิ่งอำเภอวัฒนา (ปัจจุบันคือ อำเภอวัฒนานคร และอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว)
  4. กิ่งอำเภอสระแก้ว (ปัจจุบันคือ อำเภอเมืองสระแก้ว, อำเภอเขาฉกรรจ์, อำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว)

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 34 (0 ก): 34–47. 29 เมษายน 2460. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-07. สืบค้นเมื่อ 2010-09-27.
  2. 2.0 2.1 "ประกาศ ยุบจังหวัดกระบินทร์บุรีลงเปนอำเภอขึ้นกับจังหวัดปราจิณ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 42 (0 ก): 430–431. 31 มีนาคม พ.ศ. 2468. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-04. สืบค้นเมื่อ 2015-06-26. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
  3. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้คงมีศาลจังหวัดกระบินทร์บุรีไว้ตามเดิม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 43 (0 ก): 235. 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2469. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
  4. "ประวัติศาลจังหวัดกบินทร์บุรี". ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-03-25. สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2558. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  5. "พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2536" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (125 ก ฉบับพิเศษ): 1. 2 กันยายน 2536. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-06-01. สืบค้นเมื่อ 2015-06-26.