โรงเรียนสตรีเลย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสตรีเลย
เลยพิทยาคมเก่า.jpg
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Satri Loei School Wattanadaruni
Satri Loei School
อักษรย่อ ส.ล
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเลย
สถาปนา พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2515
สตรีเลย (33 ปี)

ปัจจุบันคือโรงเรียนเลยพิทยาคม

ผู้ก่อตั้ง กระทรวงธรรมการ
เขตการศึกษา จังหวัดเลย
สี ███ ชมพู
ต้นไม้ประจำโรงเรียน จามจุรี

โรงเรียนสตรีเลย หรือ โรงเรียนสตรีเลย "วัฑฒนดรุณี" เป็นอดีตโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเลย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2482 ก่อนที่จะถูกยุบรวมกับโรงเรียนสโมสรวิทยาลัยจังหวัดเลย ในปี พ.ศ. 2515 เป็นโรงเรียนเลยพิทยาคม เนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถรับนักเรียนได้ถึง 2,000 คน[1]

ปัจจุบัน ที่ตั้งเดิมของโรงเรียนสตรีเลย คือที่ตั้งของโรงเรียนเลยพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดเลย เนื่องมาจากที่ตั้งของโรงเรียนสตรีเลยนั้นมีมากกว่าโรงเรียนสโมสรวิทยาลัย จึงได้ย้ายโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งใหม่จาก โรงเรียนสโมสรวิทยาลัยจังหวัดเลย มาไว้ ณ ที่ตั้งเดิมของโรงเรียนสตรีเลย แล้วจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนเลยพิทยาคม

ประวัติโรงเรียนวัฑฒนดรุณี[แก้]

  • ปี พ.ศ. 2482 กระทรวงธรรมการได้อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนรัฐบาลฝ่ายสตรีขึ้นในเมืองเลย โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสตรีเลย "วัฑฒนดรุณี"" สถานที่ตั้งในระยะแรกของโรงเรียน คือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในปัจจุบัน รับเฉพาะนักเรียนหญิง ทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
  • ปี พ.ศ. 2515 ทางราชการประกาศยุบโรงเรียนสโมสรวิทยาลัยจังหวัดเลย และโรงเรียนสตรีเลย เป็นโรงเรียนเลยพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเลยในปัจจุบัน

ชื่อของโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนวัฑฒนดรุณีจังหวัดเลยมีชื่อโรงเรียนทั้งหมด 2 ชื่อคือ

  • โรงเรียนสตรีเลย "วัฑฒนดรุณี"
  • โรงเรียนสตรีเลย

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสตรีเลย (พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2515)[แก้]

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 รักษาการ
นางสาวจำนง บำรุงสวัสดิ์ (ม.8)
พ.ศ. 2482 พ.ศ. 2482 รักษาการแทน
2 นางสาวสุมาลี เวสประชุม (พ.ม) พ.ศ. 2482 พ.ศ. 2486 ครูใหญ่
3 นางเปี่ยมศรี จุลกาญจน์ (ป.ป.) พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2488 ครูใหญ่
4 นางสาวน้อม นิคมภักดี (ป.ม.) พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2490 ครูใหญ่
5 นางสาวบุญกอบ วิสมิตะนันท์ (ป.ม.) พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2495 ครูใหญ่
6 นางจารุนีล์ โชติกุล (ป.ม.) พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2515 อาจารย์ใหญ่

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.loeipit.ac.th/about/prawati-rongreiyn