ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ที่สุดในประเทศไทย"

* พระมหากษัตริย์ไทยที่[[รายพระนามพระมหากษัตริย์ทั่วโลกเรียงตามวันเสด็จขึ้นครองราชย์|ทรงครองราชย์เป็นระยะเวลายาวนานที่สุด และที่สุดในโลก และยังทรงพระชนมชีพ]] คือ [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]มหาราช
* พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชย์เป็นระยะเวลาสั้นที่สุด คือ [[สมเด็จพระเจ้าทองลัน]] โดยทรงครองราชย์ได้เพียง 7 วันเท่านั้น
* ผู้ที่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเป็นพระองค์แรกของ ประเทศไทย คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ พระราชโอรสองค์ใหญ่ใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
* ผู้ที่ได้รับนามสกุลพระราชทานคนแรก คือพระยายมราช (ปั้น สุขุม) รับพระราชทานเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2456
 
9

การแก้ไข