ทางหลวงพิเศษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สัญลักษณ์ของมอเตอร์เวย์ใน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สเปน ฝรั่งเศส และ ไอร์แลนด์ สัญลักษณ์ที่คล้ายคลีงกันได้รับการใช้ในบางประเทศ

ทางหลวงพิเศษ (อังกฤษ: Controlled-access highway หรือ Motorway) เป็นทางหลวงประเภทหนึ่ง ที่มีความสามารถที่จะรองรับปริมาณการจราจรได้จำนวนหนึ่ง ออกแบบมาเพื่อรองรับการจราจรที่รวดเร็วอย่างปลอดภัย ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ คำว่า "มอเตอร์เวย์" ใช้ใน สหราชอาณาจักร บางส่วนของประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศปากีสถาน บางชาติในเครือจักรภพ และ ประเทศไอร์แลนด์

ทางหลวงพิเศษในประเทศต่าง ๆ[แก้]

สหรัฐอเมริกา[แก้]

ทางแยกต่างระดับที่เป็นจุดตัดของอินเตอร์สเตตในสหรัฐอเมริกา
ดูบทความหลักที่: ระบบทางหลวงอินเตอร์สเตต

ระบบทางหลวงในสหรัฐอเมริกา เรียกว่า อินเตอร์สเตต (อังกฤษ: Interstate) ระหว่างรัฐของสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นก่อสร้างขึ้นจนกระทั่งครอบคลุมทั่วทุกรัฐ ประกอบไปด้วยทางหลวง 3 แบบ ได้แก่ ทางหลวงที่ไม่จำกัดความเร็ว (Freeway) ทางหลวงแผ่นดิน (Highway) และทางหลวงพิเศษ (Expressway) ใช้ระบบตัวเลขกำหนดสายทาง โดยตัวเลข 1 หลักและ 2 หลักจะเป็นถนนสายหลัก โดยเส้นทางที่ลงท้ายด้วยเลขคู่จะเป็นเส้นทางข้ามจากฝั่งตะวันออกมาตะวันตก ส่วนเส้นทางที่ลงท้ายด้วยเลขคี่จะเป็นเส้นทางจากเหนือจรดใต้ ส่วนตัวเลข 3 หลักจะเป็นถนนที่เป็นสาขาหรือเส้นทางวนรอบพื้นที่ในเขตชนบท กำหนดความเร็วจำกัดอยู่ที่ 105-129 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละรัฐ

จีน[แก้]

ทางหลวงพิเศษในประเทศจีน

ประเทศจีนมีระบบทางหลวงพิเศษที่เรียกว่า ระบบทางหลวงขนส่งแห่งชาติ (อังกฤษ: National Truck Highway System หรือ NTHS) มีการควบคุมการเข้าออก โดยยึดมาตรฐานของระบบทางหลวงระหว่างรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้นแบบในการก่อสร้าง มีระยะทางโครงข่ายรวม 74,000 กิโลเมตร (พ.ศ. 2553) กำหนดความเร็วจำกัดสูงสุดที่ 110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และต่ำสุด 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

สหราชอาณาจักร[แก้]

โครงข่ายมอเตอร์เวย์ในสหราชอาณาจักรเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมตามหัวเมืองสำคัญเข้าไว้ด้วยกัน แนวคิดเรื่องมอเตอร์เวย์ในสหราชอาณาจักรเริ่มขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยออกพระราชบัญญัติทางหลวงพิเศษขึ้นใน พ.ศ. 2492 และเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์สายแรกของสหราชอาณาจักรในปี ค.ศ. 2501 คือ เส้นทาง M1 และได้ก่อสร้างมอเตอร์เวย์เส้นทางอื่น ๆ จนครบ 1,600 กิโลเมตร จนกระทั่งใน พ.ศ. 2540 รัฐบาลอังกฤษได้ลดแผนการเพิ่มโครงข่ายถนน และหันไปสร้างระบบรางแทน

มอเตอร์เวย์เกือบทั้งหมดในสหราชอาณาจักร จะเป็นถนนที่มีรถวิ่ง 2 ทาง มีช่องจราจรทั้งหมด 2–4 ช่องจราจรในแต่ละทาง ซึ่งโดยส่วนมากมี 3 ช่องจราจร โดยในปัจจุบันมอเตอร์เวย์ในสหราชอาณาจักรมีระยะทางรวม 3,438 กิโลเมตร และกำหนดความเร็วจำกัด 113 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ประเทศไทย[แก้]

ป้ายทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)

ทางหลวงของประเทศไทยมีมากกว่า 97,903 กิโลเมตร แต่ทางหลวงที่มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์มีเพียง 382 กิโลเมตร ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางพิเศษ และทางยกระดับอุตราภิมุข ปัจจุบัน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง เปิดให้บริการ 2 เส้นทาง ได้แก่ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพ – ชลบุรี) ระยะทาง 82 กิโลเมตร และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออก ช่วงบางพลี – บางปะอิน ระยะทาง 64 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมด 146 กิโลเมตร

ชื่อเรียกในประเทศต่างๆ[แก้]

ในแต่ละประเทศ มีชื่อเรียกมอเตอร์เวย์แตกต่างกันไป :

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  • วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Freeways
  • วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Motorways