คณะกรรมการราษฎร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะกรรมการราษฎร
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 1 แห่งสยาม
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา.jpg
วันแต่งตั้ง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475
วันสิ้นสุด 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
บุคคลและองค์กร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประวัติ
วาระการดำรงตำแหน่ง 5 เดือน 12 วัน (165 วัน)
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 2

คณะกรรมการราษฎร (28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475) นับเป็นคณะรัฐมนตรีคณะแรกของประเทศสยาม

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุมัติ ให้ใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 สภาผู้แทนราษฎรอันประกอบด้วย สมาชิกซึ่งคณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารได้ตั้งขึ้น จำนวน 70 นาย ได้ประชุมกันเป็นครั้งแรก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

โดยที่ธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน มาตรา 33 บัญญัติว่า "ให้สภาเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้หนึ่งเป็นประธานกรรมการ และให้ผู้เป็นประธานนั้นเลือกสมาชิกในสภาอีก 14 นาย เพื่อเป็นกรรมการ การเลือกนี้เมื่อได้รับความเห็นชอบของสภาแล้ว ให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการของสภา"

ในการนี้ ได้มีสมาชิกเสนอให้มหาอำมาตย์โท พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) เป็นประธานคณะกรรมการราษฎร โดยสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เลือก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ประธานคณะกรรมการราษฎรได้เสนอชื่อคณะกรรมการราษฎรและสภาได้อนุมัติ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อในคณะกรรมการราษฎร[แก้]

LACMTA Circle Gold Line.svg รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Arrow Blue Right 001.svg ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี LineColor Joban.svg ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
Circle Ash-grey Solid.svg รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม Arrow Blue UpperRight 001.svg เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
Circle Burgundy Solid.svg รัฐมนตรีลอย Arrow Blue LowerRight 001.svg ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น Red x.svg ออกจากตำแหน่ง
      คณะราษฎร
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 1 ของไทย
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
ประธานกรรมการราษฎร * มหาอำมาตย์โท พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) Arrow Blue Right 001.svg 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 LineColor Joban.svg
กรรมการราษฎร 1 นายพลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา) Arrow Blue Right 001.svg 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 LineColor Joban.svg
กรรมการราษฎร 2 มหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) Arrow Blue Right 001.svg 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 LineColor Joban.svg
กรรมการราษฎร 3 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) Arrow Blue Right 001.svg 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 LineColor Joban.svg
กรรมการราษฎร 4 นายพันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) Arrow Blue Right 001.svg 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 LineColor Joban.svg
กรรมการราษฎร 5 นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) Arrow Blue Right 001.svg 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 LineColor Joban.svg
กรรมการราษฎร 6 อำมาตย์เอก พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญหลง) Arrow Blue Right 001.svg 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 LineColor Joban.svg
กรรมการราษฎร 7 นายพันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) Arrow Blue Right 001.svg 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 LineColor Joban.svg
กรรมการราษฎร 8 นายพันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) Arrow Blue Right 001.svg 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 LineColor Joban.svg
กรรมการราษฎร 9 นายนาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) Arrow Blue Right 001.svg 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 LineColor Joban.svg
กรรมการราษฎร 10 นายปรีดี พนมยงค์ Arrow Blue Right 001.svg 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 LineColor Joban.svg
กรรมการราษฎร 11 รองอำมาตย์เอก หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์) Arrow Blue Right 001.svg 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 LineColor Joban.svg
กรรมการราษฎร 12 รองอำมาตย์เอก ตั้ว ลพานุกรม Arrow Blue Right 001.svg 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 LineColor Joban.svg
กรรมการราษฎร 13 รองอำมาตย์เอก ประยูร ภมรมนตรี Arrow Blue Right 001.svg 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 LineColor Joban.svg
กรรมการราษฎร 14 นายแนบ พหลโยธิน Arrow Blue Right 001.svg 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 LineColor Joban.svg

หมายเหตุ[แก้]

  • ประธานคณะกรรมการราษฎรเทียบเท่ากับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน
  • กรรมการราษฎรเทียบเท่ากับตำแหน่งรัฐมนตรีในปัจจุบัน
  • คณะกรรมการราษฎรเทียบเท่ากับคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน

การแถลงนโยบายของรัฐบาล[แก้]

คณะกรรมการราษฎรคณะนี้ ไม่มีการแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อสภา แต่ได้ถือเอา หลัก 6 ประการของคณะราษฎรที่ได้ให้สมาชิกสภาปฏิญาณตนต่อสภาก่อนเข้ารับหน้าที่นั้น เป็นนโยบายของรัฐบาล

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะเริ่มแรกนี้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เพราะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร

อ้างอิง[แก้]