สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
Modernine Television
ตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
MCOTPCL LogoTH.png
เริ่มออกอากาศ ไทยทีวีช่อง 4:
24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 (60 ปี)
ไทยทีวีสีช่อง 9 (อ.ส.ม.ท.):
1 มิถุนายน พ.ศ. 2517 (41 ปี)
โมเดิร์นไนน์ทีวี:
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 (12 ปี)
เอ็มคอตเอชดี:
1 เมษายน พ.ศ. 2557 (1 ปี)
เครือข่าย สถานีโทรทัศน์/สถานีวิทยุ
ช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ
เจ้าของ บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด:
(2498 - 2520)
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย:
(2520 - 16 สิงหาคม 2547)
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน):
(17 สิงหาคม 2547 - ปัจจุบัน)
ระบบภาพ 576ไอ (16:9 คมชัดปกติ/แพล)
1080ไอ (16:9 คมชัดสูง)
บุคลากรหลัก ศิวะพร ชมสุวรรณ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
คำขวัญ
  • ครบคับจอ
  • สังคมสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
  • สังคมอุดมปัญญา
  • ก้าวไกลรับใช้ประชาชน
ประเทศ ไทย ไทย
พื้นที่แพร่ภาพ ไทย ประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63/1 ถนนพระรามที่ 9
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ชื่อเดิม ไทยทีวีช่อง 4: 21 ปี 7 เดือน
(24 มิถุนายน 2498 - 30 มิถุนายน 2517)

ไทยทีวีสีช่อง 9: 2 ปี 8 เดือน
(1 มิถุนายน 2517 - 3 กุมภาพันธ์ 2520)

ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.: 25 ปี 7 เดือน
(9 เมษายน 2520 - 6 พฤศจิกายน 2545)
สถานีพี่น้อง
เว็บไซต์ www.mcot.net/ModerNineTV
ช่องรายการที่แพร่ภาพ
ภาคพื้นดิน
แอนะล็อก ช่อง 9 (วีเอชเอฟ)
ดิจิทัล ช่อง 30 (มักซ์#3 : อสมท)
โทรทัศน์ดาวเทียม
ทรูวิชันส์ ช่อง 40 (คมชัดมาตรฐาน)
จีเอ็มเอ็มแซต ช่อง 40 (คมชัดมาตรฐาน)
พีเอสไอ ช่อง 40, 303 (คมชัดมาตรฐาน),
ช่อง 436 (ภาพคมชัดสูง)
ไอพีเอ็ม ช่อง 4 (ภาพคมชัดสูง),
ช่อง 40 (คมชัดมาตรฐาน)
อื่นๆ ช่อง 40 (คมชัดมาตรฐาน)
โทรทัศน์เคเบิล
ช่อง 40 (คมชัดมาตรฐาน)
ออนไลน์
MCOT ชมรายการสด
STAT ชมรายการสด
HipTV ชมรายการย้อนหลัง

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (อังกฤษ: Modernine TV) เป็นสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial Television) แห่งแรกของประเทศไทย ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เริ่มแพร่ภาพเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ในระบบวีเอชเอฟ เดิมออกอากาศเป็นภาพขาวดำ ทางช่องสัญญาณที่ 4 ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 จึงย้ายมาออกอากาศด้วยภาพสี ทางช่องสัญญาณที่ 9 จนถึงปัจจุบัน สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งทั้งสองคือ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นผู้กำกับดูแล มีเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธานกรรมการบริษัท และศิวะพร ชมสุวรรณ เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ประวัติ

เมื่อปี พ.ศ. 2492 สรรพสิริ วิรยศิริ ผู้สื่อข่าวต่างประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ เขียนบทความขึ้นบทหนึ่ง เพื่อแนะนำให้ผู้อ่านรู้จักกับ "วิทยุภาพ" อันเป็นเทคโนโลยีสื่อสารชนิดใหม่ของโลก ต่อมากรมประชาสัมพันธ์ ส่งข้าราชการของกรมฯ กลุ่มหนึ่ง ไปศึกษางานวิทยุโทรภาพที่สหราชอาณาจักร ในราวปี พ.ศ. 2493 เมื่อเล็งเห็นประโยชน์มหาศาลต่อประเทศชาติ กรมประชาสัมพันธ์จึงนำเสนอ "โครงการจัดตั้งวิทยุโทรภาพ" ต่อจอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี แต่เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนมาก แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรง เนื่องจากเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลือง ต่องบประมาณแผ่นดินโดยเปล่าประโยชน์ จึงจำเป็นต้องยุติโครงการดังกล่าวลง

หลังจากนั้น ประสิทธิ์ ทวีสิน ประธานกรรมการบริษัท วิเชียรวิทยุและโทรภาพ จำกัด นำเครื่องส่งวิทยุโทรภาพ 1 เครื่อง พร้อมเครื่องรับจำนวน 4 เครื่อง ซึ่งมีน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัม มาทำการทดลองส่งแพร่ภาพในทำเนียบรัฐบาล ให้คณะรัฐมนตรีได้รับชม นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และยังเปิดฉายให้ประชาชนทั่วไป ทดลองรับชมที่ศาลาเฉลิมกรุงด้วย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2495

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4

กล้องช่อง 4 บางขุนพรหม
เสาส่งช่อง 4 บางขุนพรหม

ระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2495 รัฐมนตรีและข้าราชการกลุ่มหนึ่ง ของกรมประชาสัมพันธ์ รวมจำนวน 7 คน ประกอบด้วย หลวงสารานุประพันธ์, หม่อมหลวงขาบ กุญชร, ประสงค์ หงสนันทน์, พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์, เล็ก สงวนชาติสรไกร, มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ และเลื่อน พงษ์โสภณ ดำเนินการระดมทุน ด้วยการเสนอขายหุ้น ต่อกรมประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 11 ล้านบาท จึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอีก 8 แห่ง เป็นเงิน 9 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 20 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนจดทะเบียนจัดตั้ง "บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด" (อังกฤษ: Thai Television Co., Ltd. ชื่อย่อ: ท.ท.ท.) ขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ของปีดังกล่าว เพื่อเป็นผู้ดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์ในประเทศไทย

ทั้งนี้ ในระยะก่อนจะดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์ บจก.ไทยโทรทัศน์ ดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ท.ท.ท. ขึ้นเพื่อระดมทุนทรัพย์ สำหรับใช้ในการบริหารงาน และเพื่อฝึกฝนบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งเตรียมงานส่วนอื่นด้วย โดยส่งกระจายเสียง จากอาคารที่ทำการ บริเวณแยกคอกวัว (ปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถาน 14 ตุลาฯ) จากนั้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2497 พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด (อธิบดีกรมตำรวจ ในขณะนั้น) เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 ภายในบริเวณวังบางขุนพรหม ที่ทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน (จึงเป็นที่มาของชื่อ ที่ผู้ชมทั่วไปเรียกว่า ช่อง 4 บางขุนพรหม) โดยในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ก็เริ่มทดลองส่งแพร่ภาพโทรทัศน์ จากห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียง ท.ท.ท. ไปพลางก่อน จนกระทั่งก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมติดตั้งเครื่องส่งเสร็จสมบูรณ์

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นประธานพิธีเปิด สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 (อังกฤษ: Thai Television Channel 4 ชื่อย่อ: ไทย ที.วี. ชื่อเรียกตามอนุสัญญาสากลว่าด้วยวิทยุโทรทัศน์: HS1-TV) ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และแห่งแรกของทวีปเอเชีย บนภาคพื้นแผ่นดินใหญ่ (Asia Continental) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ซึ่งตรงกับวันชาติของไทยในสมัยนั้น โดยใช้เครื่องส่งขนาด 10 กิโลวัตต์ แพร่ภาพขาวดำระบบ 525 เส้นต่อภาพ 30 ภาพต่อวินาที

ต่อมาในเวลา 19:00 น. วันเดียวกัน จึงเริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการ เริ่มด้วยอารีย์ นักดนตรี ผู้ประกาศของสถานีฯ รำประกอบเพลงต้นบรเทศ (ในยุคหลังเรียกว่า ต้นวรเชษฐ์[1]) ซึ่งใช้เปิดการออกอากาศ ทั้งสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุของ บจก.ไทยโทรทัศน์ ออกอากาศสดจากห้องส่ง จากนั้นเย็นจิตต์ สัมมาพันธ์ ประกาศแจ้งรายการประจำวัน

สำหรับคณะผู้ปฏิบัติงานยุคแรก ของไทยทีวีช่อง 4 ได้แก่จำนง รังสิกุล เป็นผู้อำนวยการคนแรกของสถานีฯ กับทั้งหัวหน้าฝ่ายผลิตรายการ, อัมพร พจนพิสุทธิ์ เป็นหัวหน้าฝ่ายกำกับภาพ, สมชาย มาลาเจริญ เป็นหัวหน้าฝ่ายช่างกล้อง, ธนะ นาคพันธุ์ เป็นหัวหน้าฝ่ายควบคุมการออกอากาศ, เกรียงไกร (สนั่น) ชีวะปรีชา เป็นหัวหน้าฝ่ายเครื่องส่ง, ธำรง วรสูตร ร่วมกับฟู ชมชื่น เป็นหัวหน้าฝ่ายเครื่องส่งและเสาอากาศ, จ้าน ตัณฑโกศัย เป็นหัวหน้าฝ่ายกำกับเสียง, รักษ์ศักดิ์ วัฒนพานิช เป็นหัวหน้าฝ่ายบริการเครื่องรับโทรทัศน์, สรรพสิริ วิรยศิริ เป็นหัวหน้าฝ่ายข่าว กับหัวหน้าฝ่ายช่างภาพและแสง

ส่วนผู้ประกาศยุคแรกเป็นสุภาพสตรี ได้แก่เย็นจิตต์ สัมมาพันธ์ (ปัจจุบันคือ เย็นจิตต์ รพีพัฒน์ ณ อยุธยา), อารีย์ นักดนตรี (ปัจจุบันคือ อารีย์ จันทร์เกษม), ดาเรศร์ ศาตะจันทร์, นวลละออ ทองเนื้อดี (ปัจจุบันคือ นวลละออ เศวตโสภณ), ชะนะ สาตราภัย และประไพพัฒน์ นิรัตพันธ์ เป็นต้น ทางผู้ประกาศข่าวเป็นสุภาพบุรุษ ได้แก่สรรพสิริ วิรยศิริ, อาคม มกรานนท์, สมชาย มาลาเจริญ และบรรจบ จันทิมางกูร เป็นต้น

ในระยะแรก แพร่ภาพทุกวันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 18:30-23:00 น. ต่อมาเพิ่มวันและเวลาออกอากาศ มากขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ รัฐบาลในสมัยนั้น มักใช้สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 ถ่ายทอดการปราศรัย ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี, เผยแพร่ผลงานของรัฐบาล, ถ่ายทอดการประชุมรัฐสภา ตลอดจนถ่ายทอดสดงานเฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ในปี พ.ศ. 2500 แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น จึงสั่งการให้กองทัพบก จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้น อีกแห่งหนึ่งคือ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 (ภาพขาวดำ; ปัจจุบันคือ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5) ในระหว่างปี พ.ศ. 2500-2501

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 และ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

บจก.ไทยโทรทัศน์ เริ่มแพร่ภาพด้วยระบบวีเอชเอฟ ในช่องสัญญาณที่ 9 ตั้งแต่ราวเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2513 เพื่อออกอากาศคู่ขนาน ไปกับโทรทัศน์ช่อง 4 ภาพขาวดำ อยู่เป็นเวลา 4 ปี[2] กระทั่งราวต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2517 จึงยุติการออกอากาศ ในระบบขาวดำ 525 เส้น ทางช่อง 4 โดยย้ายห้องส่งโทรทัศน์ รวมถึงที่ทำการทั้งหมด ไปยังอาคารพาณิชย์ขนาด 5 คูหาย่านถนนพระสุเมรุ แขวงบางลำพู เนื่องจากในปี พ.ศ. 2502 ธนาคารแห่งประเทศไทย เสนอซื้ออาคารที่ทำการ ของไทยทีวีช่อง 4 และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ซึ่งอยู่ภายในบริเวณวังบางขุนพรหม เพื่อแลกกับบ้านมนังคศิลา ด้วยมูลค่า 39 ล้านบาท

และในปีเดียวกัน ก็เปลี่ยนช่องสัญญาณ และระบบการออกอากาศ จากภาพขาวดำ ในระบบวีเอชเอฟ ทางช่อง 4 เป็นภาพสี ในระบบวีเอชเอฟ 625 เส้น ทางช่อง 9 อย่างสมบูรณ์ พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 (อังกฤษ: Thai Color Television Channel 9) และเริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการ เมื่อราวปี พ.ศ. 2517

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 คณะรัฐมนตรี ที่นำโดยธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี มีมติให้ยุบเลิกกิจการ บจก.ไทยโทรทัศน์ ส่งผลให้การดำเนินงานของ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 สิ้นสุดลงด้วย ต่อมาวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2520 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: The Mass Communication Organisation of Thailand ชื่อย่อ: อ.ส.ม.ท.; M.C.O.T.) ให้เป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินกิจการสื่อสารมวลชนของรัฐ ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นที่เชื่อถือของสาธารณชน โดยรัฐบาลมอบทุนประเดิม 10 ล้านบาท และให้รับโอนกิจการสื่อสารมวลชนของ บจก.ไทยโทรทัศน์ คือสถานีวิทยุกระจายเสียง ท.ท.ท. และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 เพื่อดำเนินกิจการต่อไป ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2520 ซึ่งเป็นวันสถาปนา อ.ส.ม.ท. ส่งผลให้เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. โดยอัตโนมัติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคารที่ทำการ อ.ส.ม.ท. บนเนื้อที่ 14 ไร่ ที่มีห้องส่งโทรทัศน์ ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขณะนั้น เมื่อเวลา 09:25 นาฬิกา ของวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2524[3] ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2528-2532 ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพิธีกรรายการความรู้คือประทีปในขณะนั้น ตอบรับคำเชิญของ ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท.ในขณะนั้น ให้เข้ามาช่วยปรับปรุงการนำเสนอ ข่าว 9 อ.ส.ม.ท. ร่วมกับ บริษัท แปซิฟิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งผลให้ผู้ประกาศข่าวคู่ ซึ่งมีชื่อเสียงที่สุด ของยุคนั้นก็คือ ดร.สมเกียรติ และกรรณิกา ธรรมเกษร (ซึ่งทำหน้าที่ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ ดร.สมเกียรติ ประกาศคู่กับอรุณโรจน์ เลี่ยมทอง)

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 อ.ส.ม.ท.ร่วมลงนามในสัญญากับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. เพื่อขยายเครือข่ายกิจการโทรทัศน์ ไปสู่ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานภาครัฐฯ จัดสรรคลื่นความถี่ส่ง ด้วยระบบวีเอชเอฟ พร้อมอุปกรณ์การออกอากาศ เพื่อจัดตั้งสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ในการกำกับของ อ.ส.ม.ท.แต่ละแห่ง (ระยะหลังจึงขยายไปสู่ระบบยูเอชเอฟ) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2531-เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2534 เป็นระยะเวลา 3 ปี จึงทำให้ สถานีโทรทัศน์ในการกำกับของ อ.ส.ม.ท. ทั้งสองแห่ง สามารถออกอากาศไปได้ทั่วประเทศ

ราวปี พ.ศ. 2535 แสงชัย สุนทรวัฒน์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. ในช่วงที่ อ.ส.ม.ท.ถูกเรียกว่า “แดนสนธยา” เนื่องจากมีกลุ่มอิทธิพลมืด ฝังตัวอยู่ในองค์กร แต่แสงชัยก็สามารถขจัด อิทธิพลมืดเหล่านั้นสำเร็จ รวมถึงสามารถพัฒนา อ.ส.ม.ท.ขึ้นมาเป็นอย่างดี แต่แล้วแสงชัยก็ถูกลอบสังหารด้วยอาวุธปืน เสียชีวิตระหว่างนั่งรถยนต์ เดินทางกลับบ้านพักในเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อปี พ.ศ. 2539 จากผลการสอบสวนของตำรวจ ระบุว่าอุบล บุญญชโลธร อดีตผู้รับสัมปทานจัดรายการ ทางสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.ส่วนภูมิภาค จ้างวานให้บุตรเขยคือทวี พุทธจันทร์ ส่งมือปืนไปลอบสังหารแสงชัย ต่อมาอุบลถูกลอบสังหาร เสียชีวิตบนรถยนต์ก่อนกลับถึงบ้านพัก เช่นเดียวกับแสงชัย

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

อาคารที่ทำการ บมจ.อสมท ในปัจจุบัน

เมื่อปี พ.ศ. 2545 มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. ขณะนั้น มีดำริให้ปรับปรุงการบริหารงานของ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และฉับไว ในด้านการนำเสนอ รายงานข่าวสาร สาระความรู้ และความบันเทิง เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ และเพื่อขจัดความเป็น "แดนสนธยา" ภายในองค์กรอีกด้วย

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน ของปีนั้น จึงมีพิธีเปิดตัว สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ โดยมี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งเริ่มออกอากาศตามรูปแบบใหม่ ตั้งแต่เวลา 18:30 น. เป็นต้นไป โดยมีทั้งการเปลี่ยนแปลง ตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแบบ การเสนอรายการตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มเวลานำเสนอข่าว โดยเฉพาะข่าวต้นชั่วโมง และแถบตัววิ่งข่าว (News Bar) เพิ่มช่วงแมกกาซีนออนทีวีในข่าวภาคค่ำ ซึ่งนำเสนอข่าวสาร และสาระความรู้ ในประเด็น และการนำเสนอแบบสบาย ๆ โดยใช้วิธีการนำเสนอแบบนิตยสาร ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา เป็นรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ในเวลาต่อมา รวมถึงเพิ่มบทบาทความสัมพันธ์ กับเครือข่ายสำนักข่าวชั้นนำทั่วโลก เช่นซีเอ็นเอ็นของสหรัฐอเมริกา บีบีซีของสหราชอาณาจักร เอ็นเอชเคของญี่ปุ่น ซีซีทีวี ของจีนเป็นต้น

ปัจจุบันโมเดิร์นไนน์ทีวี ดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ ตลอดจนการแพร่ภาพ และควบคุมการออกอากาศ จากสถานีส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร ไปยังสถานีเครือข่ายส่วนภูมิภาค 32 สถานี สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 79.5 ของประเทศ มีประชากรในขอบเขตการออกอากาศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.5 ของประเทศ โดยมีรายการประเภทข่าวสาร สาระความรู้ ความบันเทิง กีฬา และรายการเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมทั้งการถ่ายทอดสดต่าง ๆ โดยเฉพาะรายการประเภทข่าวสาร และสาระความรู้ ในด้านต่าง ๆ มานำเสนอในช่วงไพรม์ไทม์ที่มีผู้ชมมากที่สุด เพื่อให้ผู้ชม ได้รับข่าวสารและความรู้ ที่เป็นประโยชน์ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งหวังจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ของผู้ชมชาวไทย

มีเหตุการณ์สำคัญ ระหว่างการก่อรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งเกี่ยวข้องกับโมเดิร์นไนน์ทีวีคือ เมื่อเวลา 22:15 น. พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่จากสหรัฐอเมริกา มาออกอากาศสดทางโมเดิร์นไนน์ทีวี แต่อ่านแถลงการณ์ได้เพียงสามฉบับ ก็มีกำลังพลทหารพร้อมอาวุธกลุ่มหนึ่ง บุกเข้าไปถึงห้องควบคุมการออกอากาศ แล้วออกคำสั่งให้หยุดการประกาศทันที จึงทำให้เจ้าหน้าที่สถานีฯ ต้องปฏิบัติตามในที่สุด

จากนั้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานครบรอบ 60 ปี การสถาปนา อสมท พร้อมทั้งเริ่มออกอากาศรายการข่าวโทรทัศน์ รูปแบบใหม่ของสำนักข่าวไทย ตามดำริของจักรพันธุ์ ยมจินดา รองประธานกรรมการ และรักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท ประกอบด้วย การนำเทคโนโลยีวิดีโอวอลล์ ขนาดความยาว 20 เมตร ความกว้าง 3 เมตร มาใช้กับการรายงานข่าวในห้องส่ง ร่วมกับการนำเฮลิคอปเตอร์ มาใช้ประกอบรายงานข่าวนอกสถานที่ เป็นครั้งแรกของสำนักข่าวไทย โดยใช้ชื่อว่า "เบิร์ดอายส์นิวส์" (Bird Eye's News) รวมทั้งจัดสำรวจความเห็นผู้ชมในชื่อ "เอ็มคอตโพลล์" (MCOT Poll) นอกจากนี้จะออกแบบตราสัญลักษณ์ ของสำนักข่าวไทยขึ้นใหม่ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น[4] (ทว่าแบบที่จัดทำในยุคของจักรพันธุ์ มิได้นำมาใช้จริงแต่อย่างใด ซึ่งหลังจากนั้นมีการออกแบบใหม่ แล้วจึงนำออกใช้จริงต่อมา)

อัตลักษณ์

พ.ศ. 2498-2517

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 มีอัตลักษณ์เป็นภาพ "วิชชุประภาเทวี" หมายถึงเทวดาผู้หญิง ที่เป็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้า หรือนางพญาแห่งสายฟ้า ประดับด้วยลายเมฆ และสายฟ้า อยู่ภายในรูปวงกลม ที่ออกแบบโดย กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ (ในขณะนั้น)

พ.ศ. 2517-2526

หลังจากที่สถานีฯ ได้เปลี่ยนไปออกอากาศ ในระบบวีเอชเอฟทางช่อง 9 แล้ว จึงเปลี่ยนอัตลักษณ์เป็นรูปกรอบจอโทรทัศน์ ภายในเป็นรูปคลื่นกระจายสัญญาณ โดยทางซ้ายมีสีที่กระจายอยู่ 3 สี คือแดง เขียว น้ำเงิน และตัวเลข 9 สีดำ อยู่ภายในวงกลมสีเหลือง ซึ่งอยู่ทางขวาสุด โดยตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2520 จึงเพิ่มอักษรชื่อย่อ "อ.ส.ม.ท." ไว้ที่ส่วนล่างของอัตลักษณ์

พ.ศ. 2527-2545

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. มีอัตลักษณ์เป็นรูปกรอบจอโทรทัศน์ ภายในแบ่งเป็นแถบเส้นโค้งสามแถบ มีสามแม่สีแสง คือ แดง เขียว น้ำเงิน และตัวเลข 9 สีดำ ประทับอยู่ใจกลางอัตลักษณ์ ทั้งหมดเดินเส้นด้วยสีขาว และมีเส้นขอบสีดำอยู่ภายนอกสุด ส่วนล่างมีอักษรชื่อย่อ "อ.ส.ม.ท." กำกับไว้

พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ มีอัตลักษณ์เป็นรูปวงกลม มีเส้นสีเทาเงินหรือสีเทาตัดกัน คล้ายเส้นรอบโลกอยู่ทางซ้าย ทางขวามีตัวเลข 9 สีม่วงซ่อนอยู่ ส่วนบนมีเส้นโค้ง สีเทาเงินหรือสีเทา ลักษณะโดยรวมคล้ายดวงตา ส่วนล่างมีอักษรชื่อย่อ “MCOT” หรือ “อสมท” สีส้ม เดินเส้นขอบสีเทา กำกับอยู่ด้วย ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ใช้เป็นหน่วยงานแรก ก่อนที่รัฐบาลจะแปรรูปองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในปีถัดมา

อัตลักษณ์สำหรับการออกอากาศ ภาพคมชัดสูง และระบบดิจิทัล

2552 - 2556

เนื่องจากบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ดำเนินการทดลองออกอากาศ ช่องโทรทัศน์ความคมชัดสูงผ่านเครือข่ายดาวเทียม ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552 โดยมีการออกแบบตราสัญลักษณ์ ขึ้นใช้งานโดยเฉพาะหลังจากนั้น โดยเป็นอักษรย่อ MCOT ซึ่งใช้ส่วนวงกลมคล้ายลูกโลก จากตราสัญลักษณ์ของ บมจ.อสมท แทนตัวอักษร O ส่วนล่างของวงกลมดังกล่าว มีรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเบ้ขวามุมมน ซึ่งมีอักษรย่อ HD อยู่ภายใน

2557 - ปัจจุบัน

ต่อมาเมื่อ กสทช.จัดสรรคลื่นความถี่ยูเอชเอฟ เพื่อเปิดประมูลให้มีการออกอากาศ โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล บมจ.อสมท ได้สิทธิดำเนินการในช่องโทรทัศน์ ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ออกอากาศด้วยระบบภาพความละเอียดสูง ทางช่องหมายเลข 30 ซึ่งทาง บมจ.อสมท ใช้ตัวอักษรชื่อช่อง MCOT HD สีเทาเงินอ่อน โดยเป็นตัวเอนเฉพาะอักษร HD ตั้งแต่เริ่มทดลองออกอากาศ ด้วยการทดสอบภาพแถบสี พร้อมทั้งการทดสอบเสียง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 จากนั้นทาง บมจ.อสมท มีนโยบายให้ช่องเอ็มคอตเอชดีในระบบดิจิทัล กับโมเดิร์นไนน์ทีวีในระบบแอนะล็อก ออกอากาศคู่ขนานกันตลอดเวลา (real-time pass trough) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การแสดงสัญลักษณ์บนหน้าจอโทรทัศน์ ของทั้งสองช่องดังกล่าว จึงวางตราสัญลักษณ์ของโมเดิร์นไนน์ทีวี ซึ่งใช้ร่วมกับ บมจ.อสมท ไว้เป็นหลักที่มุมขวาล่าง (ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีนโยบายให้ย้ายขึ้นไป อยู่ที่มุมขวาบนแทน) โดยถัดลงไปเป็นโดเมนเนม www.mcot.net สีขาว และสัญลักษณ์ตัวอักษร MCOT HD ตามรูปแบบเดิม ถัดลงมาอีกชั้นหนึ่ง จากนั้นมีนโยบายให้ปรับรูปแบบอีกครั้ง โดยใช้ตราสัญลักษณ์ของโมเดิร์นไนน์ทีวี วางเป็นหลักที่ตรงกลาง ด้านล่างถัดจากตัวอักษร MCOT จึงวางตัวอักษร HD สีเทาเงินอ่อนแบบเอน ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์ที่ยังไม่ได้ใช้ในขณะนี้

บมจ.อสมท มีนโยบายให้ออกแบบอัตลักษณ์ สำหรับการออกอากาศความคมชัดสูง ในระบบดิจิตอลรูปแบบใหม่ไว้ ซึ่งมีลักษณะเข้าชุดกับอัตลักษณ์ ของช่องรายการเพื่อเด็กและครอบครัว เอ็มคอตแฟมิลี แต่จนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่มีการนำไปใช้งานจริงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม อัตลักษณ์ดังกล่าว มีปรากฏบนเสื้อของสำนักข่าวไทย ที่แจกให้พนักงานและผู้ชมรายการ

รายการโทรทัศน์

ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร

ในปัจจุบัน

ในอดีต

พิธีกรสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น

ก่อนหน้า สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ถัดไป
สถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
(9 เมษายน พ.ศ. 2520 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545)
2leftarrow.png MCOTPCL Logo.png
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

(6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังออกอากาศอยู่