เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
Chao Duangduen Na Chiang Mai.jpg
เกิด22 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 (90 ปี)
จังหวัดเชียงใหม่
มีชื่อเสียงจากเจ้านายฝ่ายเหนือ
คู่สมรสพิรุณ อินทราวุธ (2491–2527)
บุตรภาคินี อัทธพินิจ
ภาคินัย ณ เชียงใหม่
เดือนเพ็ญ ภวัครานนท์
พ-วงเดือน ยนตรรักษ์
บิดามารดาเจ้าราชภาคินัย (เมืองชื่น ณ เชียงใหม่)
หม่อมจันทร์เทพ ณ เชียงใหม่

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นที่รู้จักในนาม เจ้ายาย[1] (22 พฤษภาคม 2472) เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือและนักสังคมสงเคราะห์ชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ประวัติ[แก้]

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เกิดในวันวิสาขบูชา หรือวันเพ็ญเดือนหก จึงได้ชื่อว่า "ดวงเดือน" เป็นบุตรคนที่สามจากทั้งหมดสี่คนของเจ้าราชภาคินัย (เมืองชื่น ณ เชียงใหม่) กับหม่อมจันทร์เทพ ณ เชียงใหม่[2] มีพี่น้อง คือ เจ้าอาทิตย์ เจ้านิภาพันธุ์ และเจ้าประเวศ ณ เชียงใหม่

เจ้าดวงเดือนได้รับการเลี้ยงดูจากเจ้าบัวทิพย์ ณ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นภรรยาของเจ้าเมืองชื่นผู้บิดา โดยได้รับการอบรมอย่างเคร่งครัดด้านการเรือน การทำอาหาร การทำยาสมุนไพร และการฟ้อนรำทำเพลงเพื่อต้อนรับอาคันตุกะ[3] และได้รับการศึกษาจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย (ป.1-3) โรงเรียนวัฒโนทัยนอก ปัจจุบันคือ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ (ป.4-ม.3) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (ม.4-5) และโรงเรียนดาราวิทยาลัย (ม.6)

ขณะอายุราว 18-19 ปี เจ้าดวงเดือนสมรสกับพิรุณ อินทราวุธ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่[4] มีบุตร-ธิดา 4 คน[5] คือ

 1. ภาคินี อัทธพินิจ (น้ำอ้อย) สมรสกับนายสัตวแพทย์ พีระ อัทธพินิจ มีบุตรด้วยกันสามคน
 2. ภาคินัย ณ เชียงใหม่ (น้ำผึ้ง)
 3. เดือนเพ็ญ ภวัครานนท์ (น้ำมิ้น) ผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย สมรสกับประสิทธิ์ ภวัครานนท์ มีธิดาสองคน
 4. พ-วงเดือน ยนตรรักษ์ (น้ำตาล) สมรสกับณัฐ ยนตรรักษ์ มีบุตรสามคน

การทำงาน[แก้]

เจ้าดวงเดือน สอบเข้าเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลคดีเด็กและเยาวชน ได้ในปี พ.ศ. 2513 นับเป็นสตรีคนแรกของภาคเหนือที่ได้ทำหน้าที่นี้ และเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสียงเชียงใหม่ ทั้งเป็นนักจัดรายการวิทยุ[6] ที่ต่อมาได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[7]

ผลงานและตำแหน่ง[แก้]

 1. เป็นผู้เริ่มโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 2. ผู้เริ่มจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ หรือ งานบุปผาชาติ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ยุคนั้น ซึ่งงานนี้ได้ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน
 3. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นับเป็นสตรีเพียงคนเดียวในยุคนั้นที่เป็นตัวแทนสตรี ส่วนภูมิภาคนอกนครหลวงของประเทศ
 4. ผู้พิพากษาสมทบศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นสตรีคนแรกที่นั่งบัลลังก์ในฐานะตุลาการในศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
 5. กรรมการกลางของชาติในโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
 6. ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยภาคเหนือ
 7. ประธานประสานงานส่วนภูมิภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ ภาค 5
 8. นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 16 ปี
 9. ประธานชมรมไม้ดอกไม้ประดับคนแรกของเชียงใหม่
 10. อุปนายกพุทธสมาคมเชียงใหม่
 11. อุปนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ ภาคเหนือ
 12. อุปนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วน ภูมิภาค
 13. นักหนังสือพิมพ์ อดีตเจ้าของ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ “เสียงเชียงใหม่”
 14. นักจัดรายการวิทยุที่ได้รับเหรียญ VOICE OF AMERICA (V.O.A)
 15. กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
 16. เลขานุการสมาคมสตรีศรีลานนาไทย
 17. ประธานสภาวัฒนธรรมคนแรกของเชียงใหม่และคนแรกของประเทศไทย
 18. ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
 19. ประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมเขลางค์ จังหวัดลำปาง
 20. ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เครือข่ายสังคมสร้างสรรค์
 21. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์

มูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่[แก้]

ในปี พ.ศ. 2558 ได้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อยกย่องเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 2. เพื่อเป็นองค์กรแกนนำหลักในการจัดงานเชิดชูเกียรติในวันคล้ายวันเกิดของ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี
 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และผู้สูงอายุ
 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และผู้สูงอายุ
 5. เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นเป็นประจักษ์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และผู้สูงอายุ
 6. เพื่อปกป้องดูแลและเชิดชูกิจกรรมใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
 7. เพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

การจัดตั้งของมูลนิธิ ตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ลำดับสาแหรก[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "'เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่' กับความหลังครั้งเก่าก่อน". MGR Online. 5 มิถุนายน 2554. สืบค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2560.
 2. ประวัติบุคคลสำคัญ
 3. "ประกาศสดุดีเกียรติคุณ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558". มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. 8 มกราคม 2560. สืบค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2560.
 4. http://www.kpi.ac.th/media_kpiacth/pdf/M8_34.pdf
 5. นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. 2551
 6. "เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ กับมากภารกิจในวัย 87 ปี". ไทยนิวส์. 25 มิถุนายน 2558. สืบค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2560.
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 8. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]