วศิน อินทสระ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วศิน อินทสระ (17 กันยายน พ.ศ. 2477 —) เป็นนักเขียนนวนิยายอิงธรรมะ คอลัมนิสต์และนักปาฐกถาธรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในวงการพระพุทธศาสนา เป็นศิษย์อาจารย์ สุชีพ ปุญญานุภาพ อีกคนที่โด่งดังมาจากการเขียนนวนิยายอิงธรรมะ นวนิยายอิงธรรมะของท่านหลายเล่มได้รับการจัดทำเป็นภาพยนตร์วิดีโอเพื่อจัดจำหน่าย อาทิ พ่อผมเป็นมหา

ประวัติ[แก้]

วศิน อินทสระ เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2477 ที่หมู่บ้านท่าศาลา อำเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ 13 ปี ที่วัดบุปผาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อพ.ศ. 2490 และอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อ พ.ศ. 2497 จนกระทั่งลาสิกขา เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2507 รวมเวลา 10 ปี

การศึกษา[แก้]

หน้าที่การงานในปัจจุบัน[แก้]

ผลงานทางวิชาการ[แก้]

อาจารย์วศิน อินทสระผลิตหนังสือธรรมะ ออกวางขายตามท้องตลาดเป็นจำนวนมาก อาทิ

  • พระอานนท์ พุทธอนุชา
  • พระพุทธศาสนาเถรวาท (สองเล่ม)
  • ทางแห่งความดี
  • พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
  • ความทุกข์และการดับทุกข์
  • สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค
  • อริยสัจ ๔ (ความจริงของชีวิตที่ทุกคนควรรู้และเข้าใจ)
  • พุทธวิธีในการสอน (ตีพิมพ์ในปี ๒๕๒๔)

รางวัลเกียรติคุณ[แก้]