เสาว์ บุญเสนอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เสาว์ บุญเสนอ
เกิด3 พฤษภาคม พ.ศ. 2452
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสียชีวิต26 ธันวาคม พ.ศ. 2544
นามปากกาส. บุญเสนอ
อาชีพนักเขียน นักหนังสือพิมพ์
คู่สมรสศรีสุดา บุญเสนอ

เสาว์ บุญเสนอ (3 พฤษภาคม พ.ศ. 2452 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2544) นักประพันธ์ บรรณาธิการหนังสือ เพลินจิตต์ ประมวลวัญ และ ประมวลสาร เป็นเจ้าของนามปากกา ส. บุญเสนอ

เสาว์ บุญเสนอ เกิดที่ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ เลขประจำตัว ๑๐๑ แต่ไปจบมัธยมแปดจากโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร เนื่องจากสมัยนั้นโรงเรียนวัดราชาธิวาสเปิดสอนแค่มัธยมต้น เริ่มทำงานเป็นนักเรียนช่างรถไฟ เป็นคนส่งฟืนหัวจักรของกรมรถไฟหลวง เมื่อ พ.ศ. 2468 ขณะอายุ 16 ปี จากนั้นจึงสมัครเป็นศิษย์การบิน ของกองทัพอากาศไทย

เสาว์เริ่มงานประพันธ์โดยเขียนเรื่องส่งไปลงตามหนังสือพิมพ์ต่างๆ เช่น สมานมิตรบันเทิง สารานุกูล ต. เง็กชวน เริ่มมีชื่อเสียงจากเรื่อง สายแดง ได้รับตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลิเมล์รายวัน

เสาว์ บุญเสนอ มีผลงานแปลบทภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการพากย์เสียงภาษาไทยเป็นจำนวนมาก เขาเป็นผู้ตั้งชื่อภาษาไทยให้กับภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ ว่า พยัคฆ์ร้าย 007

เสาว์ บุญเสนอ สมรสกับ นางศรีสุดา บุญเสนอ ระยะหลัง ก่อนจะเสียชีวิต มีผลงานเขียนในนิตยสาร โลกหนังสือ และ ต่วย'ตูน