เสน่ห์ จามริก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาสตราจารย์
เสน่ห์ จามริก
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
23 ธันวาคม 2516 – 25 มกราคม 2518
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
2544–2552
ก่อนหน้า ก่อตั้งใหม่
ถัดไป อมรา พงศาพิชญ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2470
จังหวัดพิจิตร ประเทศสยาม
เสียชีวิต 9 เมษายน พ.ศ. 2565[1] (95 ปี)
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์
อาชีพ นักวิชาการ

ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก (11 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 – 9 เมษายน พ.ศ. 2565) เป็นนักวิชาการชาวไทย ได้รับยกย่องเป็นราษฎรอาวุโส และมีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนหลายอย่าง ได้แก่ ประะธานสหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน[2] ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเป็นอดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การศึกษา[แก้]

ประวัติการทำงานและผลงาน[แก้]

 • กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
 • กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ
 • พ.ศ. 2503-2530 อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนเกษียณอายุราชการ
 • พ.ศ. 2516-2517 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[3]
 • พ.ศ. 2518 ร่วมก่อตั้งสหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน (ปัจจุบันคือ สมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชน หรือ สสส.) และได้รับเลือกตั้งเป็นประธาน
 • หัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ
 • พ.ศ. 2518 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2518 ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาททางด้านการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยหลายด้าน ดังเช่น

หลังจากเกษียณอายุราชการ ก็ได้รับรางวัลนักสิทธิมนุษยชนดีเด่น และทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนอีกหลายแห่ง งานที่ทำล้วนเน้นหนักไปทางด้านชนบท ชุมชนท้องถิ่น สิทธิมนุษยชน ตำแหน่งสำคัญคือ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2552

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ศ.เสน่ห์ จามริก นักรัฐศาสตร์ เสียชีวิตแล้ว ด้วยวัย 95 ปี". ประชาชาติธุรกิจ. 9 เมษายน 2022.
 2. กษิดิศ อนันทนาธร (27 กรกฎาคม 2017). "บทเสวนาแห่งสามัญชน คนชื่อ "เสน่ห์ จามริก"". The 101 World.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เล่ม 90 ตอนที่ 171 ฉบับพิเศษ หน้า 16 วันที่ 24 ธันวาคม 2516.
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกีรติยศยิ่งมงกุฎไทย เล่ม 118 ตอนที่ 22ข หน้า 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2544.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่มที่ 103 ตอนที่ 213 ฉบับพิเศษ หน้า 6 วันที่ 3 ธันวาคม 2529.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]