หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี.jpg

พระนาม ภีศเดช
พระอิสริยยศ หม่อมเจ้า
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 20 มกราคม พ.ศ. 2465 (96 ปี)
พระบิดา พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระมารดา หม่อมเจ้าพิมลพรรณ รัชนี
หม่อม หม่อมราชวงศ์ดัชรีรัชนา รัชนี
พระบุตร หม่อมราชวงศ์ดัจฉราพิมล รัชนี
หม่อมราชวงศ์ภวรี สุชีวะ
หม่อมราชวงศ์ธีรเดช รัชนี

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี (2 กุมภาพันธ์ 2465) เป็นพระโอรสในพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กับหม่อมเจ้าพิมลพรรณ รัชนี (วรวรรณ)[1] และเป็นพระนัดดาในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ เป็นพระอนุวงศ์ลำดับที่ 18 ในลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย[2]

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเป็นพระโอรสในพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และหม่อมเจ้าพิมลพรรณ รัชนี (วรวรรณ) ประสูติเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2465 (ถ้าพ.ศ.เดิมตรงกับวันที่ 20 มกราคม 2464) เป็นพระอนุชาร่วมพระมารดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต (20 พฤศจิกายน 2463 - 16 กุมภาพันธ์ 2520)

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงจบการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ และไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ท่านสมัครเป็นทหาร และเป็นสายลับของกองทัพอังกฤษ ระหว่างปี พ.ศ. 2485-2489 หลังสงคราม ท่านเดินทางกลับประเทศไทย และเริ่มทำงานกับบริษัท เชลล์

ในปี พ.ศ. 2512 ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติด เนื่องจากชาวเขาในภาคเหนือนิยมปลูกฝิ่นเพื่อยังชีพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ มีพระบรมราโชบายให้ชาวเขาร่วมมือกันกำจัดฝิ่นโดยสันติวิธี ทรงพระราชทานพระราชดำริ ให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชที่มีประโยชน์ และมีรายได้ดี เช่น ท้อ พลัม สตรอเบอรี่ รวมทั้งผักและดอกไม้เมืองหนาว โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ท่านเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระราชอนุชาในรัชกาลที่ 8 และเคยดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง

โอรส-ธิดา[แก้]

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเสกสมรสกับ หม่อมราชวงศ์ดัชรีรัชนา รัชนี (ราชสกุลเดิม วรวรรณ) (10 ตุลาคม พ.ศ. 2468 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) ธิดาของหม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ และหม่อมแก้ว วรวรรณ ณ อยุธยา (สกุลเดิม เอี่ยมจำนงค์) มีโอรส-ธิดา คือ

  1. หม่อมราชวงศ์ดัจฉราพิมล รัชนี (คุณหญิงนาว)
  2. หม่อมราชวงศ์ภวรี สุชีวะ (คุณหญิงหนิง)
  3. หม่อมราชวงศ์ธีรเดช รัชนี (คุณชายธี)

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงประทับอยู่ที่วังประมวญ ถนนประมวญ มีผลงานประพันธ์โดยใช้นามปากกาว่า ภ. ณ ประมวญมารค

พระเกียรติยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
การทูล ฝ่าพระบาท
การแทนตน กระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับ กระหม่อม/เพคะ
ลำดับโปเจียม 18

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ราชตระกูล[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ม.ร.ว.ศุภวัฒน์ เกษมศรี, พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี, บรรณกิจ, 2549, ISBN 974-221-818-8
  2. สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก:ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน, สนุกดอตคอม, สืบค้นวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
  3. [1]
  4. [2]
  5. [3]
  6. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า