หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี.jpg

พระนาม ภีศเดช
พระอิสริยยศ หม่อมเจ้า
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 20 มกราคม พ.ศ. 2465 (96 ปี)
พระบิดา พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระมารดา หม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี
หม่อม หม่อมราชวงศ์ดัชรีรัชนา รัชนี
พระบุตร หม่อมราชวงศ์ดัจฉราพิมล รัชนี
หม่อมราชวงศ์ภวรี สุชีวะ
หม่อมราชวงศ์ธีรเดช รัชนี

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี (2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465) เป็นพระโอรสในพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กับหม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี[1] เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ลำดับที่ 18 ในลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย[2]

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประสูติเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2465 เป็นพระโอรสในพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กับหม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี (วรวรรณ) และเป็นพระนัดดาในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ

หม่อมเจ้าภีศเดช ทรงมีเชษฐภคินี ร่วมอุทร 1 พระองค์ คือ

กรณียกิจ[แก้]

หม่อมเจ้าภีศเดช จบการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ และไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ท่านสมัครเป็นทหาร และเป็นสายลับของกองทัพอังกฤษ ระหว่างปี พ.ศ. 2485-2489 หลังสงคราม ท่านเดินทางกลับประเทศไทย และเริ่มทำงานกับบริษัท เชลล์

ในปี พ.ศ. 2512 ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติด เนื่องจากชาวเขาในภาคเหนือนิยมปลูกฝิ่นเพื่อยังชีพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ มีพระบรมราโชบายให้ชาวเขาร่วมมือกันกำจัดฝิ่นโดยสันติวิธี ทรงพระราชทานพระราชดำริ ให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชที่มีประโยชน์ และมีรายได้ดี เช่น ท้อ พลัม สตรอเบอรี่ รวมทั้งผักและดอกไม้เมืองหนาว โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ท่านเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาในรัชกาลที่ 8 และเคยดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง

ชีวิตส่วนองค์[แก้]

หม่อมเจ้าภีศเดช เสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์ดัชรีรัชนา รัชนี (วรวรรณ) มีโอรส - ธิดา 3 คน คือ

  • หม่อมราชวงศ์ดัจฉราพิมล รัชนี (คุณหญิงนาว)
  • หม่อมราชวงศ์ภวรี สุชีวะ (คุณหญิงหนิง)
  • หม่อมราชวงศ์ธีรเดช รัชนี (คุณชายธี)

ปัจจุบัน หม่อมเจ้าภีศเดช ประทับอยู่ที่วังประมวญ ถนนประมวญ มีผลงานนิพนธ์โดยใช้นามปากกาว่า ภ. ณ ประมวญมารค

เกียรติยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
การทูล ฝ่าพระบาท
การแทนตน กระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับ กระหม่อม/เพคะ
ลำดับโปเจียม 18

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ม.ร.ว.ศุภวัฒน์ เกษมศรี, พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี, บรรณกิจ, 2549, ISBN 974-221-818-8
  2. สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก:ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน, สนุกดอตคอม, สืบค้นวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
  3. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
  4. [1]
  5. [2]
  6. [3]