อำเภอรัตนวาปี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอรัตนวาปี
แผนที่จังหวัดหนองคาย เน้นอำเภอรัตนวาปี
รัตนวาปี ธานีจอมนาคา
ยางพาราสวยสด สับปะรดฉ่ำหวาน
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอรัตนวาปี
อักษรโรมัน Amphoe Rattanawapi
จังหวัด หนองคาย
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 204.007 ตร.กม.
ประชากร 38,768 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 190.03 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4316
รหัสไปรษณีย์ 43120
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี หมู่ที่ 5 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
พิกัด 18°13′12″N 103°10′48″E / 18.22000°N 103.18000°E / 18.22000; 103.18000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4241 8046
หมายเลขโทรสาร 0 4241 8046

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอรัตนวาปี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคาย

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอรัตนวาปีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอรัตนวาปีเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโพนพิสัย ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอรัตนวาปี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอรัตนวาปี โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2] ส่วนนายอำเภอคนแรกของอำเภอคือ นายคณกร เครือวรรณ

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอรัตนวาปีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน ได้แก่

1. รัตนวาปี (Rattanawapi) 12 หมู่บ้าน
2. นาทับไฮ (Na Thap Hai) 11 หมู่บ้าน
3. บ้านต้อน (Ban Ton) 9 หมู่บ้าน
4. พระบาทนาสิงห์ (Phra Bat Na Sing) 17 หมู่บ้าน
5. โพนแพง (Phon Phaeng) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอรัตนวาปีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรัตนวาปีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทับไฮทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านต้อนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระบาทนาสิงห์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนแพงทั้งตำบล

การศึกษา[แก้]

อำเภอรัตนวาปีมีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่

 • โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลรัตนวาปี
 • โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลรัตนวาปี
 • โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลพระบาทนาสิงห์

ศาสนา[แก้]

อำเภอรัตนวาปีมีวัดในพระพุทธศาสนา ดังนี้

 • วัดเปงจานเหนือ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เขตตำบลโพนแพง
 • วัดโพนคำ ตั้งอยู่ติดทางหลวงในเขตตำบลโพนแพง
 • วัดหนองคอน ตั้งอยู่ติดทางหลวงในเขตตำบลโพนแพง
 • วัดทรงธรรม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเขตตำบลโพนแพง
 • วัดเปงจานคราราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเขตตำบลบ้านต้อน

อ้างอิง[แก้]