โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร
วินัยดี มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ
ถนนเวียงคำ ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Viengkhum Witthayakarn School
อักษรย่อ ว.ค.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำตำบล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 9 มีนาคม พ.ศ. 2526
สี          เขียว-ทอง
เพลง เพลงมาร์ชเวียงคำวิทยาคาร
เว็บไซต์

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร (อักษรย่อ: ว.ค.) เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลเวียงคุก ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ประวัติโรงเรียน[แก้]

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2526 โดยใช้ที่ดินของราชพัสดุ ที่สำนักงานไร่ยาสูบหนองคายครอบครองอยู่จำนวน 37 ไร่ เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว ที่ประชาชนร่วมกันสร้างให้ ต่อมาเมื่อปีเดียวกันนี้ โรงเรียนได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คือ

 • อาคารเรียนชั่วคราว แบบ 004 จำนวน 1 หลัง
 • บ้านพักครูโสด 5 ห้องนอน จำนวน 1 หลัง
 • บ้านพักภารโรง จำนวน 1 หลัง
 • ห้องน้ำ – ห้องส้วม นักเรียน จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณสร้าง

 • อาคารเรียนถาวร แบบ 108 ล. จำนวน 1 หลัง
 • ถังเก็บน้ำฝน ฝ.33 จำนวน 1 ชุด

ปี พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณสร้าง

 • โรงฝึกงาน แบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง
 • บ้านพักครู แบบ 204 จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณสร้าง

 • บ้านพักครู แบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร ได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา (ค.อมต.สศ.) รุ่นที่ 1

 • ปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับสนับสนุนเงินจำนวน 23,000 บาท เพื่อสมทบในการสร้างรั้วลวดหนามทางด้านทิศตะวันออก ยาว 250 เมตร และประตูทางเข้า – ออก 2 ด้าน
 • ปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล. 1 หลัง และใช้เงินเหลือจ่ายจากการประกวดราคาสร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม, สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดยาว 265 เมตร กว้าง 5 เมตร หนาประมาณ 0.12 เมตร ซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกยี่ห้อ โตโยตา 1 คัน และซื้อเก้าอี้เหล็ก 349 ตัว
 • ปี พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณสร้างรั้วลวดหนาม จำนวน 10,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณเนื่องจากน้ำท่วม จำนวน 523,000 บาท มาปรับปรุงบริเวณ โดยกลบที่ดินด้านหน้า และสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิมจนเสร็จ

การจัดการเรียนการสอน จัดแบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2526 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2540 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

 • ปี 2526 - 2527 นายทรงกลด สรรพอาษา ครูใหญ่
 • ปี 2527 - 2535 นายกวี เกษาพันธุ์ อาจารย์ใหญ่
 • ปี 2535 - 2540 นายชัยยันต์ พิสัยพันธ์ อาจารย์ใหญ่
 • ปี 2540 - 2548 นายพัลลภ ปู่วัง ผู้อำนวยการ
 • ปี 2548 - 2555 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย ผู้อำนวยการ
 • ปี 2555 - 2558 นายลำเพย พิเคราะห์แนะ ผู้อำนวยการ
 • ปี 2558 - 2561 นายไพศาล พิลารักษ์ ผู้อำนวยการ
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน นางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง ผู้อำนวยการ

อ้างอิง[แก้]