โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

www.nkwit.info (เว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร )[แก้]

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

[ปรับปรุงล่าสุด ปีการศึกษา 2561 โดยงานสารสนเทศโรงเรียนฯ] เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร คลิก

"https://www.nkwit.info/"

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร (อักษรย่อ:น.ค.)[แก้]

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
ถนนราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nongkhaiwittayakarn School
อักษรย่อ น.ค. N.K.
ประเภท
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คติพจน์ เรียนดี วินัยเด่น เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
สถาปนา 28 กุมภาพันธ์ 2535
สี          เหลือง-น้ำเงิน
เพลง เพลงมาร์ชหนองคายวิทยาคาร
เว็บไซต์

เดิมจังหวัดหนองคาย ...... มีโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่ 2 โรง คือ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

ซึ่งเป็นโรงเรียนชาย ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งสนามกีฬาจังหวัดหนองคายสถานที่ตั้งเดิม และโรงเรียนสตรีปทุมเทพรังสรรค์ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของที่ดินจังหวัดหนองคาย ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2510 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมโรงเรียนทั้ง 2 แห่งเข้าด้วยกันและชื่อใหม่ว่า โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร แล้วย้ายมาอยู่ตรงข้ามกับสนามบินเก่า ต่อมาประมาณเดือน ตุลาคม 2534 โดยนายวิเชียร ชูประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ในขณะนั้น ได้ดำเนิน การขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับจังหวัดแห่งที่ 2 ขึ้นต่อกรมสามัญศึกษา โดยขอใช้ชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดชายเดิมว่า " โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร "

กระทรวงศึกษาธิการได้ไปประกาศจัดตั้งโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้บริหารโรงเรียนกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายวิเชียร ชูประบูร ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เป็นผู้ดูแลและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าเรียน การจัดเตรียมการเปิดการเรียนการสอน การประสานงานในเรื่องอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดทั้งในเรื่องอื่น ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันการ โรงเรียนจึงแต่งตั้งให้นายสมศักดิ์ คณาวราประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เป็นผู้ดูแลและการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

  • ปี พ.ศ. 2535 เปิดชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ปี พ.ศ. 2538 เปิดชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ปัจจุบันโรงเรียนหนองคายวิทยาคารเป็นแบบสหศึกษา เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายเฉลียว สรสิทธิ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย[แก้]

ผลงานทางด้านกีฬา[แก้]

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เป็นโรงเรียนที่มีผลงานการแข่งขันกีฬาหลายประเภท โดยผลงานการแข่งขันที่โดดเด่นที่สุดคือ กีฬาวอลเลย์บอลหญิง ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ภายใต้การฝึกซ้อมและควบคุมทีม โดย คุณครูสมาน มาแก้ว เป็นทีมที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนหนองคายวิทยาคารเป็นอย่างมาก

Facebook page[แก้]

Facebook page ต่างๆ ของโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

  1. N.K.Wit's Memory (https://www.facebook.com/NKWits-Memory-915334941872558/) คือ Facebook page ของงานธุรการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ที่รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
  2. NK Basketball CLUB (https://www.facebook.com/NKBASKETBALL/) คือ Facebook page ของชุมนุมบาสเกตบอลโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ที่รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรมต่างๆ ของชุมนุมบาสเกตบอลโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

หมายเลขโทรศัพท์[แก้]

งาน หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่องานธุรการ 042 422 775
หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่องานแผนงานและงบประมาณ 042 422 774
หมายเลขโทรสาร 042 423 413

เว็บไซต์โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร (Host สพฐ.)[แก้]

https://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1043660498