โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
เรียนดี วินัยเด่น เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ถนนราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nongkhaiwittayakarn School
อักษรย่อ น.ค. N.K.
ประเภท
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 28 กุมภาพันธ์ 2535
สี          เหลือง-น้ำเงิน
เพลง เพลงมาร์ชหนองคายวิทยาคาร
เว็บไซต์

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ประวัติ[แก้]

เดิมจังหวัดหนองคายมีโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่ 2 โรง คือ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนชาย ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งสนามกีฬาจังหวัดหนองคายสถานที่ตั้งเดิม และโรงเรียนสตรีปทุมเทพรังสรรค์ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของที่ดินจังหวัดหนองคาย ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2510 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมโรงเรียนทั้ง 2 แห่งเข้าด้วยกันและชื่อใหม่ว่า โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร แล้วย้ายมาอยู่ตรงข้ามกับสนามบินเก่า ต่อมาประมาณเดือน ตุลาคม 2534 โดยนายวิเชียร ชูประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ในขณะนั้น ได้ดำเนิน การขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับจังหวัดแห่งที่ 2 ขึ้นต่อกรมสามัญศึกษา โดยขอใช้ชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดชายเดิมว่า " โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร "

กระทรวงศึกษาธิการได้ไปประกาศจัดตั้งโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้บริหารโรงเรียนกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายวิเชียร ชูประบูร ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เป็นผู้ดูแลและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าเรียน การจัดเตรียมการเปิดการเรียนการสอน การประสานงานในเรื่องอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดทั้งในเรื่องอื่น ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันการ โรงเรียนจึงแต่งตั้งให้นายสมศักดิ์ คณาวราประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารเป็นผู้ดูแลและการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

  • ปี พ.ศ. 2535 เปิดชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ปี พ.ศ. 2538 เปิดชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปัจจุบันโรงเรียนหนองคายวิทยาคารเป็นแบบสหศึกษา เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายเฉลียว สรสิทธิ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]