จังหวัดสระบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดสระบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ81.50%
  First party Second party Third party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย
เขตล่าสุด 0 3 1
ที่นั่งที่ชนะ 2 1 1
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase2 Decrease2 Steady0
คะแนนเสียง 159,515 94,019 38,110
ร้อยละ 48.32 28.48 11.54

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พรรคประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
พรรคเพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดสระบุรี
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 159,515 48.32
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 3,560 1.08
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 2,074 0.63
ประชากรไทย (4) 470 0.14
รักประเทศไทย (5) 16,105 4.88
พลังชล (6) 592 0.18
ประชาธรรม (7) 138 0.04
ดำรงไทย (8) 134 0.04
พลังมวลชน (9) 624 0.19
ประชาธิปัตย์ (10) 94,019 28.48
ไทยพอเพียง (11) 370 0.11
รักษ์สันติ (12) 2,794 0.85
ไทยเป็นสุข (13) 134 0.04
กิจสังคม (14) 413 0.13
ไทยเป็นไท (15) 731 0.22
ภูมิใจไทย (16) 38,110 11.54
แทนคุณแผ่นดิน (17) 194 0.06
เพื่อฟ้าดิน (18) 171 0.05
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 274 0.08
การเมืองใหม่ (20) 436 0.13
ชาติไทยพัฒนา (21) 3,855 1.17
เสรีนิยม (22) 315 0.10
ชาติสามัคคี (23) 131 0.04
บำรุงเมือง (24) 95 0.03
กสิกรไทย (25) 156 0.05
มาตุภูมิ (26) 580 0.18
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 89 0.03
พลังสังคมไทย (28) 83 0.03
เพื่อประชาชนไทย (29) 217 0.07
มหาชน (30) 956 0.29
ประชาชนชาวไทย (31) 112 0.03
รักแผ่นดิน (32) 98 0.03
ประชาสันติ (33) 127 0.04
ความหวังใหม่ (34) 99 0.03
อาสามาตุภูมิ (35) 129 0.04
พลังคนกีฬา (36) 1,317 0.40
พลังชาวนาไทย (37) 151 0.05
ไทยสร้างสรรค์ (38) 31 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 502 0.15
มหารัฐพัฒนา (40) 225 0.07
บัตรดี 330,126 89.03
บัตรเสีย 21,004 5.66
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 19,678 5.31
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 370,808 81.50
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 454,969 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสระบุรี และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสระบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ กัลยา รุ่งวิจิตรชัย (10)* 25,878 34.70
เพื่อไทย รังษี เสรีชัยใจมุ่ง (1) 24,357 32.66
ภูมิใจไทย เสน่ห์ เลาหะพานิช (16) 18,104 24.28
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน บรรฑูรย์ เกริกพิทยา (2) 6,062 8.13
พลังคนกีฬา วสันต์ พวงกุหลาบ (36) 169 0.23
ผลรวม 74,570 100.00
บัตรดี 74,570 83.87
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8,889 10.00
บัตรเสีย 5,449 6.13
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 88,908 81.27
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 109,402 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง และอำเภอแก่งคอย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสระบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อรรถพล วงษ์ประยูร (1) 41,251 47.77
ภูมิใจไทย ร้อยตรี ปรพล อดิเรกสาร (16)* 28,339 32.82
ประชาธิปัตย์ พัทธโรจน์ กมลโรจน์สิริ (10) 15,126 17.52
รักษ์สันติ เชิดชัย กลางสาทร (12) 396 0.46
พลังคนกีฬา พัทรนันต์ สร้อยคำพา (36) 345 0.40
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เฉลิม เปลื้องทุกข์ (2) 343 0.40
เพื่อนเกษตรไทย สากล ดวงแก้ว (39) 280 0.32
ผลรวม 86,350 100.00
บัตรดี 86,350 88.47
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,189 5.32
บัตรเสีย 6,060 6.21
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 97,599 80.38
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 121,429 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง และอำเภอหนองแซง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสระบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ (16)* 29,314 38.54
เพื่อไทย อาจอง บิณศิรวานิช (1) 27,639 36.34
ประชาธิปัตย์ พันตำรวจโท ชาติชาย เจริญลาภ (10) 18,354 24.13
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน วันเพ็ญ จันทาโลก (2) 471 0.62
พลังคนกีฬา ไพรัฐ จริยะกุลเดช (36) 279 0.37
ผลรวม 76,057 100.00
บัตรดี 76,057 87.55
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,164 5.94
บัตรเสีย 5,653 6.51
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 86,874 81.18
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 107,014 100.00
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอพระพุทธบาท อำเภอบ้านหมอ อำเภอหนองโดน อำเภอดอนพุด และอำเภอเสาไห้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดสระบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย องอาจ วงษ์ประยูร (1)* 44,374 51.15
ภูมิใจไทย ชนัตถ์ นันทปัญญา (16) 31,564 36.38
ประชาธิปัตย์ กิตติศักดิ์ นิธิณัฐเจริญกุล (10) 10,227 11.79
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สุดใจ โพธิ์คำ (2) 378 0.44
พลังคนกีฬา ภูตะวัน เทียนกระจ่าง (36) 218 0.25
ผลรวม 86,761 100.00
บัตรดี 86,761 89.05
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,562 5.71
บัตรเสีย 5,105 5.24
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 97,428 83.18
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 117,124 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]