จังหวัดสระบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดสระบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค พลังประชารัฐ เพื่อไทย อนาคตใหม่
เขตล่าสุด พรรคใหม่ 2 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 2 1 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase2 Decrease1 Steady0
คะแนนเสียง 100,139 88,464 68,317
ร้อยละ 27.21 24.03 18.56

  Fourth party Fifth party
 
พรรค ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 1 1
ที่นั่งที่ชนะ 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease1 Decrease1
คะแนนเสียง 35,242 16,450
ร้อยละ 9.57 4.47

2019 Saraburi Election Map.png
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] ลดลงจากเดิม 1 ที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

เขตเลือกตั้ง[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอพระพุทธบาท

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสระบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ กัลยา รุ่งวิจิตรชัย (4)* 31,035 25.72
อนาคตใหม่ วิทูลย์ แก้วสุวรรณ (8) 26,550 22.00
เพื่อไทย พรพันธ์ เจริญรัศมี (11) 25,154 20.85
ชาติไทยพัฒนา ชนัตถ์ นันทปัญญา (5) 21,369 17.71
ประชาธิปัตย์ นันทวัชร กี่สง่า (3) 6,406 5.31
เสรีรวมไทย พันตำรวจโท ไพศาล มงคลวงษ์ (1) 2,962 2.45
ภูมิใจไทย ธนกิจ เทียมชัยบุญทวี (16) 941 0.78
สยามพัฒนา พันตำรวจโท นรงค์ แสวงจิตร์ (9) 749 0.62
ไทยศรีวิไลย์ วิริศ ปานรัตน์ (14) 740 0.61
รวมพลังประชาชาติไทย สหัส อมรรัตนานนท์ (6) 738 0.61
พลังไทยรักไทย ประสิทธิ์ ใชนารา (24) 568 0.47
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย เกศรินทร์ ศิริภาภรณ์ (10) 527 0.44
ชาติพัฒนา นคร อุทัยกัณฑ์ (7) 518 0.43
พลังท้องถิ่นไท พันตำรวจตรี เรืองฤทธิ์ มาลีการ (2) 395 0.33
ประชาภิวัฒน์ ปราโมทย์ ลือสิทธิ์ (25) 339 0.28
ไทรักธรรม โสภณ สุขุมาลพันธุ์ (27) 333 0.28
เพื่อชาติ วัลลภ เสวิวัฒน์ (23) 238 0.20
พลังชาติไทย พันตรี ธนพล แจ่มจันทร์ (19) 183 0.15
ครูไทยเพื่อประชาชน ปฏิพัทธ์ สิงห์ทุม (18) 172 0.14
พลังไทสร้างชาติ สำเริง ไม้แดง (21) 158 0.13
เพื่อแผ่นดิน ปุนภพ คงเจริญเขต (13) 157 0.13
ประชาชนปฏิรูป สุวรรณ นวนจันทร์ (17) 121 0.10
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สุนันท์ งามวงศ์ (20) 118 0.10
ประชานิยม ชมพูนุท แสงสิมา (15) 117 0.10
ประชาไทย วิชัย พรมติ๊บ (22) 81 0.07
เศรษฐกิจใหม่ อานนท์ โพธิพุฒ (12)
แทนคุณแผ่นดิน ร้อยตรี พัฒน์ อินชูรัญ (26)
ผลรวม 120,669 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวิหารแดง และอำเภอวังม่วง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสระบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ สมบัติ อำนาคะ (8) 43,776 36.21
เพื่อไทย อรรถพล วงษ์ประยูร (1)* 30,636 25.34
อนาคตใหม่ นรีรัตน์ สุขวรรณรัตน์ (6) 21,796 18.03
ชาติไทยพัฒนา เสน่ห์ เลาหะพานิช (3) 9,423 7.79
ประชาธิปัตย์ อมร อมรรัตนานนท์ (11) 4,728 3.91
ภูมิใจไทย พลกฤต ปุญญอมรศรี (7) 2,887 2.39
เสรีรวมไทย ปรีดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ (10) 1,905 1.58
เศรษฐกิจใหม่ ไพรัตน์ กลิ่นหมื่นไวย์ (14) 1,457 1.21
สยามพัฒนา พงศกร คำภีระ (9) 789 0.65
รวมพลังประชาชาติไทย เจริญ อัศวรุ่งเรืองชัย (4) 545 0.45
ครูไทยเพื่อประชาชน ลัดดา วงษ์เกษม (21) 342 0.28
ประชานิยม พันตำรวจโท นคร เพิ่มพูล (2) 340 0.28
ไทยศรีวิไลย์ กิตติพงษ์ ธีราลาภ (17) 311 0.26
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย กอบเกียรติ ศิริภาภรณ์ (5) 275 0.23
พลังท้องถิ่นไท ภูริทัต คชวงค์ (12) 268 0.22
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สำลี นามปะเส (23) 227 0.19
ชาติพัฒนา ชัยวัฒน์ วัธนเวคิน (13) 179 0.15
ไทรักธรรม พินิตย์ อยู่ดี (29) 173 0.14
เพื่อชาติ โชติพัฒน์ รุจโสตถิรพัฒน์ (26) 160 0.13
พลังชาติไทย ศุภกร เนตรปรีชา (22) 113 0.09
ประชาธรรมไทย ชลรส สายบุญยงค์ (20) 107 0.09
ประชาธิปไตยใหม่ สุชิน สีนวลสลุง (19) 107 0.09
มหาชน อรุณ หนูน้อย (27) 106 0.09
พลังไทสร้างชาติ ประภา ศรีนิล (24) 81 0.07
ประชาภิวัฒน์ ณัฐพงษ์ พันธ์ทอง (18) 69 0.06
ประชาชนปฏิรูป รวิพัชร์ สว่างสาลี (16) 48 0.04
ประชาไทย ศุภกร คำสง่า (25) 39 0.03
เพื่อนไทย บรรพต แจ้งสว่าง (15)
แทนคุณแผ่นดิน ร้อยเอก ประสิทธิ์ เชียงตา (28)
ผลรวม 120,887 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอหนองแค อำเภอบ้านหมอ อำเภอเสาไห้ อำเภอหนองแซง อำเภอหนองโดน และอำเภอดอนพุด

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสระบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย องอาจ วงษ์ประยูร (1)* 32,674 25.83
ภูมิใจไทย วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ (3)* 31,414 24.83
พลังประชารัฐ ปริญญา วันทา (9) 25,328 20.02
อนาคตใหม่ สิบตำรวจเอก พนมศิลป์ ก้อนศิลา (13) 19,971 15.71
ประชาธิปัตย์ ชูศักดิ์ จึงพานิช (6) 5,316 4.20
สยามพัฒนา เจษฎา สุนาวี (7) 3,023 2.39
เสรีรวมไทย กฤษณ์ขจร เจริญลาภ (4) 2,418 1.91
เศรษฐกิจใหม่ ถวิล อนันตมี (11) 1,702 1.35
รวมพลังประชาชาติไทย ทิวุฒิ บุญเกื้อ (2) 646 0.51
ชาติไทยพัฒนา ปกาศิต หลากสุขถม (17) 637 0.50
ชาติพัฒนา ภานุวัฒน์ แสงเรือง (8) 426 0.34
เพื่อชาติ บารมี เจริญพรสีมากุล (21) 361 0.29
พลังท้องถิ่นไท วีรพล ถนอมพิชัย (5) 360 0.28
ไทยศรีวิไลย์ มนตรี ยอดมณี (16) 351 0.28
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ร้อยตรี สุกมล ถนอมพิชัย (12) 340 0.27
พลังรัก อลิสา เยาวพงษ์ (23) 269 0.21
ครูไทยเพื่อประชาชน วิรัช สืบจุ้ย (18) 254 0.20
พลังชาติไทย อิสระชัย บุษบงค์ (10) 230 0.18
ประชานิยม ปรีชา แจ้งประดิษฐ์ (14) 186 0.15
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย วิชมัย คีรีเวช (19) 159 0.13
ไทรักธรรม สมเกียรติ สีแสง (24) 155 0.12
พลังไทสร้างชาติ รังสรรค์ หนูฉิม (20) 103 0.08
ประชาภิวัฒน์ กฤษฎิ์ธนัช พิมทอง (15) 100 0.08
ประชาชนปฏิรูป สันติ ศิริเมือง (22) 86 0.07
ผลรวม 126,509 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. Ck News (19 กุมภาพันธ์ 2562). "ผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดสระบุรี เทหมดหน้าตัก!! ตระเวนออกหาเสียง บรรยากาศคึกคัก". Ck News. สืบค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]