รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นแบ่งตามอำเภอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

คำอธิบาย[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองขอนแก่น[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกัลยาณวัตร ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนกัลยาณีวิทยา บ้านค้อ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง เมืองเก่า สช.
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล ในเมือง สช.
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น บ้านเป็ด สช.
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น โคกสี มัธยมศึกษา ม.การกีฬาแห่งชาติ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 บ้านเป็ด มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สำราญ มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) พระลับ มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 บ้านค้อ มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย บ้านเป็ด มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา บ้านหว้า เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนขามแก่นนคร ศิลา มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ โคกสี มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ท่าพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต โคกสี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนดรุณาลัย เมืองเก่า เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ท่าพระ มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เมืองเก่า มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ขอนแก่น
โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ท่าพระ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ท่าพระ
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.ขอนแก่น
โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่ม บ้านเป็ด อนุบาล ทม.บ้านทุ่ม
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.ขอนแก่น
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.ขอนแก่น
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ขอนแก่น
โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด บ้านเป็ด อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.บ้านเป็ด
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.ขอนแก่น
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษา ทน.ขอนแก่น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ขอนแก่น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ พระลับ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.ขอนแก่น
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษา ทน.ขอนแก่น
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ขอนแก่น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สำราญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนนครขอนแก่น บ้านทุ่ม มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนนานาชาติขอนแก่น เมืองเก่า สช.
โรงเรียนบ้านกอก บ้านเป็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ เมืองเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดนางทุย บ้านทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโกทา ศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านไก่นา สำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย บ้านค้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านคำบอน โนนท่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง บ้านเป็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกท่า หนองตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน สำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกแปะ โคกสี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง บ้านเป็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกล่าม สาวะถี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย บ้านค้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม โคกสี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม บ้านหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านงิ้ว สาวะถี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง บ้านค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านดงพอง ศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ดอนช้าง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา บึงเนียม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ดอนหัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย หนองตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนบม เมืองเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนยาง ศิลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ดอนช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร ดอนหัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านแดงน้อย บ้านทุ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) แดงใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านตอกแป้น บ้านค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านเต่านอ ศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านทองหลาง บ้านหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ ท่าพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) บ้านทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านนาเพียง สำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนกู่ สาวะถี ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนเขวา ดอนหัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง ดอนหัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา เมืองเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนแต้ สำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา โนนท่อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สาวะถี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนเรือง บ้านค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนลาน บ้านค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านบึงแก โนนท่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านบึงฉิม บึงเนียม ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน บึงเนียม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี ดอนช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม ดอนช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์) บ้านเป็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) พระลับ ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ บ้านเป็ด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา พระลับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น สาวะถี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วง บ้านทุ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วงโป้ สาวะถี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง สาวะถี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านเลิง โคกสี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านเลิงเปือย พระลับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านศิลา ศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ บึงเนียม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ท่าพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านสะอาด เมืองเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) สาวะถี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง แดงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ บ้านทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย บ้านค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร ศิลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง บ้านเป็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) ท่าพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง โนนท่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองคู บ้านหว้า ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สาวะถี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ โคกสี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี ท่าพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ โนนท่อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปอ บ้านค้อ ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปิง สาวะถี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ ท่าพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย พระลับ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ดอนหัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลุบ แดงใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหัววัว โคกสี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหิน ศิลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง โคกสี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย พระลับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา ท่าพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยชัน ศิลา ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล บ้านหว้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหินขาว สาวะถี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ บ้านค้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ หนองตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก บ้านทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ดอนหัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่านางาม บ้านหว้า ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่านาดี บ้านหว้า ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนปองทิพาศึกษา พระลับ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนพัฒนาเด็ก ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพัฒนาเด็ก ประชาสโมสร ในเมือง อนุบาล สช.
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ บ้านหว้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ในเมือง มัธยมศึกษา อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนเพ็ญบุรี บ้านเป็ด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ศิลา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนไพบูลย์วิทยาเต่านอ ศิลา สช.
โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ในเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ในเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเมือง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเมทนีดล เมืองเก่า เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา ในเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ศิลา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนสนามบิน ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ในเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร บ้านเป็ด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษา ม.ขอนแก่น
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สาวะถี มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ศิลา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนสุขฤทัยขอนแก่น ในเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสุรัสวดี บ้านเป็ด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สศศ.
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม หนองตูม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง ศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนอนุบาลกุลศิริ บ้านเป็ด เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร ในเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น เมืองเก่า เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลณัฐสุดา สำราญ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ ศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพระลับ พระลับ อนุบาล ทต.พระลับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสำราญ สำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.สำราญ
โรงเรียนอนุบาลบ้านเติมรัก หนองตูม อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบุญพร้อง ศิลา เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพรทิพย์ ศิลา เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพรสวรรค์ บ้านค้อ สช.
โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก เมืองเก่า เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์ ในเมือง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา ท่าพระ อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลราตรี ศิลา เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลลูกหลวง ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสาธิตพงษ์ภิญโญ ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเอกศึกษา ในเมือง สช.
โรงเรียนอุ่นรักขอนแก่น ในเมือง สช.
โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น ดอนหัน สช.
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ในเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอกระนวน[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนกระนวน หนองโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนชุมชนดูนสาด ดูนสาด อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม น้ำอ้อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด ห้วยโจด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาด สาขาบ้านหนองแสงวิทยา ห้วยโจด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ หนองกุงใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา บ้านฝาง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) หนองโน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา หนองโน ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนามูลวิทยาคม ดูนสาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ ห้วยยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านคำครึ่ง หัวนาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น หนองโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโคกกลาง หนองโน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา ห้วยยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา หัวนาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านนาฝาย ห้วยโจด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง หัวนาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง ห้วยโจด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านบะแต้ หนองโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว หนองโน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านผักหนาม หนองกุงใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านฝางวิทยา บ้านฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านวังโพน หนองกุงใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว หนองกุงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข ห้วยโจด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองโก หนองโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองซา น้ำอ้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง หนองโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองโอง หนองกุงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยเชือก หนองโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ห้วยยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หัวนาคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ หนองโก อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพัฒนาการศึกษา หนองโก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนมีสุข หนองโก อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนยางคำพิทยาคม ห้วยยาง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หนองโก มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา หนองโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนศิลาโป่งคำ ห้วยโจด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม หนองโก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ หนองโน มัธยมศึกษา อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร หนองโน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย หนองโก เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอเขาสวนกวาง[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกฤชานันท์เขาสวนกวาง คำม่วง สช.
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล คำม่วง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนดงบังวิทยายน ดงเมืองแอม มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา ดงเมืองแอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าเปือยเทพอำนวย โนนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.โนนสมบูรณ์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ นางิ้ว มัธยมศึกษา อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น นางิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ ดงเมืองแอม ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ โนนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านคำม่วง คำม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ ดงเมืองแอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม โนนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด ดงเมืองแอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ คำม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง ดงเมืองแอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง คำม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย โนนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านนาค้อ เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านนาง้อง นางิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ นางิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง คำม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก คำม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนสง่า คำม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ นางิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นางิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองคู ดงเมืองแอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ดงเมืองแอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนศรีเมืองแอม ดงเมืองแอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ดงเมืองแอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนอนุบาลตำบลดงเมืองแอม ดงเมืองแอม อนุบาล อบต.ดงเมืองแอม
โรงเรียนอนุบาลทันวิทยา เขาสวนกวาง อนุบาล สช.

อำเภอโคกโพธิ์ไชย[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา บ้านโคก มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนชุมชนบ้านโคก บ้านโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนซับแดงซำไผ่ ซับสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย ซับสมบูรณ์ มัธยมศึกษา อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนดอนหมู นาแพง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน บ้านโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านแก้งค้อ นาแพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ ซับสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ ซับสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านนาตับเต่า ซับสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง นาแพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ โพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนงาม นาแพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม นาแพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ นาแพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย โพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านมูลนาค โพธิ์ไชย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโสกนาดี บ้านโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา บ้านโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา โพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหินตั้ง ซับสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนสามหมอโนนทัน โพธิ์ไชย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง ซับสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.โพธิ์ไชย
โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ บ้านโคก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต บ้านโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2

อำเภอชนบท[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชนบทศึกษา ชนบท มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข ศรีบุญเรือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา บ้านแท่น มัธยมศึกษา อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล โนนพะยอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ กุดเพียขอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ กุดเพียขอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง วังแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี ห้วยแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ศรีบุญเรือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าม่วง ศรีบุญเรือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย ห้วยแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านแท่น บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนข่า วังแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านปอแดง ปอแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม ศรีบุญเรือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านวังแสง วังแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก กุดเพียขอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง โนนพะยอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน ห้วยแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง ปอแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ห้วยแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี วังแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ วังแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ โนนพะยอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหันแฮด บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวนากลาง บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ปอแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา วังแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ ห้วยแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ โนนพะยอม มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น ปอแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ โนนพะยอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลสุขสัมพันธ์ ชนบท เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอชุมแพ[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร วังหินลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล หนองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ขัวเรียง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนโคกม่วงศึกษา ขัวเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนโคกสูงสำราญ หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร นาเพียง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนชุมชนชุมแพ ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู โนนสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ไชยสอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนชุมชนหนองคะเน หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี ไชยสอ ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วังหินลาด มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนชุมแพวิทยา ชุมแพ สช.
โรงเรียนชุมแพวิทยายน ไชยสอ มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนชุมแพศึกษา ชุมแพ มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนชุมแพสองภาษา ไชยสอ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม ชุมแพ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) หนองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษา ทม.ชุมแพ
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนหัน โนนสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.โนนหัน
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม นาหนองทุ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนโนนงามศึกษา นาเพียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนโนนหันวิทยายน โนนสะอาด มัธยมศึกษา อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านขามป้อม ขัวเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโคกสูง โนนอุดม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านชุมแพ ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไชยสอ ไชยสอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านธาตุ หนองเขียด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย วังหินลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านนาเพียง นาเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านนาสีนวน ขัวเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนโก นาหนองทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนโก สาขาบ้านซำผักหนาม นาหนองทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนชาติ โนนหัน ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง ไชยสอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ โนนสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ นาเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนลาน โนนสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนอุดม โนนอุดม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง วังหินลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโป่งเอียด ขัวเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านยอดห้วย หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านร่องแซง โนนหัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านวังยาว นาหนองทุ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ ขัวเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ หนองเสาเล้า ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 หนองเขียด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา นาเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี วังหินลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด หนองเสาเล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองศาลา หนองเสาเล้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ไชยสอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า หนองเสาเล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง หนองเขียด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา ไชยสอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองไฮ นาเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหอย โนนอุดม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านอาจสามารถ นาเพียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา วังหินลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด หนองเขียด มัธยมศึกษา อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนรักเรียนพิทยา ชุมแพ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ วังหินลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม หนองเขียด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม หนองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล โนนหัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร หนองเสาเล้า มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนหนองหว้าวิทยา หนองเสาเล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว โนนสะอาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย นาเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเรียน ชุมแพ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน ขัวเรียง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลรวมฤทัย โนนสะอาด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อำนวยศิลป์ ชุมแพ สช.
โรงเรียนอนุบาลศุภมน โนนสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลอินทร ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเอี่ยมอินทร ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอซำสูง[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ คูคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม กระนวน มัธยมศึกษา อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม บ้านโนน มัธยมศึกษา อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านคำแมด คำแมด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม บ้านโนน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม สาขาบ้านดงซำ บ้านโนน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโนน บ้านโนน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ คูคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านสว่างซำโอง ห้วยเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง ห้วยเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล คูคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหม้อ คูคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหลุบเลา ห้วยเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยเตย ห้วยเตย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านแห้ว บ้านโนน ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง กระนวน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอน้ำพอง[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนการกุศลวัดหนองกุง หนองกุง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนคำบอนวิทยา บัวเงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ น้ำพอง มัธยมศึกษา อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา หนองกุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนดงมันพิทยาคม สะอาด มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส กุดน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.กุดน้ำใส
โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ ม่วงหวาน อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ม่วงหวาน
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.น้ำพอง
โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ลำน้ำพอง
โรงเรียนน้ำพอง หนองกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก น้ำพอง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนน้ำพองศึกษา วังชัย มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม บัวใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส กุดน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ ท่ากระเสริม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านกุดพังทุย พังทุย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ ม่วงหวาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) บัวเงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านคำบง สะอาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านคำมืด น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ บัวเงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านดงเย็น บัวเงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านดงมัน สะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านทรายมูล ทรายมูล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม ท่ากระเสริม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย ท่ากระเสริม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ท่ากระเสริม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านนาขาม พังทุย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านนาคู หนองกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ บัวเงิน ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านนาเรียง หนองกุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง สะอาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนเชือก บ้านขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า บัวเงิน ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนพยอม ม่วงหวาน ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ ม่วงหวาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านบึงกลาง หนองกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ บัวเงิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านฟากพอง กุดน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านม่วงหวาน ม่วงหวาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านวังชัย วังชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านสระกุด ม่วงหวาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว วังชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ บ้านขาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ สะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านสำโรง บ้านขาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วังชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโสกแสง หนองกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง บัวเงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป น้ำพอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองแวง บัวเงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองแสง ท่ากระเสริม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ ทรายมูล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองหารจาง น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง สะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด ม่วงหวาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหัวดง บ้านขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหัวบึง พังทุย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหินลาด พังทุย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล บ้านขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ บัวเงิน มัธยมศึกษา อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น บ้านขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย บ้านขาม มัธยมศึกษา อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา พังทุย มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย หนองกุง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนมนตรีศึกษา น้ำพอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ม่วงหวาน มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนลำน้ำพอง ท่ากระเสริม มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา วังชัย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลขวัญรัตน์ วังชัย เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ หนองกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯ อุปถัมภ์ กุดน้ำใส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4

อำเภอโนนศิลา[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ โนนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา บ้านหัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี เปือยใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม โนนศิลา มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนบ้านโนนแดง โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ เปือยใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านผักหวาน หนองปลาหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี บ้านหัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น บ้านหัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า หนองปลาหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ บ้านหัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหลุบคา โนนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยแคน บ้านหัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหันศิลางาม บ้านหัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ โนนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนเบญจคามสามัคคี บ้านหัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ บ้านหัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา หนองปลาหมอ มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา หนองปลาหมอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนอนุบาลสุรีพร โนนศิลา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอบ้านไผ่[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกรุณาศึกษา ในเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา หนองน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนโคกโกโคกกลาง แคนเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ แคนเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง หนองน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.บ้านไผ่
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษา ทม.บ้านไผ่
โรงเรียนบ้านกุดเชือก บ้านลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านเก่าน้อย ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านเกิ้ง บ้านไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านขามป้อม บ้านลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านขามเรียน เมืองเพีย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านแคนเหนือ แคนเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านชีกกค้อ เมืองเพีย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า แคนเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ เมืองเพีย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งมน บ้านไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หินตั้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าปอ ป่าปอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าปอ สาขาบ้านหนองข่าลิ้น ป่าปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง บ้านลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านไผ่ ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม หนองน้ำใส มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา หัวหนอง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านภูเหล็ก ภูเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย เมืองเพีย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านละว้า เมืองเพีย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านลาน บ้านลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม หินตั้ง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน ป่าปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านสว่าง หินตั้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ป่าปอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง แคนเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ป่าปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สาขาบ้านดอนเปือย ป่าปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ป่าปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ เมืองเพีย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส หนองน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า หัวหนอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ภูเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ภูเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว หัวหนอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง หินตั้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง หินตั้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ แคนเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ในเมือง ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา ในเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนรัตน์ฉัตร หัวหนอง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ หนองน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ในเมือง สช.

อำเภอบ้านฝาง[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา ป่ามะนาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา บ้านเหล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร โคกงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนโชคมณีศึกษา บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร บ้านเหล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร โนนฆ้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านกระเดื่อง ป่ามะนาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านแก่นเท่า บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านค้อ บ้านเหล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง โคกงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ป่ามะนาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โคกงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี บ้านเหล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนค้อ โคกงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านบะยาว หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าหวาย ป่าหวายนั่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านวังโพน ป่ามะนาว ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโสกแต้ ป่าหวายนั่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองคลอง ป่ามะนาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ป่าหวายนั่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง โนนฆ้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนป่าหวายวิทยายน ป่าหวายนั่ง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนฝางวิทยายน บ้านฝาง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 โนนฆ้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง โนนฆ้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม บ้านเหล่า มัธยมศึกษา อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม บ้านเหล่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านเหล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม โนนฆ้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนหินกองวิทยา ป่ามะนาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ โนนฆ้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปานทิพย์ ห้วยหว้า สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง ป่าหวายนั่ง อนุบาล อบต.ป่าหวายนั่ง

อำเภอบ้านแฮด[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล หนองแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด บ้านแฮด อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.บ้านแฮด
โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง หนองแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว โคกสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง โคกสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนทัน โนนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ โคกสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน โคกสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าม่วง โคกสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านเล็บเงือก โคกสำราญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านวังหว้า บ้านแฮด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก โนนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเต่า หนองแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผักตบ โนนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ โคกสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง โคกสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ หนองแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา บ้านแฮด มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 โนนสมบูรณ์ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม โนนสมบูรณ์ มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม หนองแซง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2

อำเภอเปือยน้อย[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ขามป้อม มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโกน้อย ขามป้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง สระแก้ว ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วังม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม ขามป้อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านวังม่วง วังม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สระแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านส้มป่อย ขามป้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ สระแก้ว ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโสกนาค วังม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร ขามป้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง วังม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วังม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู ขามป้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สระแก้ว มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย (บ้านวังหิน) เปือยน้อย อนุบาล ทต.เปือยน้อย
โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา เปือยน้อย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอพระยืน[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด พระยืน อนุบาล สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา บ้านโต้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พระยืน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ พระยืน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) ขามป้อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย พระบุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ บ้านโต้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านชาด ขามป้อม ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านดงกลาง บ้านโต้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านดงเก่า บ้านโต้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านนาล้อม พระยืน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ พระยืน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อแก ขามป้อม ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าส่าน พระยืน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู พระยืน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ พระยืน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม บ้านโต้น มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท พระบุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร พระยืน มัธยมศึกษา อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปิ่นทิพย์ พระยืน เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ บ้านโต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์ ในเมือง สช.

อำเภอพล[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกระแสพัฒนา เมืองพล มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านชาด เมืองพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 หนองแวงนางเบ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนซู่เอ็ง เมืองพล เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง หนองแวงโสกพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เมืองพล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.เมืองพล
โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เมืองพล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.เมืองพล
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ เมืองพล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.เมืองพล
โรงเรียนโนนข่าวิทยา โนนข่า มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) เก่างิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี เก่างิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) โคกสง่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ เพ็กใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย (ไพจิตรอุปถัมภ์) โสกนกเต็น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี หนองแวงโสกพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม โจดหนองแก ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู โจดหนองแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านทับบา เมืองพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งแค เพ็กใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย ลอมคอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ โนนข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา หนองแวงโสกพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนตะโก หนองมะเขือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง โนนข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา เพ็กใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี โนนข่า ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าเป้า โสกนกเต็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ หนองมะเขือ ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน หนองแวงนางเบ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว (คุรุราษฏร์สามัคคี) เพ็กใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ เพ็กใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านลอมคอม ลอมคอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง โจดหนองแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น โสกนกเต็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง เมืองพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง หัวทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง โคกสง่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง โสกนกเต็น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแวงโสกพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา โคกสง่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา เก่างิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองเรือ โจดหนองแก ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก หนองมะเขือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า หนองแวงนางเบ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแวงมน โคกสง่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ หนองแวงโสกพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี เพ็กใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี โจดหนองแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองห้าง เมืองพล ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองอรุณ ลอมคอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยโจด โนนข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหันน้อย หนองแวงโสกพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหันใหญ่ เมืองพล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง โนนข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ หนองแวงนางเบ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนพล ลอมคอม มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนพลพัฒนศึกษา หนองแวงนางเบ้า มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล เมืองพล เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมิตรภาพ 2 โนนข่า ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ลอมคอม มัธยมศึกษา อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ลอมคอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล หัวทุ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ โสกนกเต็น มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร หัวทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี หนองแวงนางเบ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา หนองมะเขือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า โนนข่า อนุบาล อบต.โนนข่า
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ เมืองพล เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอภูผาม่าน[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชีพอนุสรณ์ ห้วยม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนนาฝายวิทยา นาฝาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเขาวง วังสวาบ ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเขาวง สาขาดงสะคร่านตาดฟ้า วังสวาบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านซำภูทอง ห้วยม่วง ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ห้วยม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ ภูผาม่าน ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนคอม โนนคอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย โนนคอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านวังสวาบ วังสวาบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่าน ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านสองคอน นาฝาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านสะแกเครือ นาฝาย ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนภูผาม่าน ภูผาม่าน มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนหทัยกิจคริสเตียน ภูผาม่าน สช.
โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา วังสวาบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนอนุบาลบ้านปันรัก ภูผาม่าน สช.

อำเภอภูเวียง[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กุดขอนแก่น มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา ดินดำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ สงเปือย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนนาหว้านาเจริญ นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา หนองกุงเซิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา นาหว้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น กุดขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ ทุ่งชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา ดินดำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส นาชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านค้อ กุดขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านคำใหญ่ นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา หว้าทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโคกไร่ สงเปือย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ทุ่งชมพู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโคกสง่า บ้านเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา หนองกุงธนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น กุดขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สงเปือย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู ทุ่งชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านนาชุมแสง นาชุมแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนกระเดา นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ กุดขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านพระบาท หว้าทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเรือ บ้านเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเลิงแสง กุดขอนแก่น ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง หนองกุงธนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านสงเปือย สงเปือย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน หนองกุงธนสาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ดินดำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองพลวง ทุ่งชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม นาชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง นาชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ทุ่งชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านห้วยบง หว้าทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหว้าทอง หว้าทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัน หนองกุงธนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวฝาย นาชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านอ่างศิลา สงเปือย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนพิชาภรณ์ ภูเวียง สช.
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ภูเวียง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนภูเวียงศึกษา ภูเวียง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม หนองกุงธนสาร มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร บ้านเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนโสกห้างศึกษา นาหว้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา หนองกุงเซิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา หนองกุงเซิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา หว้าทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ กุดขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนห้วยชันวิทยา นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ ภูเวียง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนอนุบาลศิริเนตร ภูเวียง สช.

อำเภอมัญจาคีรี[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม คำแคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น นางาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนคำแคนวิทยาคม คำแคน มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ นางาม มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี กุดเค้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนไตรมิตรศึกษา สวนหม่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ ท่าศาลา มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ สวนหม่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ โพนเพ็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ สาขาห้วยหินเกิ้ง โพนเพ็ก ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบัวเหลือง นาข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบัวเหลือง สาขาบ้านหนองบัว นางาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สวนหม่อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สวนหม่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง นาข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล โพนเพ็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านขุมดิน กุดเค้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านเขวา กุดเค้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านคำแคน คำแคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านคำโซ่ คำแคน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านคำน้อย คำแคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านคำปากดาว คำแคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร นางาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านแจ้ง หนองแปน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า นางาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโจด กุดเค้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ ท่าศาลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ คำแคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านนาข่า นาข่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านนางาม นางาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านนาฮี โพนเพ็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนคุต โพนเพ็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา ท่าศาลา ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนสำนัก หนองแปน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านบัว กุดเค้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าดู่ คำแคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านมูลตุ่น สวนหม่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านวังแคน สวนหม่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สวนหม่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก นางาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านไส้ไก่ ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน กุดเค้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา คำแคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด นาข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ กุดเค้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา กุดเค้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง นางาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด หนองแปน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไห หนองแปน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง คำแคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยฮวก โพนเพ็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวนา ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สวนหม่อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา โพนเพ็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน กุดเค้า เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมัญจาศึกษา กุดเค้า มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก โพนเพ็ก มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนสวัสดี นาข่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนหนองบัวเย็น นาข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา โพนเพ็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา โพนเพ็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย นาข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นาข่า มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา นาข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี กุดเค้า อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.มัญจาคีรี

อำเภอเวียงเก่า[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ เขาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านแดง ในเมือง ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เขาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า เมืองเก่าพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองขาม ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เมืองเก่าพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองบัว เมืองเก่าพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ เมืองเก่าพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนศักดิ์ธวัชศึกษา ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอแวงน้อย[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ก้านเหลือง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ท่านางแนว มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.แวงน้อย
โรงเรียนบ้านกุดรู แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสง่า ทางขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง ก้านเหลือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก ก้านเหลือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านทางขวาง ทางขวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่านางแนว ท่านางแนว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา ท่านางแนว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง ละหานนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา ก้านเหลือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด ท่าวัด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านละหานนา ละหานนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านแวงน้อย แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว ก้านเหลือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน ก้านเหลือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล แวงน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ ละหานนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว ทางขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด ท่าวัด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ละหานนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน ละหานนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก ทางขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 1 (บ้านลาด) ท่าวัด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนวัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ์) ก้านเหลือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา แวงน้อย มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนอนุบาลกุลฤดีแวงน้อย ละหานนา สช.

อำเภอแวงใหญ่[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน ใหม่นาเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ แวงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา โนนสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา ใหม่นาเพียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนโนนทองวิทยา โนนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร โนนสะอาด มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ โนนสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านคอนฉิม คอนฉิม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ ใหม่นาเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ คอนฉิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนโจด คอนฉิม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ใหม่นาเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา โนนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ โนนสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านบะแค แวงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านรัตนะ โนนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโสกไผ่ ใหม่นาเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ โนนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแดง ใหม่นาเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง ใหม่นาเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนป่าแดงท่าเยี่ยมคุรุราษฎร์บำรุง คอนฉิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา โนนสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม แวงใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแวงใหญ่ แวงใหญ่ อนุบาล ทต.แวงใหญ่
โรงเรียนอำไพพิทยา แวงใหญ่ สช.

อำเภอสีชมพู[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม วังเพิ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา นาจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนซำยางวิทยายน ซำยาง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนท่ากุญชร นาจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน นาจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนนาจานศึกษา นาจาน มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว นาจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ศรีสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ ศรีสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโคกม่วง ศรีสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) ศรีสุข อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านซำจำปา ดงลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านซำยาง ซำยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านท่าช้าง วังเพิ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ บริบูรณ์ ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก ภูห่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบต.ภูห่าน
โรงเรียนบ้านนาอุดม ดงลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนงาม ภูห่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ วังเพิ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ บริบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ วังเพิ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง วังเพิ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านป่าน สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านผาขาม บริบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง บริบูรณ์ ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ บริบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง ดงลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านศรีสุข ศรีสุข อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ บ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านสันติสุข หนองแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง ซำยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี บ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว ศรีสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ วังเพิ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองโก หนองแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ หนองแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ภูห่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม นาจาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วังเพิ่ม ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.สีชมพู
โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ บ้านใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนผาขามวิทยายน บริบูรณ์ มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนภูห่านศึกษา ภูห่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนวรวิมลศึกษา ศรีสุข อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา วังเพิ่ม มัธยมศึกษา อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนแสงบัวทอง นาจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม หนองแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม ซำยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สีชมพู มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนอนุบาลสีชมพู สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม ดงลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนอินทรวิทยา วังเพิ่ม สช.

อำเภอหนองนาคำ[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ กุดธาตุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านกุดธาตุ กุดธาตุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านขนวน ขนวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ ขนวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย กุดธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านนาดี กุดธาตุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านศาลาดิน ขนวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านสะอาด กุดธาตุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร ขนวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองนาคำ บ้านโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา ขนวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า บ้านโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองหอย บ้านโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวภู กุดธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนวิมลวิทย์ บ้านโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม บ้านโคก มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนหนองแวงวิทยา กุดธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนอนุบาลแก้วใจ บ้านโคก สช.

อำเภอหนองเรือ[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนการกุศลวัดโพธิ์ทอง บ้านกง สช.
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่ บ้านเม็ง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา โนนสะอาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนจระเข้วิทยายน จระเข้ มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง จระเข้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนชุมชนหนองเรือ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนท่าศาลาวิทยา หนองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองเรือ 1 หนองเรือ อนุบาล ทต.หนองเรือ
โรงเรียนเทศบาลหนองแก กุดกว้าง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.หนองแก
โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา กุดกว้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา โนนสะอาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล) บ้านกง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง กุดกว้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านกุดแคน โนนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร โนนทัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านกุดเลา โนนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านขนวนนคร กุดกว้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน กุดกว้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล กุดกว้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านดอนแขม ยางคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ โนนสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว ยางคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านนางิ้ว ยางคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านนาเปือย โนนทัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านนาหว้า บ้านเม็ง ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ โนนสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง กุดกว้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนทอง โนนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา โนนทัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง โนนสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว บ้านเม็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านฝางน้อย โนนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า โนนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเม็ง บ้านเม็ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านยางคำ ยางคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านร่องสมอ โนนทัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านสระพังข่า โนนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง บ้านเม็ง ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด กุดกว้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา บ้านเม็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง โนนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก กุดกว้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ โนนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ บ้านเม็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ บ้านผือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ กุดกว้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ บ้านกง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง โนนสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา ยางคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองสระ บ้านกง ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี บ้านเม็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ ยางคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง โนนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โนนทัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด โนนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหว้า โนนทัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน จระเข้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง จระเข้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหาด บ้านเม็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง บ้านเม็ง ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา บ้านผือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา ยางคำ มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนหนองเรือวิทยา หนองเรือ มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ บ้านผือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ จระเข้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนอนุบาลถนอมจิตร โนนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนทอง โนนทอง อนุบาล ทต.โนนทอง
โรงเรียนอนุบาลนันทพร หนองเรือ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพรชิตา จระเข้ สช.
โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ จระเข้ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเพชรลดา บ้านกง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเรณู หนองเรือ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสิริยากร โนนสะอาด สช.
โรงเรียนอนุบาลสุดรัก หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลอภิรดี จระเข้ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอหนองสองห้อง[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจตุคามวิทยา ตะกั่วป่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนชุมชนวังหิน วังหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก หนองเม็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนไตรคามวิทยา ดงเค็ง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา หนองสองห้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ ดงเค็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง ดอนดั่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ โนนธาตุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านกุดหว้า ดอนดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ หันโจด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านคึมชาด คึมชาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ โนนธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา หนองเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ คึมชาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก โนนธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนชาด หันโจด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนดู่ ดอนดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า ตะกั่วป่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว หันโจด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า หนองเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนกราด หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม หนองเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนท่อน ดอนดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ โนนธาตุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา ดอนดู่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว หนองเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านปอแดง คึมชาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านเปาะ หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านแฝก หันโจด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านเมย หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านวังคูณ หนองเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านศุภชัย คึมชาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม หนองไผ่ล้อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา โนนธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านสำราญ โนนธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกาว สำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง หนองไผ่ล้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม วังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก ตะกั่วป่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ตะกั่วป่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา หนองเม็ก ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง ตะกั่วป่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย ดอนดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองยาง วังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า ดอนดั่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง คึมชาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย ดอนดั่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ดอนดู่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว วังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านหนองแสง ดอนดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ดงเค็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหลักด่าน วังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง หันโจด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหินแร่ ดอนดั่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี สำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม สำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา หันโจด มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สำโรง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา ดงเค็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา หนองสองห้อง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนอมตวิทยา หนองสองห้อง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภออุบลรัตน์[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา โคกสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ นาคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม ศรีสุขสำราญ มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน นาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี บ้านดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านขุนด่าน บ้านดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง โคกสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ ศรีสุขสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โคกสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร) บ้านดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น เขื่อนอุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง ทุ่งโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ทุ่งโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนจิก เขื่อนอุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี ศรีสุขสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า เขื่อนอุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านบ่อ บ้านดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ เขื่อนอุบลรัตน์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า เขื่อนอุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ ศรีสุขสำราญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย ศรีสุขสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองแต้ บ้านดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองผือ ทุ่งโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย ศรีสุขสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา บ้านดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม บ้านดง มัธยมศึกษา สพม.25
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม โคกสูง มัธยมศึกษา อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม นาคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ ทุ่งโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนอนุบาลศิวิไลย์ เขื่อนอุบลรัตน์ สช.
โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม เขื่อนอุบลรัตน์ มัธยมศึกษา สพม.25

ดูเพิ่ม[แก้]