รายชื่อวัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พระอารามหลวงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

 • วัดธรรมบูชา (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลตลาดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

วัดราษฏร์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอกาญจนดิษฐ์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอวิภาวดี[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเกาะพะงัน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเกาะสมุย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอคีรีรัฐนิคม[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเคียนซา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดดอนพยอม ตำบลเคียนซา
 • วัดเพ็งประดิษฐาราม ตำบลเคียนซา
 • สำนักสงฆ์บ้านปลายหริก ตำบลเคียนซา
 • วัดคีรีธรรมาราม (เขาตอก) ตำบลเขาตอก
 • วัดอรัญคามวารี ตำบลอรัญคามวารี
 • วัดทับใหม่พัฒนา(พ่อท่านอิ้น ปภากโร) ตำบลบ้านเสด็จ
 • วัดสายวารี ตำบลบ้านเสด็จ
 • วัดหน้าเขา ตำบลบ้าเสด็จ
 • สำนักสงฆ์จันทธาราราม ตำบลเขาตอก
 • วัดเจริญประชาธรรม(พ่อท่านชื่น อินทฺปญฺโญ(ในปราบ)ตำบลบ้านเสด็จ
 • วัดหน้าควนสามมัคคี ตำบล อรัญคามวารี

วัดราษฏร์ในอำเภอชัยบุรี[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอไชยา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอดอนสัก[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอท่าฉาง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอท่าชนะ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านตาขุน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านนาเดิม[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านนาสาร[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

วัดราษฏร์ในอำเภอพนม[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุตินิกาย[แก้]

 • วัดป่าเคียนพิงธรรมเจดีย์ ตำบลต้นยวน

วัดราษฏร์ในอำเภอพระแสง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอพุนพิน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเวียงสระ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]