ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-401.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:282.963 กิโลเมตร (175.825 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก:Thai Highway-4.svg ถ.เพชรเกษม ใน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ปลายทางทิศตะวันออก:ทล.4013 ใน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 สายแยกโคกเคียน–นครศรีธรรมราช เป็นทางหลวงที่อยู่ในเขตควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) แขวงทางหลวงพังงา สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) และแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 มีระยะทางเริ่มต้นจากชายฝั่งตะวันตกของภาคใต้ โดยแยกจากถนนเพชรเกษมบริเวณกิโลเมตรที่ 762+481 ที่สามแยกโคกเคียน ใกล้ตัวเมืองอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จากนั้นตัดไปทางทิศตะวันออกผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังชายฝั่งตะวันออก และลงใต้ไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสิ้นสุดที่ถนนพัฒนาการคูขวาง[1]

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเส้นทางเริ่มจากใกล้ ๆ อำเภอตะกั่วป่า ในช่วงแรกเป็นถนน 2 ช่องจราจร จากนั้นวิ่งไปทางตะวันออก เข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผ่านอำเภอพนม จากนั้นได้ขยายเป็น 4 ช่องจราจรไปยังอำเภอบ้านตาขุน อำเภอคีรีรัฐนิคม ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ที่ทางแยกท่าโรงช้าง จากนั้นถนนจะลดเหลือ 2 ช่องจราจรไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4008 ที่ทางแยก กม.0 อำเภอพุนพิน จากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวขวา และขยายเป็น 4-6 ช่องจราจร ต่อไปยังตัวเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ จากนั้นก็เข้าสู่เขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอขนอม แต่ไม่ได้ผ่านตัวอำเภอขนอม จากนั้นก็วิ่งลงใต้ผ่านอำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา และสิ้นสุดที่บ้านท่าแพ ประมาณ 10 กิโลเมตร ทางเหนือของตัวเมืองนครศรีธรรมราช ระยะทางทั้งหมดประมาณ 290 กิโลเมตร อยู่ในจังหวัดพังงาประมาณ 25 กิโลเมตร อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 175 กิโลเมตร และอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 90 กิโลเมตร

เส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง แต่ช่วงระหว่างอำเภอพุนพิน ถึงจุดเริ่มเส้นทางเลี่ยงตัวเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 6 ช่องจราจร ช่วงที่มี 4 ช่องจราจร การจราจรแต่ละทิศทางจะถูกคั่นด้วยเกาะกลางถนน หรือคูกลางถนน ยกเว้นช่วงสั้น ๆ ตอนผ่านบ้านต้นเหรียง และบ้านท่าแพ ไม่มีสิ่งใดกั้นระหว่างแต่ละทิศทาง

จากอำเภอพุนพินถึงอำเภอขนอม เส้นทางผ่านเนินเขาหลายลูก จุดที่สูงที่สุดคือเขาหัวช้าง ซึ่งอยู่ไม่กี่กิโลเมตรก่อนถึงทางแยกกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4014 เส้นทางด้านตะวันออกของภูเขาระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ได้ถูกขยายเป็น 6 ช่องจราจร โดยให้ช่องจราจรด้านนอกสุดสำหรับรถที่แล่นช้า จากอำเภอสิชลถึงบ้านท่าแพ เส้นทางเกือบจะราบเรียบ และที่อำเภอท่าศาลา มีช่วงประมาณ 2 กิโลเมตร ที่เส้นทางได้เข้าใกล้ชายทะเลมาก (ห่างจากฝั่งราว 10–50 เมตร) ซึ่งเป็นจุดเดียวที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ได้เข้าใกล้ชายทะเล

ช่วงระหว่างทางแยกกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4008 (ใกล้ ๆ อำเภอพุนพิน) จนถึงทางแยกกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4103 (ใกล้ ๆ บ้านท่าแพ) เคยเป็นเส้นทางหลักของภาคใต้ตอนล่างสำหรับเดินทางไปกรุงเทพมหานคร แต่เมื่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ช่วงอำเภอพุนพิน–อำเภอทุ่งสงถูกสร้างเสร็จ การจราจรจำนวนมากได้หันไปใช้เส้นทางนี้แทน

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน Thai Highway-401.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ทิศทาง: แยกโคกเคียน - นครศรีธรรมราช
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
Thai Highway-401.svg แยกโคกเคียน - สุราษฎร์ธานี
พังงา 0+000 แยกโคกเคียน เชื่อมต่อจาก: Thai Highway-4.svg ถนนเพชรเกษม จากภูเก็ต
Thai Highway-4.svg ถนนเพชรเกษม ไประนอง ไม่มี
แยกป่าไม้ ไม่มี Thai Highway-4090.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4090 ไปอำเภอกะปง
แยกปากเหล ไม่มี พง.3002 พง.3002 ไปบ้านปากพู่, อำเภอกะปง
สุราษฎร์ธานี แยกพนม ไม่มี Thai Highway-4118.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4118 ไปอำเภอทับปุด
แยกต้นยวน ไม่มี Thai Highway-415.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415 ไปอำเภออ่าวลึก, พังงา, กระบี่
แยกปากตรัง ไม่มี 4246 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4246 ไปบ้านเขานาใน, บ้านบางสวรรค์
สฎ.3062 สฎ.3062 ไปเขื่อนรัชชประภา ไม่มี
แยกบ้านทำเนียบ Thai Highway-4100.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4100 ไปอำเภอคีรีรัฐนิคม ไม่มี
แยกหาดผก ไม่มี Thai Highway-4133.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4133 ไปอำเภอเคียนซา
แยกท่าโรงช้าง Thai Highway-41.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ไปชุมพร Thai Highway-41.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ไปอำเภอทุ่งสง
4350 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4350 ไปบ้านหาดผก ไม่มี
แยกบางอ้อ Thai Highway-4263.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4263 ไปบรรจบ Thai Highway-41.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ทางหลวงท้องถิ่น ไปบรรจบ Thai Highway-41.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
สะพาน ข้ามแม่น้ำตาปี
สะพาน ข้ามทางรถไฟสายใต้
แยกเขาหัวควาย ไม่มี Thai Highway-4248.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4248 ไปบ้านบ่อกรัง
แยก กม.0 Thai Highway-4008.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4008 ไปอำเภอพุนพิน Thai Highway-401.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ไปสุราษฎร์ธานี
แยกวัดมะปริง 4313 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4313 ไปวัดมะปริง, บรรจบ Thai Highway-420.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 ไม่มี
Thai Highway-4152.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4152 ไปเทศบาลตำบลวัดประดู่, บรรจบ Thai Highway-420.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 ไม่มี
แยกท่ากูบ Thai Highway-420.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 ไปท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี Thai Highway-420.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 ไปนครศรีธรรมราช
ตรงไป: Seal of Surat Thani.png ถนนศรีวิชัย เข้าเมืองสุราษฎร์ธานี
Seal of Surat Thani.png ถนนศรีวิชัย (เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)
สุราษฎร์ธานี Seal of Surat Thani.png ซอยศรีวิชัย 8 Seal of Surat Thani.png ถนนศรีเกษม ไปค่ายวิภาวดีรังสิต, ปากน้ำตาปี
สะพาน ข้ามคลองมะขามเตี้ย
Seal of Surat Thani.png ถนนตลาดใหม่ (เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)
สุราษฎร์ธานี แยกวัดโพธิ์ Seal of Surat Thani.png ถนนหน้าเมือง Seal of Surat Thani.png ถนนวัดโพธิ์ ไปวัดโพธาวาส
แยกธารา สฎ.2007 สฎ.2007 ไปบ้านบางใบไม้ Seal of Surat Thani.png ถนนดอนนก ไปค่ายวิภาวดีรังสิต
แยกธรรมบูชา Seal of Surat Thani.png ถนนชนเกษม ไปริมเขื่อนแม่น้ำตาปี Seal of Surat Thani.png ถนนชนเกษม ไปอำเภอบ้านนาสาร, เชื่อมต่อ Thai Highway-4009.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009
แยกไทยสมุทร ไม่มี Seal of Surat Thani.pngถนนอำเภอ ไปบรรจบ Thai Highway-420.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420
Seal of Surat Thani.png ถนนกาญจนวิถี (เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)
สุราษฎร์ธานี Seal of Surat Thani.png ถนนปากน้ำ ไปปากน้ำตาปี ไม่มี
Seal of Surat Thani.png ถนนศรีเกษม ไปปากน้ำตาปี Seal of Surat Thani.png ถนนศรีเกษม ไปค่ายวิภาวดีรังสิต, แยกท่ากูบ
Thai Highway-401.svg สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี แยกบางกุ้ง Thai Highway-420.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 ไปท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี, ชุมพร Thai Highway-420.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 ไปอำเภอพุนพิน
สะพาน ข้ามคลองท่าทอง
แยกกาญจนดิษฐ์ (หนองสวน) 4338 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4338 ไปบ้านกะแดะ Thai Highway-4010.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4010 ไปบ้านกรูด, บรรจบ Thai Highway-44.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44
ไม่มี Thai Highway-44.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 ไปกระบี่
แยกคลองนา (พระพุทธบาท) Thai Highway-4177.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4177 ไปบ้านพอด, บ้านดอนเนาว์ ไม่มี
แยกท่าอุแท ไม่มี Thai Highway-4010.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4010 ไปบ้านกรูด
แยกบ้านใน Thai Highway-4142.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4142 ไปอำเภอดอนสัก, ท่าเรือเฟอร์รี่ไปยังเกาะสมุย ไม่มี
นครศรีธรรมราช แยกคลองเหลง Thai Highway-4014.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4014 ไปอำเภอขนอม ไม่มี
นศ.3009 นศ.3009 ไปบ้านทุ่งใส ไม่มี
Thai Highway-4161.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4161 ไปอำเภอสิชล ไม่มี
4341 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4341 ไปบ้านเขาพลายดำ ไม่มี
แยกสิชล ทางหลวงท้องถิ่น (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4215 เดิม) ไปอำเภอสิชล ทางหลวงท้องถิ่น (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4215 เดิม) ไปบ้านสี่ขีด, อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
ทางหลวงท้องถิ่น (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4105 เดิม) ไปบ้านปลายทอน ทางหลวงท้องถิ่น (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4105 เดิม) ไปบ้านเขาใหญ่
แยกกลาย ทางหลวงท้องถิ่น ไปบ้านบางสาร นศ.3007 นศ.3007 ไปบ้านปากเจา, อุทยานแห่งชาติเขานัน
แยกสระแก้ว ทางหลวงท้องถิ่น ไปบ้านโคกตะเคียน นศ.3009 นศ.3009 ไปอำเภอนพพิตำ
แยกท่าศาลา ถนนท่าศาลา-นพพิตำ ไปอำเภอท่าศาลา Thai Highway-4140.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4140 ไปอำเภอนบพิตำ
แยกผู้ใหญ่ปลื้ม ไม่มี นศ.3027 นศ.3027 ไปบ้านโมคลาน, อำเภอพรหมคีรี
แยกหน้าทับ ถนนสุวรรณเจดีย์ ไปบ้านแหลม Thai Highway-4141.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4141 ไปบ้านโมคลาน
แยกบางปู ไม่มี Thai Highway-4103.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4103 ไปท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช, อำเภอลานสกา
ไม่มี นศ.3050 นศ.3050 ไปอำเภอพรหมคีรี
วงเวียนค่ายวชิราวุธ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 เข้าเมืองนครศรีธรรมราช ทางหลวงท้องถิ่น ไปบรรจบ Thai Highway-4103.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4103
ตรงไป: ทางเข้าค่ายวชิราวุธ
ตรงไป: Seal of Nakhon Si Thammarat.png ถนนพัฒนาการคูขวาง ไปตัวเมืองนครศรีธรรมราช, อำเภอปากพนัง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง[แก้]

  1. "ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-06-16. สืบค้นเมื่อ 2014-03-21.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]