จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 (โมฆะ) →

6 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ74.55%
  First party Second party
  Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg 9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
พรรค ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย
เขตล่าสุด 6 0
ที่นั่งที่ชนะ 6 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 427,660 37,050
ร้อยละ 85.10 7.37

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี)[แก้]

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ประชาธิปัตย์ 427,660 85.10% ลดลง4.48%
เพื่อไทย 37,050 7.37% เพิ่มขึ้น2.56%
อื่น ๆ 37,821 7.53% เพิ่มขึ้น1.92%
ผลรวม 502,531 100.00%
  • คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของ พรรคพลังประชาชน
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
85.10%
เพื่อไทย
  
7.37%
อื่น ๆ
  
7.53%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 61,999 80.36% 6,779 8.79% 8,371 10.85% 77,149 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 2 68,322 84.78% 6,782 8.42% 5,485 6.81% 80,589 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 3 73,182 85.63% 5,564 6.51% 6,716 7.86% 85,462 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 4 73,903 83.25% 8,324 9.38% 6,544 7.37% 88,771 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 5 73,204 88.10% 4,564 5.49% 5,328 6.41% 83,096 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 6 77,050 88.09% 5,037 5.76% 5,377 6.15% 87,464 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ผลรวม 427,660 85.10% 37,050 7.37% 37,821 7.53% 502,531 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี)[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ประชาธิปัตย์ 6 402,101 84.20% 6 Steady 100.00%
เพื่อไทย 6 41,994 8.79% 0 Steady 0.00%
อื่น ๆ 28 33,463 7.01% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 40 477,558 100.00% 6 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
84.20%
เพื่อไทย
  
8.79%
อื่น ๆ
  
7.01%
ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์
  
100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 60,339 84.71% 6,849 9.62% 4,046 5.67% 71,234 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 2 67,858 87.68% 7,633 9.86% 1,902 2.46% 77,393 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 3 61,399 77.32% 7,809 9.83% 10,205 12.85% 79,413 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 4 72,864 86.80% 8,570 10.21% 2,515 2.99% 83,949 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 5 64,212 78.77% 4,199 5.15% 13,104 16.08% 81,515 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 6 75,429 89.74% 6,934 8.25% 1,691 2.01% 84,054 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ผลรวม 402,101 84.20% 41,994 8.79% 33,463 7.01% 477,558 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 37,050 7.37
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 895 0.18
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 3,218 0.64
ประชากรไทย (4) 288 0.06
รักประเทศไทย (5) 13,714 2.73
พลังชล (6) 159 0.03
ประชาธรรม (7) 107 0.02
ดำรงไทย (8) 113 0.02
พลังมวลชน (9) 1,526 0.30
ประชาธิปัตย์ (10) 427,660 85.10
ไทยพอเพียง (11) 1,334 0.27
รักษ์สันติ (12) 4,015 0.80
ไทยเป็นสุข (13) 82 0.02
กิจสังคม (14) 579 0.12
ไทยเป็นไท (15) 107 0.02
ภูมิใจไทย (16) 2,487 0.50
แทนคุณแผ่นดิน (17) 161 0.03
เพื่อฟ้าดิน (18) 141 0.03
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 79 0.02
การเมืองใหม่ (20) 509 0.10
ชาติไทยพัฒนา (21) 1,082 0.22
เสรีนิยม (22) 346 0.07
ชาติสามัคคี (23) 86 0.02
บำรุงเมือง (24) 102 0.02
กสิกรไทย (25) 109 0.02
มาตุภูมิ (26) 673 0.13
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 35 0.01
พลังสังคมไทย (28) 40 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 142 0.03
มหาชน (30) 3,758 0.75
ประชาชนชาวไทย (31) 169 0.03
รักแผ่นดิน (32) 90 0.02
ประชาสันติ (33) 68 0.01
ความหวังใหม่ (34) 312 0.06
อาสามาตุภูมิ (35) 70 0.01
พลังคนกีฬา (36) 449 0.09
พลังชาวนาไทย (37) 43 0.01
ไทยสร้างสรรค์ (38) 18 0.00
เพื่อนเกษตรไทย (39) 581 0.12
มหารัฐพัฒนา (40) 134 0.03
บัตรดี 502,531 93.59
บัตรเสีย 18,926 3.52
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15,544 2.89
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 537,001 74.55
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 720,329 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ธานี เทือกสุบรรณ (10)* 60,339 84.71
เพื่อไทย พีรพงษ์ สังข์ทอง (1) 6,849 9.62
รักษ์สันติ ธนาธิป บัวชู (12) 2,631 3.69
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เอกราช รอดเจริญ (2) 787 1.11
การเมืองใหม่ ชาญชัย ช่วยจันทร์ (20) 280 0.39
พลังคนกีฬา อลงกรณ์ ไชยะเดชะ (36) 153 0.22
ความหวังใหม่ จ่าสิบเอก อรรณพ เสือนิล (34) 133 0.19
เพื่อฟ้าดิน จิตรา ปลอดอักษร (18) 62 0.09
ผลรวม 71,234 100.00
บัตรดี 71,234 86.44
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,769 8.21
บัตรเสีย 4,405 5.35
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82,408 68.71
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 119,932 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอดอนสัก อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน และอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ยกเว้นตำบลทุ่งรัง ตำบลช้างซ้าย และ ตำบลช้างขวา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ สุเทพ เทือกสุบรรณ (10)* 67,858 87.68
เพื่อไทย ชาญยุทธ นพคุณ (1) 7,633 9.86
ชาติไทยพัฒนา ยรรยง ศรีฟ้า (21) 1,201 1.55
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เอกกวี บุรประภัสสร (2) 457 0.59
พลังคนกีฬา สุนีย์ ไชยธวัช (36) 244 0.32
ผลรวม 77,393 100.00
บัตรดี 77,393 88.58
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,326 6.10
บัตรเสีย 4,648 5.32
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,367 70.84
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 123,322 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอบ้านนาสาร อำเภอเวียงสระ และอำเภอกาญจนดิษฐ์ (เฉพาะตำบลทุ่งรัง ตำบลช้างซ้าย และตำบลช้างขวา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ โสภา กาญจนะ (10) 61,399 77.32
รักษ์สันติ สมพล ขุนทอง (12) 8,208 10.34
เพื่อไทย มานพ เกษมณี (1) 7,809 9.83
เสรีนิยม นิยม แก้วชัด (22) 969 1.22
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ธาดา บุรประภัสสร (2) 422 0.53
ความหวังใหม่ ณรงค์ ทิพย์สุวรรณ (34) 302 0.38
เพื่อนเกษตรไทย ฐานะกูล พัฒนสิงห์ (39) 241 0.30
พลังคนกีฬา คณาพงษ์ ทองสุข (36) 63 0.08
ผลรวม 79,413 100.00
บัตรดี 79,413 86.78
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,640 7.26
บัตรเสีย 5,454 5.96
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 91,507 75.08
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 121,878 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอพุนพิน อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอคีรีรัฐนิคม (ยกเว้นตำบลท่าขนอน ตำบลน้ำหัก และตำบลบ้านยาง) และอำเภอเคียนซา (ยกเว้นตำบลบ้านเสด็จ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ เชน เทือกสุบรรณ (10)* 72,864 86.80
เพื่อไทย พันตำรวจเอก สมพล รัฐกาญจน์ (1) 8,570 10.21
เพื่อนเกษตรไทย สุชัด ชูสุวรรณ (39) 862 1.03
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ชัยชนะ สงฤทธิ์ (2) 848 1.01
ความหวังใหม่ วิเชียร จันทร์บัว (34) 518 0.62
พลังคนกีฬา สมศักดิ์ ศรีธรรม (36) 287 0.34
ผลรวม 83,949 100.00
บัตรดี 83,949 88.98
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,837 5.13
บัตรเสีย 5,554 5.89
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 94,340 77.50
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 121,733 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบไปด้วยอำเภอพระแสง อำเภอชัยบุรี อำเภอเคียนซา (เฉพาะตำบลบ้านเสด็จ) อำเภอพนม และอำเภอบ้านตาขุน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ สินิตย์ เลิศไกร (10)* 64,212 78.77
ภูมิใจไทย อัจฉราวดี เกื้อหนุน (16) 12,582 15.44
เพื่อไทย คณิต อินทปัน (1) 4,199 5.15
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน กีรติ ช่วยชนะ (2) 442 0.54
เพื่อฟ้าดิน บุญทิพย์ คงคำ (18) 33 0.04
เพื่อนเกษตรไทย สุทัศน์ อินทชาติ (39) 25 0.03
พลังคนกีฬา พสิษฐ์ แก้วพิชัย (36) 22 0.03
ผลรวม 81,515 100.00
บัตรดี 81,515 92.23
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,377 3.82
บัตรเสีย 3,491 3.95
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 88,383 78.45
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 112,656 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบไปด้วยอำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ อำเภอท่าฉาง อำเภอคีรีรัฐนิคม (เฉพาะตำบลท่าขนอน ตำบลน้ำหัก และตำบลบ้านยาง) และอำเภอวิภาวดี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ธีรภัทร พริ้งศุลกะ (10) 75,429 89.74
เพื่อไทย ชุมสาย ศรียาภัย (1) 6,934 8.25
เพื่อนเกษตรไทย ประสาร ไมอินทร์ (39) 1,133 1.35
พลังคนกีฬา วิเชียร เกิดชูกุล (36) 240 0.29
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สรรเสริญ ฤกษ์อุไร (2) 207 0.25
เพื่อฟ้าดิน ฟื้น ฤทธิวงศ์ (18) 111 0.13
ผลรวม 84,054 100.00
บัตรดี 84,054 90.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,024 4.33
บัตรเสีย 4,919 5.29
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 92,997 76.98
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,808 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]