จังหวัดลพบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดลพบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค ภูมิใจไทย พลังประชารัฐ เพื่อไทย
เขตล่าสุด 1 พรรคใหม่ 3
ที่นั่งที่ชนะ 2 1 1
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase1 Increase1 Decrease2
คะแนนเสียง 75,041 110,152 107,780
ร้อยละ 18.34 26.92 26.34

Lopburi general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ภูมิใจไทย 4 75,041 18.34% 2 Increase1 50.00%
พลังประชารัฐ 4 110,152 26.92% 1 Increase1 25.00%
เพื่อไทย 4 107,780 26.34% 1 Decrease2 25.00%
อื่น ๆ 114 116,213 28.40% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 126 409,236 100.00% 4 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
ภูมิใจไทย
  
18.34%
พลังประชารัฐ
  
26.92%
เพื่อไทย
  
26.34%
อื่น ๆ
  
28.40%
ที่นั่ง
ภูมิใจไทย
  
50.00%
พลังประชารัฐ
  
25.00%
เพื่อไทย
  
25.00%

เขตเลือกตั้ง[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองลพบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลโคกตูม เทศบาลตำบลถนนใหญ่ เทศบาลตำบลกกโก เทศบาลตำบลป่าตาล ตำบลทะเลชุบศร และตำบลท่าแค)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดลพบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ ประทวน สุทธิอำนวยเดช (4) 31,650 29.96
เพื่อไทย พิชัย เกียรติวินัยสกุล (8)* 29,375 27.80
อนาคตใหม่ เอกราช แก้วเสมา (6) 21,914 20.74
ประชาธิปัตย์ ผ่องศรี ธาราภูมิ (13)✔ 10,173 9.63
เศรษฐกิจใหม่ ณกรณ์ ภู่ทับทิม (22) 2,227 2.11
ภูมิใจไทย เตชินณ์ ธาราธนวัต (1) 2,043 1.93
เสรีรวมไทย จ่าสิบเอก ธงชัย กองคำ (16) 1,969 1.86
ชาติไทยพัฒนา เอนก สนามทอง (9) 995 0.94
พลังประชาธิปไตย ธีระวัตร์ พันธ์แก้ว (3) 743 0.70
เพื่อชาติ ดาบตำรวจ เริงศักดิ์ พึ่งคร้าม (5) 578 0.55
พลังธรรมใหม่ พลตรี นพรัตน์ แป้นแก้ว (18) 421 0.40
ประชาธรรมไทย ตรีรัตน์ ชูชม (24) 353 0.33
รวมพลังประชาชาติไทย กวินพัฒน์ วุฒิสุวรรณโภคิน (10) 349 0.33
สยามพัฒนา พันโท วันทา ล้วนจิ๋ว (11) 341 0.32
พลังท้องถิ่นไท ชยกร มาอินทร์ (2) 312 0.30
พลังชาติไทย สุพจน์ วงษ์รุ่ง (28) 288 0.27
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุทัศน์ ศรีโสภา (15) 244 0.23
พลังปวงชนไทย ชัยรัตน์ มาตยานุมัตย์ (7) 234 0.22
ประชานิยม พันเอก ปรีชา เพ่งพิศ (17) 199 0.19
ประชาภิวัฒน์ ร้อยตรี ณพปพรรณ สะอาดเอี่ยม (12) 195 0.18
กลาง ศุภศิษฏ์ อนันตศาลา (21) 195 0.18
ประชาธิปไตยใหม่ เกษราภรณ์ สุริชัย (23) 165 0.16
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สุนิสา สีลา (25) 106 0.10
ไทรักธรรม พัชรา พรหมอ่อน (32) 93 0.09
ภราดรภาพ พันโท ธนภณ ไชยศิลา (20) 92 0.09
แทนคุณแผ่นดิน เรืออากาศโท วันชัย ฆ้องทอง (31) 76 0.07
ภูมิพลังเกษตรกรไทย ภัทรวิจิตรา บัวหลวงงาม (30) 75 0.07
ประชาชนปฏิรูป พันตรี สนิท หมู่โสภณ (19) 74 0.07
พลังแผ่นดินทอง พันตรี ธนสิน ทรัพย์ซ้อน (27) 69 0.07
มหาชน ธนาภา วงศ์พระคริสตร์ (26) 68 0.06
ภาคีเครือข่ายไทย ปัญญา แก๊ปทอง (29) 38 0.04
เพื่อนไทย พันเอก โกศล ทองดี (14)
ผลรวม 105,654 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองลพบุรี (เฉพาะตำบลบางขันหมาก ตำบลพรหมมาสตร์ ตำบลโพธิ์เก้าต้น ตำบลโก่งธนู ตำบลโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน ตำบลงิ้วราย ตำบลดอนโพธิ์ ตำบลตะลุง ตำบลบ้านข่อย ตำบลท้ายตลาด ตำบลโพธิ์ตรุ และตำบลสี่คลอง) อำเภอท่าวุ้ง และอำเภอบ้านหมี่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดลพบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช (10)* 32,234 30.21
เพื่อไทย สุชาติ ลายน้ำเงิน (7)✔ 28,665 26.87
พลังประชารัฐ ปวีณา นิลแย้ม (2) 26,576 24.91
อนาคตใหม่ ปรียนันท์ อรุณศรี (5) 10,717 10.05
ประชาธิปัตย์ ยุวภพ กระเป๋าทอง (9) 2,565 2.40
เสรีรวมไทย พันโท ทศเทพ บุญสิลา (6) 1,027 0.96
เศรษฐกิจใหม่ ณิรัชญา ศรีอิ่มอาภร (13) 845 0.79
รวมพลังประชาชาติไทย จรูญ วงษ์ขำ (1) 661 0.62
แทนคุณแผ่นดิน ธีระประศานต์ ฆ้องทอง (30) 439 0.41
พลังไทสร้างชาติ แสงเดือน ยาวงษ์ (22) 432 0.40
เพื่อชาติ ละออ ศรีรักษา (4) 335 0.31
สยามพัฒนา ร้อยตรี ธนกร กระต่ายจันทร์ (8) 284 0.27
ภาคีเครือข่ายไทย พัชรากร นุ่มกัน (27) 282 0.26
พลังท้องถิ่นไท ธนัชชา น้อยเกิด (3) 236 0.22
ประชาภิวัฒน์ พลอากาศตรี สุรชาติ เพชรรุ่ง (11) 229 0.21
ชาติไทยพัฒนา จิตรเทพ หริ่มสง่า (12) 164 0.15
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย นัฐวุฒิ ปัญจชัย (20) 160 0.15
ประชาธรรมไทย มนตรี ดำรงค์ศักดิ์ (21) 134 0.13
พลังชาติไทย อภิรมย์ วงษ์รุ่ง (29) 96 0.09
พลังแผ่นดินทอง พันโท ณัฐธพงษ์ บัวบาล (25) 90 0.08
ภูมิพลังเกษตรกรไทย เกษม น่วมเจริญ (28) 80 0.07
กลาง นิติพงษ์ จันทบาล (17) 77 0.07
ไทรักธรรม สาคร ด่วนใหญ่ (31) 64 0.06
มหาชน ถนอม มีสนม (23) 61 0.06
ประชานิยม พันตำรวจเอก บัญญัติ ปานขลิบ (14) 51 0.05
ภราดรภาพ จ่าสิบเอก ธวัชชัย รักธรรม (16) 48 0.04
พลังธรรมใหม่ ทศพล พรหมแพทย์ (19) 34 0.03
ประชาชนปฏิรูป โสภิตา ปัญญา (18) 33 0.03
พลังปวงชนไทย ปิยะชาติ ทับศฤงฆรา (26) 33 0.03
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ทิพย์วรรณ นุ้ยปลี (24) 31 0.03
เพื่อนไทย พันโท ธวัช พ่วงวงษ์ (15)
ผลรวม 106,683 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอโคกสำโรง อำเภอหนองม่วง และอำเภอพัฒนานิคม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดลพบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม (2)✔ 28,326 30.19
พลังประชารัฐ อำนวย คลังผา (12)* 26,584 28.33
อนาคตใหม่ ณฐพงศ์ นรสิงห์ (8) 14,581 15.54
ภูมิใจไทย พหล วรปัญญา (1)* 9,095 9.69
ประชาธิปัตย์ พุทธ หอมพิกุล (3) 4,655 4.96
ชาติไทยพัฒนา ว่าที่พันตรี สายัณห์ จันทร์อุดม (9) 1,840 1.96
เสรีรวมไทย ชัชวาล ถึงนาค (11) 1,329 1.42
สยามพัฒนา ณัฐ์ธิวรรณ พันธุรัตน์ (3) 1,110 1.18
รวมพลังประชาชาติไทย อานุภาพ วงษ์ขำ (10) 1,095 1.17
กลาง ประดิษฐ์ แซ่เอี๋ยว (22) 850 0.91
ภราดรภาพ ทัศไนย เม็ดฝ้าย (21) 548 0.58
ประชาธิปไตยใหม่ วีระยุทธิ์ คำโพธิ์ (5) 507 0.54
ภาคีเครือข่ายไทย สุทิน ชุ่มจิตร์ (32) 405 0.43
พลังศรัทธา จำเนียร เสริมสงค์ (29) 313 0.33
ประชานิยม กชภูมิ ศรีวารี (16) 295 0.31
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย บุญส่ง ขาวดี (28) 293 0.31
พลังท้องถิ่นไท สุรศักดิ์ ศรีแสงเอก (7) 281 0.30
พลังปวงชนไทย สังวาลย์ คงรอด (4) 205 0.22
พลังชาติไทย ชินาวัฒน์ พระนารี (31) 197 0.21
เพื่อชาติ ชูชัย สุขสมบูรณ์วงษ์ (15) 196 0.21
พลังประชาธิปไตย เล็ก พุกแก้ว (24) 188 0.20
ประชาธรรมไทย ร้อยเอก มนู สุขสม (23) 157 0.17
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ชัยรัตน์ พัดเงิน (17) 156 0.17
ไทรักธรรม เอกชัย กล้าหาญ (33) 140 0.15
ประชาภิวัฒน์ นาวาอากาศโทหญิง นงนุช เพชรรุ่ง (6) 122 0.13
พลังธรรมใหม่ ชูเกียรติ พรหมเรนทร์ (19) 101 0.11
ประชาไทย ฑิฆัมพร ดำสง่า (27) 83 0.09
พลังไทสร้างชาติ พันตรี ชุติมันต์ ชูเมือง (25) 73 0.08
พลังแผ่นดินทอง ร้อยเอก จารุกิตติ์ คงสุวรรณ (7) 60 0.06
มหาชน ศุภกร ปาณเดชอภิวัฒน์ (23) 44 0.05
เศรษฐกิจใหม่ วิไลย์ ทัศนะ (14)
เพื่อนไทย สุรเดช มิ่งตระกูล (18)
เพื่อแผ่นดิน วิชาญ เพชรจำนงค์ (20)
ผลรวม 93,829 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ และอำเภอลำสนธิ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดลพบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ (9)✔ 31,669 30.73
พลังประชารัฐ สุรเชษฐ์ ชุ่มฤทธิ์ (8) 25,342 24.59
เพื่อไทย สนั่น พรหมสุข (4) 21,414 20.78
อนาคตใหม่ เพียงกมล พงษ์ประติยานนท์ (11) 11,360 11.02
ประชาธิปัตย์ จงรวย สมจิตรนา (5) 5,819 5.65
เสรีรวมไทย ธิติ เรือนใหม่ (3) 1,082 1.05
ชาติไทยพัฒนา ธัญญพัทธ์ ลิมปินันทวัฒน์ (19) 1,009 0.98
รวมพลังประชาชาติไทย สุรสิทธิ์ หมั่นเพียร (7) 731 0.71
เศรษฐกิจใหม่ สุรินทร์ เมืองช้าง (6) 716 0.69
เพื่อชาติ ร้อยตรี วัฒนา ธิกำพร (1) 591 0.57
พลังท้องถิ่นไท ณรงค์ ปานสุวรรณ (14) 470 0.46
พลังปวงชนไทย ชูเกียรติ เจริญศิลป์ (28) 467 0.45
ไทรักธรรม กฤตภาส พรหมอ่อน (29) 368 0.36
พลังแผ่นดินทอง ร้อยตรี วีระ ละออเอี่ยม (24) 273 0.26
ภูมิพลังเกษตรกรไทย จำเนียร ศักดิ์ไทยเจริญชัย (27) 253 0.25
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สมปอง แดงประเสริฐ (2) 203 0.23
ประชานิยม บันเทิง ใจดีเย็น (13) 170 0.16
ประชาธรรมไทย วสันต์ นาเจริญ (21) 156 0.15
พลังชาติไทย ธงชัย ภู่ขาว (25) 152 0.15
เพื่อแผ่นดิน อัฐภิญญา พุทธโกศัย (16) 120 0.12
พลังประชาธิปไตย ทินกร จันทร์ดี (19) 116 0.11
สยามพัฒนา ประสงค์ ก่ำวงษ์ (12) 111 0.11
แทนคุณแผ่นดิน ประสิทธิ์ บุตรศรี (30) 96 0.09
ภราดรภาพ ทรงศักดิ์ สำลี (17) 84 0.08
พลังไทสร้างชาติ สำราญ กุมพล (23) 79 0.08
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย บุหงา สุวรรณอัมพร (22) 67 0.07
ประชาภิวัฒน์ กานต์ แจ้งนพรัตน์ (20) 58 0.06
ภาคีเครือข่ายไทย นพวรรณ ยงยุทธิ์ (26) 55 0.05
พลังธรรมใหม่ ร้อยตรี ณรงค์ วิไล (15) 39 0.04
เพื่อนไทย เทอดทัย จอนลา (18)
ผลรวม 103,070 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

อ้างอิง[แก้]

  1. Ck News (4 กุมภาพันธ์ 2562). "เริ่มแล้วรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. วันแรกจังหวัดลพบุรี บรรยากาศคึกคัก". Ck News. สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]