จังหวัดลพบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดลพบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
จังหวัดลพบุรี
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 (โมฆะ) →

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ77.02%
  First party Second party Third party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค เพื่อไทย ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 3 0 1
ที่นั่งที่ชนะ 2 2 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง ลดลง1 เพิ่มขึ้น2 ลดลง1
คะแนนเสียง 195,703 64,397 102,557
ร้อยละ 49.19 16.19 25.78

  Fourth party
  ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (49).jpg
พรรค ชาติไทยพัฒนา
เขตล่าสุด 1
ที่นั่งที่ชนะ ไม่ส่งผู้สมัคร
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง ลดลง1
คะแนนเสียง 4,343
ร้อยละ 1.09

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดลพบุรี
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 195,703 49.19
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 1,511 0.38
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,935 0.49
ประชากรไทย (4) 554 0.14
รักประเทศไทย (5) 12,448 3.13
พลังชล (6) 428 0.11
ประชาธรรม (7) 180 0.05
ดำรงไทย (8) 166 0.04
พลังมวลชน (9) 697 0.18
ประชาธิปัตย์ (10) 102,557 25.78
ไทยพอเพียง (11) 539 0.14
รักษ์สันติ (12) 2,382 0.60
ไทยเป็นสุข (13) 117 0.03
กิจสังคม (14) 398 0.10
ไทยเป็นไท (15) 842 0.21
ภูมิใจไทย (16) 64,397 16.19
แทนคุณแผ่นดิน (17) 317 0.08
เพื่อฟ้าดิน (18) 180 0.05
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 1,140 0.29
การเมืองใหม่ (20) 360 0.09
ชาติไทยพัฒนา (21) 4,343 1.09
เสรีนิยม (22) 292 0.07
ชาติสามัคคี (23) 157 0.04
บำรุงเมือง (24) 81 0.02
กสิกรไทย (25) 168 0.04
มาตุภูมิ (26) 1,046 0.26
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 75 0.02
พลังสังคมไทย (28) 77 0.02
เพื่อประชาชนไทย (29) 225 0.06
มหาชน (30) 1,277 0.32
ประชาชนชาวไทย (31) 141 0.04
รักแผ่นดิน (32) 84 0.02
ประชาสันติ (33) 130 0.03
ความหวังใหม่ (34) 129 0.03
อาสามาตุภูมิ (35) 161 0.04
พลังคนกีฬา (36) 1,389 0.35
พลังชาวนาไทย (37) 177 0.05
ไทยสร้างสรรค์ (38) 44 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 683 0.17
มหารัฐพัฒนา (40) 314 0.08
บัตรดี 397,844 91.38
บัตรเสีย 25,525 5.86
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 12,012 2.76
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 435,381 77.02
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 565,277 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองลพบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลโคกตูม เทศบาลตำบลถนนใหญ่ เทศบาลตำบลกกโก ตำบลป่าตาล ตำบลทะเลชุบศร และตำบลท่าแค)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดลพบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พิชัย เกียรติวินัยสกุล (1) 37,790 39.43
ภูมิใจไทย รังสรรค์ สละชีพ (16) 34,648 36.15
ประชาธิปัตย์ ผ่องศรี ธาราภูมิ (10)* 22,925 23.92
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ดิเรก คำเจริญ (2) 229 0.24
เพื่อนเกษตรไทย สุชาติ ม่วงสกุล (39) 137 0.14
ความหวังใหม่ นาวาอากาศโท ชูรัส ยิ่งสม (34) 70 0.07
ประชาสันติ สุพจน์ ห่อนาค (33) 50 0.05
ผลรวม 95,849 100.00
บัตรดี 95,849 89.22
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,435 5.99
บัตรเสีย 5,149 4.79
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 107,433 75.17
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 142,920 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองลพบุรี (เฉพาะตำบลบางขันหมาก ตำบลพรหมมาสตร์ ตำบลโพธิ์เก้าต้น ตำบลโก่งธนู ตำบลโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน ตำบลงิ้วราย ตำบลดอนโพธิ์ ตำบลตะลุง ตำบลบ้านข่อย ตำบลท้ายตลาด ตำบลโพธิ์ตรุ และตำบลสี่คลอง) อำเภอท่าวุ้ง และอำเภอบ้านหมี่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดลพบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช (16)* 68,399 62.48
เพื่อไทย สุชาติ ลายน้ำเงิน (1)* 34,041 31.10
ประชาธิปัตย์ เกรียงไกร ธาราภูมิ (10) 6,957 6.36
ความหวังใหม่ ชิตชนม์ ยิ่งสม (34) 70 0.06
ผลรวม 109,467 100.00
บัตรดี 109,467 92.81
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,620 2.22
บัตรเสีย 5,865 4.97
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 117,952 81.04
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 145,549 100.00
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทยพัฒนา

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอโคกสำโรง อำเภอหนองม่วง อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ และอำเภอชัยบาดาล (เฉพาะตำบลชัยนารายณ์ ตำบลศิลาทิพย์ ตำบลม่วงค่อม ตำบลมะกอกหวาน ตำบลบ้านใหม่สามัคคี และตำบลเขาแหลม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดลพบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อำนวย คลังผา (1)* 62,091 71.19
ประชาธิปัตย์ สุรศักดิ์ ศรีแสงเอก (10) 25,129 28.81
ผลรวม 87,220 100.00
บัตรดี 87,220 85.80
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,543 4.47
บัตรเสีย 9,887 9.73
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 101,650 72.74
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 139,747 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอพัฒนานิคม อำเภอท่าหลวง อำเภอลำสนธิ และอำเภอชัยบาดาล (เฉพาะเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ตำบลห้วยหิน ตำบลลำนารายณ์ ตำบลบัวชุม ตำบลท่าดินดำ ตำบลซับตะเคียน ตำบลนาโสม ตำบลหนองยายโต๊ะ ตำบลเกาะรัง ตำบลท่ามะนาว ตำบลนิคมลำนารายณ์ และตำบลชัยบาดาล)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดลพบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ (16) 44,866 45.31
เพื่อไทย พหล วรปัญญา (1) 38,862 39.25
ประชาธิปัตย์ สายชล มิตรานนท์ (10) 14,507 14.65
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย จรูญ เสมอจันทร์ทิพย์ (19) 780 0.79
ผลรวม 99,015 100.00
บัตรดี 99,015 91.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,761 2.55
บัตรเสีย 6,572 6.07
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 108,348 79.05
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 137,061 100.00
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]