จังหวัดยะลาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดยะลาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ77.53%
  First party Second party
  Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg 9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
พรรค ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย
เขตล่าสุด 2 1
ที่นั่งที่ชนะ 3 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น1 ลดลง1
คะแนนเสียง 122,772 42,650
ร้อยละ 55.93 19.43

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดยะลา
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 42,650 19.43
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 848 0.39
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,514 0.69
ประชากรไทย (4) 258 0.12
รักประเทศไทย (5) 2,673 1.22
พลังชล (6) 727 0.33
ประชาธรรม (7) 3,727 1.70
ดำรงไทย (8) 241 0.11
พลังมวลชน (9) 509 0.23
ประชาธิปัตย์ (10) 122,772 55.93
ไทยพอเพียง (11) 466 0.21
รักษ์สันติ (12) 482 0.22
ไทยเป็นสุข (13) 88 0.04
กิจสังคม (14) 268 0.12
ไทยเป็นไท (15) 111 0.05
ภูมิใจไทย (16) 2,890 1.32
แทนคุณแผ่นดิน (17) 10,174 4.64
เพื่อฟ้าดิน (18) 138 0.06
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 150 0.07
การเมืองใหม่ (20) 262 0.12
ชาติไทยพัฒนา (21) 2,561 1.17
เสรีนิยม (22) 207 0.09
ชาติสามัคคี (23) 103 0.05
บำรุงเมือง (24) 97 0.04
กสิกรไทย (25) 135 0.06
มาตุภูมิ (26) 21,187 9.65
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 348 0.16
พลังสังคมไทย (28) 60 0.03
เพื่อประชาชนไทย (29) 178 0.08
มหาชน (30) 1,677 0.76
ประชาชนชาวไทย (31) 152 0.07
รักแผ่นดิน (32) 48 0.02
ประชาสันติ (33) 44 0.02
ความหวังใหม่ (34) 270 0.12
อาสามาตุภูมิ (35) 230 0.11
พลังคนกีฬา (36) 735 0.34
พลังชาวนาไทย (37) 92 0.04
ไทยสร้างสรรค์ (38) 29 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 151 0.07
มหารัฐพัฒนา (40) 245 0.11
บัตรดี 219,497 89.59
บัตรเสีย 16,577 6.77
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8,908 3.64
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 244,982 77.53
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 316,002 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองยะลา (ยกเว้นตำบลเปาะเส้ง ตำบลบันนังสาเรง และตำบลบุดี)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดยะลา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ (10)* 40,190 69.92
เพื่อไทย อีรฟาน สุหลง (1) 12,202 21.23
มาตุภูมิ วิสันต์ เข็มเพ็ชร์ (26) 3,211 5.59
ประชาธรรม อับดุลกอริม เจะแซ (7) 1,238 2.15
เพื่อนเกษตรไทย ประสิทธิ์ ทองใส (39) 386 0.67
ความหวังใหม่ อดิศร อาลีลาเต๊ะ (34) 204 0.36
ดำรงไทย วราภรณ์ ภู่เกลี๊ยะ (8) 47 0.08
ผลรวม 57,478 100.00
บัตรดี 57,478 81.52
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,396 9.07
บัตรเสีย 6,636 9.41
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 70,510 74.67
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 94,423 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอกาบัง อำเภอรามัน อำเภอยะหา (ยกเว้นตำบลปะแต) และอำเภอเมืองยะลา (เฉพาะตำบลเปาะเส้ง ตำบลบันนังสาเรง และตำบลบุดี)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดยะลา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ อับดุลการิม เด็งระกีนา (10)* 28,385 36.83
เพื่อไทย ซูการ์โน มะทา (1)* 28,337 36.77
มาตุภูมิ มาหะมะอามิน มูน๊ะ (26) 12,060 15.65
ประชาธรรม ชานนท์ เจะหะมะ (7) 6,041 7.84
ชาติไทยพัฒนา อาซือมี อิตูวา (21) 2,153 2.79
ความหวังใหม่ การิม เปะอะรอมิง (34) 97 0.13
ผลรวม 77,073 100.00
บัตรดี 77,073 85.97
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,844 3.17
บัตรเสีย 9,733 10.86
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 89,650 80.71
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 111,076 100.00
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอเบตง อำเภอธารโต อำเภอบันนังสตา อำเภอกรงปินัง และอำเภอยะหา (เฉพาะตำบลปะแต)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดยะลา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ณรงค์ ดูดิง (10)✔ 33,433 46.98
เพื่อไทย บูราฮานูดิน อุเซ็ง (1)✔ 21,498 30.21
มาตุภูมิ ว่าที่ร้อยตรี อับดุลฮาฟิซ หิเล (26) 11,122 15.63
ชาติไทยพัฒนา ซาบรี แดเมาะ (21) 4,295 6.04
ประชาธรรม มะสือดี สะแลแม (7) 628 0.88
ดำรงไทย ซอลาฮุดดีน ยาญา (8) 134 0.19
ความหวังใหม่ ชาดาฎ์ มะเซ็ง (34) 58 0.08
ผลรวม 71,168 100.00
บัตรดี 71,168 83.90
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,622 5.45
บัตรเสีย 9,032 10.65
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 84,822 76.76
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 110,503 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]