ข้ามไปเนื้อหา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410
ถนนสิโรรส; ถนนสุขยางค์
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว163.776 กิโลเมตร (101.766 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ 42 ใน อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปลายทางทิศใต้4326 ใน อ.เบตง จ.ยะลา
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 (สายปัตตานี–เบตง) เป็นทางหลวงแผ่นดินแนวเหนือ-ใต้ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดยะลา มีเส้นทางเลียบแม่น้ำปัตตานี มีระยะทางตลอดทั้งสาย 163.776 กิโลเมตร นอกจากนี้ เส้นทางยังเชื่อมต่อกับพรมแดนประเทศมาเลเซียอีกด้วย

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

เส้นทางมีจุดเริ่มต้นทางทิศเหนือบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ในอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จากนั้นมุ่งไปทางทิศใต้ ผ่านอำเภอยะรัง แล้วเข้าสู่อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เข้าเขตเทศบาลนครยะลา โดยถนนในช่วงผ่านเทศบาลมีชื่อถนนว่า ถนนสิโรรส และ ถนนสุขยางค์ จากนั้นเข้าอำเภอกรงปินัง อำเภอบันนังสตา ข้ามแม่น้ำปัตตานี เข้าอำเภอธารโต แล้วเลียบเขื่อนบางลาง จากนั้นเข้าอำเภอเบตง และสิ้นสุดที่เทศบาลเมืองเบตง และถ้าเลี้ยวขวาจะสามารถออกไปยังประเทศมาเลเซียได้ โดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง

ประวัติ[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 ประกอบด้วยถนน 2 สายทาง คือ 1. ถนนสิโรรส ซึ่งเดิมมีชื่อเรียกว่า ทางหลวงแผ่นดินสายปัตตานี-ยะลา ได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่นายสุบิน สิโรรส นายช่างแขวง และ 2. ถนนสุขยางค์ ซึ่งเดิมมีชื่อเรียกว่า ทางหลวงแผ่นดินสายยะลา-เบตง ได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวในวันเดียวกัน เพื่อเป็นเกียรติแก่พระยาสารศาสตร์ ศิริลักษณ์ (สารศาสตร์ ศิริลักษณ์ สุขยางค์) อดีตนายช่างทางเอก

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 ทิศทาง: ปัตตานี - เบตง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ปัตตานี - ยะลา (ถนนสิโรรส)
ปัตตานี 2+560 เชื่อมต่อจาก: ถนนยะรัง จากตัวเมืองปัตตานี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ไปจังหวัดนราธิวาส ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ไปอำเภอหนองจิก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ไปอำเภอยะหริ่ง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ไปอำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4061 ไปอำเภอมายอ ปน.2007 ปน.2007 ไปบ้านยาบี, บ้านบ่อทอง
ไม่มี ปน.2010 ปน.2010 ไปบ้านนาเกตุ, อำเภอโคกโพธิ์
32+110 ปน.3054 ปน.3054 ไปมหาวิทยาลัยฟาฏอนี, บ้านละแวะ ไม่มี
สะพาน ข้ามคลองแม่เมาะ
ยะลา 36+837 ตรงไป: ถนนสิโรรส เข้าเมืองยะลา
ถนนสิโรรส (คลองแม่เมาะ - แยก รพ.ยะลา)
ยะลา ถนนวิฑูรอุทิศ 1 ไปอำเภอทุ่งยางแดง ไม่มี
ถนนเทศบาล 1 ไปวงเวียนหลักเมือง ถนนเทศบาล 1 ไปอำเภอยะหา, จังหวัดปัตตานี
ตรงไป: ถนนสิโรรส ไปบ้านท่าสาป
ถนนสุขยางค์ (วงเวียนหลักเมือง - บ้านมลายูบางกอก)
ยะลา ถนนวงเวียน 1 จากถนนผังเมือง 2 ถนนวงเวียน 1 ไปถนนเทศบาล 1
แยกมลายูบางกอก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 ไปอำเภอรามัน, อำเภอเบตง ถนนสาย 15 ไปถนนสิโรรส
ตรงไป: ยล.ถ.1-0040 ถนนสุขยางค์ ไปบ้านมลายูบางกอก
ยะลา - เบตง (ถนนสุขยางค์)
ยะลา 40+365 เชื่อมต่อจาก: ถนนสาย 15 จากถนนสิโรรส
ถนนสุขยางค์ ไปวงเวียนหลักเมือง ยล.ถ.1-0040 ถนนสุขยางค์ ไปบ้านมลายูบางกอก
42+500 แยกปารามีแต ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 ไปอำเภอเบตง
ตรงไป: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4063 ไปอำเภอรามัน
4273 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4273 ไปอำเภอศรีสาคร ไม่มี
สะพานยีลาปัน ข้ามแม่น้ำปัตตานี
75+020 แยกบันนังสตา ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4077 ไปอำเภอยะหา
76+250 ยล.3009 ยล.3009 ไปเขื่อนบางลาง ไม่มี
แยกฆอแย ไม่มี 4363 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4363 (ถนนสุขยางค์) ไปบ้านแม่หวาด
สะพานโต๊ะกูแช ข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง
แยกกาโต ไม่มี 4363 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4363 (ถนนสุขยางค์) ไปบ้านแม่หวาด
4326 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4326 ไปบ้านปากบาง, บ้านยะรม ไม่มี
155+900 ยล.3026 ยล.3026 ไปบ้านจันทรัตน์, ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง ไม่มี
159+892 ตรงไป: ถนนสุขยางค์ เข้าเมืองเบตง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]