ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-410.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410
ถนนสิโรรส; ถนนสุขยางค์
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:163.776 กิโลเมตร (101.766 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ:Thai Highway-42.svg 42 ใน อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปลายทางทิศใต้:4326 ใน อ.เบตง จ.ยะลา
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 (สายปัตตานี–เบตง) เป็นทางหลวงแผ่นดินแนวเหนือ-ใต้ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดยะลา มีเส้นทางเลียบแม่น้ำปัตตานี มีระยะทางตลอดทั้งสาย 163.776 กิโลเมตร นอกจากนี้ เส้นทางยังเชื่อมต่อกับพรมแดนประเทศมาเลเซียอีกด้วย

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

เส้นทางมีจุดเริ่มต้นทางทิศเหนือบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ในอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จากนั้นมุ่งไปทางทิศใต้ ผ่านอำเภอยะรัง แล้วเข้าสู่อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เข้าเขตเทศบาลนครยะลา โดยถนนในช่วงผ่านเทศบาลมีชื่อถนนว่า ถนนสิโรรส และ ถนนสุขยางค์ จากนั้นเข้าอำเภอกรงปินัง อำเภอบันนังสตา ข้ามแม่น้ำปัตตานี เข้าอำเภอธารโต แล้วเลียบเขื่อนบางลาง จากนั้นเข้าอำเภอเบตง และสิ้นสุดที่เทศบาลเมืองเบตง และถ้าเลี้ยวขวาจะสามารถออกไปยังประเทศมาเลเซียได้ โดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง

ประวัติ[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 ประกอบด้วยถนน 2 สายทาง คือ 1. ถนนสิโรรส ซึ่งเดิมมีชื่อเรียกว่า ทางหลวงแผ่นดินสายปัตตานี-ยะลา ได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่นายสุบิน สิโรรส นายช่างแขวง และ 2. ถนนสุขยางค์ ซึ่งเดิมมีชื่อเรียกว่า ทางหลวงแผ่นดินสายยะลา-เบตง ได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวในวันเดียวกัน เพื่อเป็นเกียรติแก่พระยาสารศาสตร์ ศิริลักษณ์ (สารศาสตร์ ศิริลักษณ์ สุขยางค์) อดีตนายช่างทางเอก

รายชื่อทางแยก[แก้]

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดยะลา
  • Thai Highway-4082.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4082 ในอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
  • 4273 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4273 ในอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
  • Thai Highway-4077.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4077 ในอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
  • 4363 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4363 ในอำเภอธารโต จังหวัดยะลา
  • 4325 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4325 ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
  • 4326 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4326 ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]