วิไล เบญจลักษณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิไล เบญจลักษณ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

นายวิไล เบญจลักษณ์ (5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 - ???) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี

ประวัติ[แก้]

วิไล เบญจลักษณ์ (ชื่อเดิม : แวและ เบญอาบัชร์) เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453[1] สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี

การทำงาน[แก้]

วิไล เบญจลักษณ์ อดีตเป็นครู และ พ่อค้าในจังหวัดยะลา วิไลลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2480 ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก และได้รับเลือกเรื่อยมา รวม 3 ครั้ง

วิไล เบญจลักษณ์ เคยเป็นรองเลขาธิการพรรคสันติชน ในปี พ.ศ. 2517[2]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

วิไล เบญจลักษณ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2480 จังหวัดยะลา
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2481 จังหวัดยะลา
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 จังหวัดปัตตานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. นักการเมืองถิ่นจังหวัดยะลา. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2555
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอน 193 ง พิเศษ หน้า 1 18 กันยายน พ.ศ. 2518
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗๖๔, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓