จังหวัดยะลาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดยะลาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค ประชาชาติ ประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ
เขตล่าสุด พรรคใหม่ 3 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 2 0 1
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase2 Decrease3 Increase1
คะแนนเสียง 98,549 45,800 38,136
ร้อยละ 36.70 17.06 14.20

300px
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ (พลังประชารัฐ)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

เขตเลือกตั้ง[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองยะลา (ยกเว้นตําบลบุดี ตําบลเปาะเส้ง และตําบลบันนังสาเรง) และอำเภอยะหา (เฉพาะตําบลยะหา ตําบลตาชี และตําบลบาโงยซิแน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดยะลา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (4) 23,745 26.86
ประชาชาติ สัญญา สุวรรณโพธิ์ (2) 22,515 25.47
ประชาธิปัตย์ ภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณศิริ (8) 19,705 22.29
อนาคตใหม่ จิรายุ เบ็ญจวงศ์ (5) 13,229 14.97
รวมพลังประชาชาติไทย เชล ติ้งคำ (12) 2,996 3.39
เสรีรวมไทย ต่วนอิสเฮาะ โต๊ะนิแต (14) 1,659 1.88
ภูมิใจไทย นุรดิน อาสาบาโงย (6) 832 0.94
เศรษฐกิจใหม่ มะสือดี สะแลแม (22) 759 0.86
ชาติไทยพัฒนา มะดิง เย็ง (1) 387 0.44
สยามพัฒนา วารินทร์ สุคนธชาติ (13) 313 0.35
เพื่อธรรม บือราเฮง หะยีหะมะ (7) 277 0.31
พลังปวงชนไทย สุวรรณ ยิ่งเจริญสมสุข (24) 203 0.23
กรีน จุฑาภรณ์ เวชวัฒนาเศรษฐ (28) 178 0.20
พลังท้องถิ่นไท อดุล สะอิ (9) 176 0.20
เพื่อคนไทย มุกตาร์ จะปะกิยา (11) 156 0.18
ประชาภิวัฒน์ สุไรดา ยูโซะปลูกา (3) 155 0.18
ประชาชนปฏิรูป เดชศักดิ์ พิมเสนศรี (18) 150 0.17
ชาติพัฒนา ยูโซฟ หะยีอาซา (15) 148 0.17
เพื่อชาติ สุริยา มะหะจิ (16) 127 0.14
ประชาธิปไตยใหม่ ซาลือมา กาซอ (25) 84 0.10
พลังชาติไทย ไลลา สาและ (20) 68 0.08
แผ่นดินธรรม ปรียา ขุนปรง (35) 66 0.07
พลเมืองไทย สถิตย์ ชูเมือง (30) 59 0.07
พลังสหกรณ์ พิษณุ ก่อเกียรติยากุล (27) 57 0.06
คลองไทย อิสมาแอล ยามา (21) 55 0.06
พลังสังคม อุสมาน สะตือบา (29) 55 0.06
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย มายีด๊ะ ยะลาแน (17) 45 0.05
ครูไทยเพื่อประชาชน พาฮีส๊ะ ท้วมงาม (23) 40 0.05
พลังไทยรักไทย หัสดิน ยะผา (31) 39 0.04
พลังไทสร้างชาติ อีสอ สะแต (32) 36 0.04
ภราดรภาพ ซามีลา บือราเฮง (26) 21 0.02
มหาชน สามารถ ราแดง (34) 19 0.02
ทางเลือกใหม่ นิชุติมา บัวเดช (36) 19 0.02
ประชาธรรมไทย มารีเย๊าะ กะดะแซ (33) 17 0.02
ไทยรักษาชาติ ยูซุฟ อับดุรรอฮีม (10)
ถิ่นกาขาวชาววิไล สุรศักดิ์ ยูโซะ (19)
ไทรักธรรม เจตนิพิฐ สกุลทอง (37)
ผลรวม 88,390 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยอําเภอเมืองยะลา (เฉพาะตําบลบุดี ตําบลเปาะเส้ง และตําบลบันนังสาเรง) อำเภอรามัน อําเภอยะหา (ยกเว้นตําบลยะหา ตําบลตาชี และตําบลบาโงยซิแน) และอำเภอกาบัง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดยะลา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาชาติ ซูการ์โน มะทา (8)✔ 37,368 40.58
ภูมิใจไทย ริดวาน มะเต๊ะ (4) 26,638 28.93
ประชาธิปัตย์ อับดุลเล๊าะ บุวา (11) 9,279 10.08
รวมพลังประชาชาติไทย อับดุลการิม เด็งระกีนา (5)* 7,126 7.74
อนาคตใหม่ ไซด์นอน แวหามะ (2) 6,340 6.86
พลังประชารัฐ ฮัสซัน ดาตู (1) 1,850 2.01
เสรีรวมไทย นนทวัฒน์ โต๊ะหนู (3) 514 0.56
พลังท้องถิ่นไท ธรนินทร์ ยะมาแล (7) 477 0.52
ประชาชนปฏิรูป สันติ บุญยัง (28) 329 0.36
เพื่อคนไทย สะมาแอ มะดีเย๊าะ (9) 270 0.29
เพื่อชาติ ฮามีย๊ะ ลือแม (16) 202 0.22
คลองไทย ซูลกือระนัย หะระตี (10) 173 0.19
ชาติไทยพัฒนา แวหะมะ แวมะมิง (13) 163 0.18
ประชาภิวัฒน์ อนุชา เจ๊ะ (6) 144 0.16
เพื่อธรรม นิมะตอเฮ วิชา (14) 141 0.15
พลังสังคม อภินันท์ สะตือบา (25) 141 0.15
มหาชน การอหม๊ะ มะแซ (31) 109 0.12
พลังชาติไทย นิรัน ปานาวา (20) 86 0.09
ประชาธรรมไทย หะรง สะกะแย (29) 80 0.09
ไทรักธรรม อับดุลรอนิง โต๊ะโพ (34) 77 0.08
พลังไทยรักชาติ อับดุลเลาะมะ สาวา (18) 71 0.08
พลเมืองไทย อับดุลกอเดร์ มาซอรี (27) 69 0.08
ภูมิพลังเกษตรกรไทย ดุลรอแม ดอเลาะบาโด (33) 68 0.07
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สาฮาด๊ะ สาและ (17) 64 0.07
ประชาธิปไตยใหม่ ซำซูดิน หามะ (22) 60 0.07
ครูไทยเพื่อประชาชน ฟารีซัน ตาเยะ (21) 59 0.06
ถิ่นกาขาวชาววิไล มะสือดี อาลีโตะมะ (19) 42 0.05
ชาติพัฒนา อาแว สือเตาะ (15) 36 0.04
พลังปวงชนไทย กูแอน มาตานุกูล (23) 36 0.04
แผ่นดินธรรม จำรัส ทองแก้ว (32) 36 0.04
พลังไทสร้างชาติ เจ๊ะอุเซ็ง ตาเหย็บ (30) 35 0.04
ไทยรักษาชาติ กอเซ็ง จิงดารา (12)
เศรษฐกิจใหม่ อาฮามัด วาเตะ (24)
พลังประชาธิปไตย การียา ดอเลาะมิ (26)
ผลรวม 92,083 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประชาชาติ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอกรงปินัง อำเภอบันนังสตา อำเภอธารโต และอำเภอเบตง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดยะลา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาชาติ อับดุลอายี สาแม็ง (9) 38,666 43.91
ประชาธิปัตย์ ณรงค์ ดูดิง (12)* 16,816 19.10
พลังประชารัฐ หวังหะมะ บือนา (3) 12,541 14.24
อนาคตใหม่ ณรงค์ อาแว (17) 9,399 10.68
ชาติพัฒนา วรชัย ชัยพิชญากุล (13) 2,396 2.72
รวมพลังประชาชาติไทย ซอลาฮุดดีน ยาญา (4) 1,088 1.24
ภูมิใจไทย สอยูวัน อาลีมามะ (2) 917 1.04
เพื่อธรรม มะรูดิน กระโด (8) 808 0.92
เสรีรวมไทย ฮะหามะ กามะ (7) 738 0.84
พลังประชาธิปไตย ชัยยะ ธนกุลกานต์ (30) 701 0.80
เพื่อคนไทย มูหมัด จารง (1) 651 0.74
เศรษฐกิจใหม่ เมาลานา บาฮะคีรี (27) 515 0.59
ชาติไทยพัฒนา ชาญชัย บารูเลิศ (6) 430 0.49
แผ่นดินธรรม พงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก (29) 393 0.45
เพื่อชาติ อมีนา หะยีสาเอะ (16) 227 0.26
คลองไทย ซูไฮมีย์ กามะ (11) 221 0.25
พลังท้องถิ่นไท สิบตำรวจโท เดชาวัต จารุนภัทร์ (20) 147 0.17
พลังปวงชนไทย อาแว มามะแตหะ (23) 146 0.17
พลังไทยรักไทย มาหามะ โต๊ะมะ (32) 136 0.16
พลังสังคม อนุรักษ์ ฟูมณีโชติ (28) 134 0.15
ประชาภิวัฒน์ อับดุลตอเล็บ มะแตหะ (5) 124 0.14
สยามพัฒนา สะตอพา วาแมดีซา (10) 121 0.14
ประชาธรรมไทย กูดิง ดอเลาะ (31) 120 0.14
กรีน เจริญ เวชวัฒนาเศรษฐ (26) 118 0.13
พลังชาติไทย กูฮะหมิ ดาจูดา (19) 104 0.12
ประชาธิปไตยใหม่ สาการียา ดอเลาะ (24) 93 0.11
ภราดรภาพ ต่วนอิสมาแอ สาและ (25) 79 0.09
ครูไทยเพื่อประชาชน รอซีม๊ะ แอเดียว (22) 66 0.08
ประชาชนปฏิรูป เสาวลักษณ์ สอนเวียง (18) 58 0.07
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย รอสนะ เจะเละ (15) 35 0.04
ไทรักธรรม ยามีหล๊ะ สามะ (34) 33 0.04
ภูมิพลังเกษตรกรไทย มะยากี หะยีสาและ (33) 28 0.03
ไทยรักษาชาติ แวหะมะ แวและ (14)
ถิ่นกาขาวชาววิไล ภาณุพงศ์ สิบู (21)
ผลรวม 88,049 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประชาชาติ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

อ้างอิง[แก้]

  1. ผู้จัดการออนไลน์ (4 กุมภาพันธ์ 2562). "รับสมัคร ส.ส. วันแรก ที่ยะลา คึกคัก พรรคการเมืองส่งผู้สมัครครบ". ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]