ผู้ใช้:Sawasdeeee/กระบะทราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่ออำเภอในภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ เรียงตามพื้นที่ จำนวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร

จังหวัด อำเภอ พื้นที่
(ตร.กม.)
ประชากร
(พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
กาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
649.9
146,443
225.33
กาฬสินธุ์
อำเภอกมลาไสย
325.3
69,431
213.43
กาฬสินธุ์
อำเภอกุฉินารายณ์
739.247
101,643
137.49
กาฬสินธุ์
อำเภอเขาวง
205.1
34,498
168.20
กาฬสินธุ์
อำเภอคำม่วง
621.0
48,891
78.70
กาฬสินธุ์
อำเภอฆ้องชัย
128.3
27,004
210.47
กาฬสินธุ์
อำเภอดอนจาน
236.6
26,118
110.38
กาฬสินธุ์
อำเภอท่าคันโท
393.6
38,071
96.72
กาฬสินธุ์
อำเภอนาคู
203.092
31,380
154.51
กาฬสินธุ์
อำเภอนามน
245.3
36,796
150.00
กาฬสินธุ์
อำเภอยางตลาด
621.084
129,324
208.22
กาฬสินธุ์
อำเภอร่องคำ
82.137
16,617
202.30
กาฬสินธุ์
อำเภอสมเด็จ
454.1
62,352
137.30
กาฬสินธุ์
อำเภอสหัสขันธ์
316.402
42,849
135.42
กาฬสินธุ์
อำเภอสามชัย
550.853
25,762
46.76
กาฬสินธุ์
อำเภอหนองกุงศรี
626.9
66,933
106.76
กาฬสินธุ์
อำเภอห้วยผึ้ง
256.832
30,498
118.74
กาฬสินธุ์
อำเภอห้วยเม็ก
291.01
51,395
176.60
ขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น
953.4
416,642
437.00
ขอนแก่น
อำเภอบ้านฝาง
334.0
55,122
165.00
ขอนแก่น
อำเภอพระยืน
172.0
34,855
202.64
ขอนแก่น
อำเภอหนองเรือ
673.8
93,719
139.09
ขอนแก่น
อำเภอชุมแพ
510.9
124,073
242.85
ขอนแก่น
อำเภอสีชมพู
529.041
78,414
148.21
ขอนแก่น
อำเภอน้ำพอง
828.7
114,319
137.94
ขอนแก่น
อำเภออุบลรัตน์
487.7
44,897
92.05
ขอนแก่น
อำเภอกระนวน
322.017
78,983
245.27
ขอนแก่น
อำเภอบ้านไผ่
497.7
100,634
202.19
ขอนแก่น
อำเภอเปือยน้อย
173.0
20,114
116.26
ขอนแก่น
อำเภอพล
420.5
86,988
206.86
ขอนแก่น
อำเภอแวงใหญ่
189.069
29,612
156.62
ขอนแก่น
อำเภอแวงน้อย
283.6
42,055
148.28
ขอนแก่น
อำเภอหนองสองห้อง
514.504
78,276
152.13
ขอนแก่น
อำเภอภูเวียง
621.6
72,672
116.91
ขอนแก่น
อำเภอมัญจาคีรี
735.825
71,494
97.16
ขอนแก่น
อำเภอชนบท
404.3
48,437
119.80
ขอนแก่น
อำเภอเขาสวนกวาง
329.9
38,498
116.69
ขอนแก่น
อำเภอภูผาม่าน
284.6
23,255
81.71
ขอนแก่น
อำเภอซำสูง
116.7
23,737
203.40
ขอนแก่น
อำเภอโคกโพธิ์ไชย
238.824
25,562
107.03
ขอนแก่น
อำเภอหนองนาคำ
158.9
23,882
150.29
ขอนแก่น
อำเภอบ้านแฮด
205.2
33,026
160.94
ขอนแก่น
อำเภอโนนศิลา
182.0
26,685
146.62
ขอนแก่น
อำเภอเวียงเก่า
286.0
19,959
69.70
ชัยภูมิ
อำเภอเมืองชัยภูมิ
1,305.297
183,976
140.94
ชัยภูมิ
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
1,283.568
112,326
87.51
ชัยภูมิ
อำเภอแก้งคร้อ
582.2
93,835
161.17
ชัยภูมิ
อำเภอคอนสวรรค์
468.1
53,775
114.87
ชัยภูมิ
อำเภอคอนสาร
966.665
62,128
64.27
ชัยภูมิ
อำเภอจัตุรัส
690
75,354
109.20
ชัยภูมิ
อำเภอซับใหญ่
255.0
15,350
60.19
ชัยภูมิ
อำเภอเทพสถิต
875.6
70,080
80.03
ชัยภูมิ
อำเภอเนินสง่า
222.03
26,033
117.24
ชัยภูมิ
อำเภอบ้านเขว้า
544.3
50,861
93.44
ชัยภูมิ
อำเภอบ้านแท่น
308.707
45,636
147.82
ชัยภูมิ
อำเภอบำเหน็จณรงค์
560.3
54,012
96.39
ชัยภูมิ
อำเภอภักดีชุมพล
900.4
31,124
34.56
ชัยภูมิ
อำเภอภูเขียว
801.8
124,583
155.30
ชัยภูมิ
อำเภอหนองบัวแดง
2,215.5
101,757
45.92
ชัยภูมิ
อำเภอหนองบัวระเหว
841.8
38,526
45.76
นครพนม
อำเภอเมืองนครพนม
853.20
144,219
169.03
นครพนม
อำเภอปลาปาก
547.1
54,182
99.03
นครพนม
อำเภอท่าอุเทน
547.0
59,674
109.09
นครพนม
อำเภอบ้านแพง
397.0
35,555
89.55
นครพนม
อำเภอธาตุพนม
357.76
83,273
232.76
นครพนม
อำเภอเรณูนคร
254.0
46,274
182.18
นครพนม
อำเภอนาแก
660.0
76,942
116.57
นครพนม
อำเภอศรีสงคราม
671.317
69,741
103.88
นครพนม
อำเภอนาหว้า
523.2
51,713
98.83
นครพนม
อำเภอโพนสวรรค์
718.835
57,688
80.25
นครพนม
อำเภอนาทม
398.1
23,335
58.61
นครพนม
อำเภอวังยาง
137.9
15,432
111.90
นครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
755.6
460,187
609.03
นครราชสีมา
อำเภอครบุรี
1,816.9
96,241
52.96
นครราชสีมา
อำเภอเสิงสาง
1,200.2
70,668
58.88
นครราชสีมา
อำเภอคง
454.7
81,334
178.87
นครราชสีมา
อำเภอบ้านเหลื่อม
218.9
21,191
96.80
นครราชสีมา
อำเภอจักราช
501.7
71,716
142.94
นครราชสีมา
อำเภอโชคชัย
503.9
82,462
163.64
นครราชสีมา
อำเภอด่านขุนทด
1,428.1
128,946
90.29
นครราชสีมา
อำเภอโนนไทย
542.0
71,922
132.69
นครราชสีมา
อำเภอโนนสูง
677.0
127,251
187.96
นครราชสีมา
อำเภอขามสะแกแสง
298.0
43,300
145.30
นครราชสีมา
อำเภอบัวใหญ่
548.48
83,009
151.34
นครราชสีมา
อำเภอประทาย
600.6
77,787
129.51
นครราชสีมา
อำเภอปักธงชัย
1,374.3
117,590
85.56
นครราชสีมา
อำเภอพิมาย
896.9
130,249
145.22
นครราชสีมา
อำเภอห้วยแถลง
495.2
76,115
153.70
นครราชสีมา
อำเภอชุมพวง
540.6
83,319
154.12
นครราชสีมา
อำเภอสูงเนิน
782.9
84,051
107.35
นครราชสีมา
อำเภอขามทะเลสอ
203.6
29,919
146.94
นครราชสีมา
อำเภอสีคิ้ว
1,247.068
125,935
100.98
นครราชสีมา
อำเภอปากช่อง
1,825.2
194,812
106.73
นครราชสีมา
อำเภอหนองบุญมาก
590.4
60,778
102.94
นครราชสีมา
อำเภอแก้งสนามนาง
308.00
37,286
121.05
นครราชสีมา
อำเภอโนนแดง
193.4
25,630
132.52
นครราชสีมา
อำเภอวังน้ำเขียว
1,129.996
44,925
39.75
นครราชสีมา
อำเภอเทพารักษ์
357.5
25,102
70.21
นครราชสีมา
อำเภอเมืองยาง
255.5
28,126
110.08
นครราชสีมา
อำเภอพระทองคำ
359.5
41,856
116.42
นครราชสีมา
อำเภอลำทะเมนชัย
308.5
32,806
106.34
นครราชสีมา
อำเภอบัวลาย
133.1
24,585
184.71
นครราชสีมา
อำเภอสีดา
170.1
24,247
142.54
นครราชสีมา
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
254.1
35,881
141.20
บึงกาฬ
อำเภอเมืองบึงกาฬ
791.9
92,609
116.94
บึงกาฬ
อำเภอพรเจริญ
362.4
44,229
122.04
บึงกาฬ
อำเภอโซ่พิสัย
985.262
72,463
73.54
บึงกาฬ
อำเภอเซกา
978.428
86,675
88.58
บึงกาฬ
อำเภอปากคาด
218.10
35,373
162.18
บึงกาฬ
อำเภอบึงโขงหลง
398.152
37,572
94.36
บึงกาฬ
อำเภอศรีวิไล
327.9
40,084
122.24
บึงกาฬ
อำเภอบุ่งคล้า
243.6
14,027
57.58
บุรีรัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์
718.235
220,284
306.70
บุรีรัมย์
อำเภอคูเมือง
442.0
67,990
153.82
บุรีรัมย์
อำเภอกระสัง
652.7
105,784
162.07
บุรีรัมย์
อำเภอนางรอง
769.8
113,697
147.69
บุรีรัมย์
อำเภอหนองกี่
385.0
70,678
183.57
บุรีรัมย์
อำเภอละหานทราย
735.0
73,893
100.53
บุรีรัมย์
อำเภอประโคนชัย
890.121
137,042
153.95
บุรีรัมย์
อำเภอบ้านกรวด
583.9
77,045
131.94
บุรีรัมย์
อำเภอพุทไธสง
330.0
46,576
141.13
บุรีรัมย์
อำเภอลำปลายมาศ
802.50
134,223
167.25
บุรีรัมย์
อำเภอสตึก
803.0
112,531
140.13
บุรีรัมย์
อำเภอปะคำ
296.029
45,741
154.51
บุรีรัมย์
อำเภอนาโพธิ์
255.0
32,969
129.29
บุรีรัมย์
อำเภอหนองหงส์
335.0
50,273
150.06
บุรีรัมย์
อำเภอพลับพลาชัย
306.67
44,912
146.45
บุรีรัมย์
อำเภอห้วยราช
182.12
37,594
206.42
บุรีรัมย์
อำเภอโนนสุวรรณ
189.63
25,203
132.90
บุรีรัมย์
อำเภอชำนิ
242.0
35,392
146.24
บุรีรัมย์
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
175.0
27,028
154.44
บุรีรัมย์
อำเภอโนนดินแดง
448.0
28,246
63.04
บุรีรัมย์
อำเภอบ้านด่าน
159.1
31,286
196.64
บุรีรัมย์
อำเภอแคนดง
298.0
33,061
110.94
บุรีรัมย์
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
349.69
40,457
115.69
มหาสารคาม
อำเภอเมืองมหาสารคาม
556.7
159,231
286.02
มหาสารคาม
อำเภอแกดำ
149.5
29,847
199.64
มหาสารคาม
อำเภอโกสุมพิสัย
827.876
120,121
145.09
มหาสารคาม
อำเภอกันทรวิชัย
372.2
85,184
228.86
มหาสารคาม
อำเภอเชียงยืน
289.0
61,369
212.34
มหาสารคาม
อำเภอบรบือ
681.6
109,017
159.94
มหาสารคาม
อำเภอนาเชือก
528.198
61,171
115.81
มหาสารคาม
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
409.783
87,736
214.10
มหาสารคาม
อำเภอวาปีปทุม
605.77
114,348
188.76
มหาสารคาม
อำเภอนาดูน
248.449
37,510
150.97
มหาสารคาม
อำเภอยางสีสุราช
242.5
35,334
145.70
มหาสารคาม
อำเภอกุดรัง
267.0
37,259
139.54
มหาสารคาม
อำเภอชื่นชม
113.0
24,945
220.70
มุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร
1,235.07
135,431
109.65
มุกดาหาร
อำเภอนิคมคำสร้อย
377.2
44,311
117.47
มุกดาหาร
อำเภอดอนตาล
510.92
44,349
86.80
มุกดาหาร
อำเภอดงหลวง
1,076.2
38,820
36.07
มุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
645.7
47,538
73.62
มุกดาหาร
อำเภอหว้านใหญ่
84.48
19,553
231.45
มุกดาหาร
อำเภอหนองสูง
410.4
20,780
50.63
ยโสธร
อำเภอเมืองยโสธร
578.20
129,513
223.99
ยโสธร
อำเภอทรายมูล
272.8
31,069
113.88
ยโสธร
อำเภอกุดชุม
544
66,622
122.46
ยโสธร
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
638.40
66,818
104.66
ยโสธร
อำเภอป่าติ้ว
308
35,531
115.36
ยโสธร
อำเภอมหาชนะชัย
455.27
57,176
125.58
ยโสธร
อำเภอค้อวัง
150
25,542
170.28
ยโสธร
อำเภอเลิงนกทา
942.8
96,880
102.75
ยโสธร
อำเภอไทยเจริญ
272.2
30,591
112.38
ร้อยเอ็ด
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
493.6
157,875
319.84
ร้อยเอ็ด
อำเภอเกษตรวิสัย
870
98,236
112.91
ร้อยเอ็ด
อำเภอปทุมรัตต์
356.9
53,903
151.03
ร้อยเอ็ด
อำเภอจตุรพักตรพิมาน
522.0
80,537
154.28
ร้อยเอ็ด
อำเภอธวัชบุรี
374.0
68,189
182.32
ร้อยเอ็ด
อำเภอพนมไพร
519.3
72,436
139.48
ร้อยเอ็ด
อำเภอโพนทอง
719.2
108,601
151.00
ร้อยเอ็ด
อำเภอโพธิ์ชัย
394.3
58,181
147.55
ร้อยเอ็ด
อำเภอหนองพอก
599.5
66,889
111.57
ร้อยเอ็ด
อำเภอเสลภูมิ
792.338
120,191
152.69
ร้อยเอ็ด
อำเภอสุวรรณภูมิ
1,107.042
116,208
104.97
ร้อยเอ็ด
อำเภอเมืองสรวง
209.4
23,178
110.68
ร้อยเอ็ด
อำเภอโพนทราย
215.852
28,059
130.15
ร้อยเอ็ด
อำเภออาจสามารถ
454.441
74,404
163.72
ร้อยเอ็ด
อำเภอเมยวดี
180.59
23,052
127.64
ร้อยเอ็ด
อำเภอศรีสมเด็จ
217.43
36,228
166.61
ร้อยเอ็ด
อำเภอจังหาร
165.1
45,971
278.44
ร้อยเอ็ด
อำเภอเชียงขวัญ
127.2
27,646
217.34
ร้อยเอ็ด
อำเภอหนองฮี
132.0
24,561
186.06
ร้อยเอ็ด
อำเภอทุ่งเขาหลวง
138.9
23,530
169.40
เลย
อำเภอเมืองเลย
1,480.49
123,913
83.69
เลย
อำเภอนาด้วง
590.0
26,433
44.80
เลย
อำเภอเชียงคาน
867.0
61,176
70.50
เลย
อำเภอปากชม
957.0
41,969
43.80
เลย
อำเภอด่านซ้าย
1,732.0
51,991
30.00
เลย
อำเภอนาแห้ว
628.0
11,606
18.40
เลย
อำเภอภูเรือ
880.0
22,428
25.40
เลย
อำเภอท่าลี่
683.0
28,445
41.60
เลย
อำเภอวังสะพุง
1,145.0
112,025
97.80
เลย
อำเภอภูกระดึง
709.0
34,634
48.80
เลย
อำเภอภูหลวง
595.0
24,875
41.80
เลย
อำเภอผาขาว
463.0
42,232
91.20
เลย
อำเภอเอราวัณ
262.0
34,863
133.00
เลย
อำเภอหนองหิน
435.0
25,076
57.60
ศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
576.366
139,511
242.05
ศรีสะเกษ
อำเภอยางชุมน้อย
210.0
36,828
175.37
ศรีสะเกษ
อำเภอกันทรารมย์
664.21
100,193
150.84
ศรีสะเกษ
อำเภอกันทรลักษ์
1,346.0
201,964
150.04
ศรีสะเกษ
อำเภอขุขันธ์
914.309
151,340
165.52
ศรีสะเกษ
อำเภอไพรบึง
266.8
48,352
181.22
ศรีสะเกษ
อำเภอปรางค์กู่
285.475
68,026
238.29
ศรีสะเกษ
อำเภอขุนหาญ
772.39
107,988
139.81
ศรีสะเกษ
อำเภอราษีไศล
636.670
80,778
126.87
ศรีสะเกษ
อำเภออุทุมพรพิสัย
407.9
107,227
262.87
ศรีสะเกษ
อำเภอบึงบูรพ์
49.582
10,668
215.15
ศรีสะเกษ
อำเภอห้วยทับทัน
194.6
42,385
217.80
ศรีสะเกษ
อำเภอโนนคูณ
256.853
39,492
153.75
ศรีสะเกษ
อำเภอศรีรัตนะ
236.684
53,273
225.08
ศรีสะเกษ
อำเภอน้ำเกลี้ยง
257.826
44,393
172.18
ศรีสะเกษ
อำเภอวังหิน
237.619
50,021
210.50
ศรีสะเกษ
อำเภอภูสิงห์
940.1
54,155
57.60
ศรีสะเกษ
อำเภอเมืองจันทร์
95.830
18,031
188.15
ศรีสะเกษ
อำเภอเบญจลักษ์
331.3
37,113
112.02
ศรีสะเกษ
อำเภอพยุห์
225.485
36,192
160.50
ศรีสะเกษ
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
111.1
23,896
215.08
ศรีสะเกษ
อำเภอศิลาลาด
131.8
20,205
153.30
สกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร
1,023.4
195,908
191.42
สกลนคร
อำเภอกุสุมาลย์
454.0
47,576
104.79
สกลนคร
อำเภอกุดบาก
455.0
33,067
72.67
สกลนคร
อำเภอพรรณานิคม
673.798
80,497
119.46
สกลนคร
อำเภอพังโคน
383.8
52,990
138.06
สกลนคร
อำเภอวาริชภูมิ
476.125
52,699
110.68
สกลนคร
อำเภอนิคมน้ำอูน
162.0
14,930
92.16
สกลนคร
อำเภอวานรนิวาส
1,001.0
125,718
125.59
สกลนคร
อำเภอคำตากล้า
402.0
39,989
99.47
สกลนคร
อำเภอบ้านม่วง
850.0
70,940
83.45
สกลนคร
อำเภออากาศอำนวย
585.0
71,474
122.17
สกลนคร
อำเภอสว่างแดนดิน
970.0
151,481
156.16
สกลนคร
อำเภอส่องดาว
317.8
34,757
109.36
สกลนคร
อำเภอเต่างอย
328.0
24,275
74.00
สกลนคร
อำเภอโคกศรีสุพรรณ
212.0
34,401
162.26
สกลนคร
อำเภอเจริญศิลป์
401.0
45,106
112.48
สกลนคร
อำเภอโพนนาแก้ว
352.0
36,788
104.51
สกลนคร
อำเภอภูพาน
559.0
36,876
65.96
สุรินทร์
อำเภอเมืองสุรินทร์
1,066.26
262,951
246.61
สุรินทร์
อำเภอชุมพลบุรี
526.256
71,787
136.41
สุรินทร์
อำเภอท่าตูม
714.0
96,900
135.70
สุรินทร์
อำเภอจอมพระ
429.0
60,337
140.64
สุรินทร์
อำเภอปราสาท
908.386
157,429
173.30
สุรินทร์
อำเภอกาบเชิง
576.0
61,344
106.50
สุรินทร์
อำเภอรัตนบุรี
383.812
94,103
245.17
สุรินทร์
อำเภอสนม
203.0
44,441
218.92
สุรินทร์
อำเภอศีขรภูมิ
561.623
135,909
241.99
สุรินทร์
อำเภอสังขะ
1,009.0
131,123
129.95
สุรินทร์
อำเภอลำดวน
343.0
31,270
91.10
สุรินทร์
อำเภอสำโรงทาบ
421.37
53,086
125.98
สุรินทร์
อำเภอบัวเชด
479.0
41,157
85.90
สุรินทร์
อำเภอพนมดงรัก
318.0
38,013
119.50
สุรินทร์
อำเภอศรีณรงค์
410.0
46,891
114.36
สุรินทร์
อำเภอเขวาสินรินทร์
191.135
35,020
183.22
สุรินทร์
อำเภอโนนนารายณ์
161.4
35,419
219.44
หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย
607.5
150,629
244.41
หนองคาย
อำเภอท่าบ่อ
355.3
83,072
233.45
หนองคาย
อำเภอโพนพิสัย
642.7
98,846
152.61
หนองคาย
อำเภอศรีเชียงใหม่
198.0
30,901
154.98
หนองคาย
อำเภอสังคม
449.7
25,294
55.09
หนองคาย
อำเภอสระใคร
210.9
26,784
125.30
หนองคาย
อำเภอเฝ้าไร่
255.9
52,251
203.01
หนองคาย
อำเภอรัตนวาปี
204.007
38,768
189.20
หนองคาย
อำเภอโพธิ์ตาก
102.5
15,341
149.29
หนองบัวลำภู
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
907.562
136,301
150.18
หนองบัวลำภู
อำเภอนากลาง
570.7
92,793
162.59
หนองบัวลำภู
อำเภอโนนสัง
577.736
65,313
113.04
หนองบัวลำภู
อำเภอศรีบุญเรือง
830.643
111,210
133.88
หนองบัวลำภู
อำเภอสุวรรณคูหา
646.1
68,636
106.23
หนองบัวลำภู
อำเภอนาวัง
326.369
37,388
114.55
อำนาจเจริญ
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
598.8
131,818
220.13
อำนาจเจริญ
อำเภอชานุมาน
555.84
41,465
72.59
อำนาจเจริญ
อำเภอปทุมราชวงศา
520.8
48,753
93.61
อำนาจเจริญ
อำเภอพนา
235.0
28,205
120.02
อำนาจเจริญ
อำเภอเสนางคนิคม
526.0
41,133
78.19
อำนาจเจริญ
อำเภอหัวตะพาน
533.0
49,865
93.55
อำนาจเจริญ
อำเภอลืออำนาจ
191.8
36,868
192.22
อุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี
1,094.7
411,882
376.25
อุดรธานี
อำเภอกุดจับ
785.0
77,127
98.20
อุดรธานี
อำเภอกุมภวาปี
672.6
124,241
184.71
อุดรธานี
อำเภอกู่แก้ว
181.2
22,183
122.42
อุดรธานี
อำเภอไชยวาน
326.155
39,500
121.10
อุดรธานี
อำเภอทุ่งฝน
227.903
32,080
140.76
อุดรธานี
อำเภอน้ำโสม
742.129
59,642
80.36
อุดรธานี
อำเภอนายูง
524.0
28,620
54.60
อุดรธานี
อำเภอโนนสะอาด
424.913
50,216
118.17
อุดรธานี
อำเภอบ้านดุง
923.76
127,004
137.48
อุดรธานี
อำเภอบ้านผือ
991.2
110,382
111.36
อุดรธานี
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
144.8
25,510
176.10
อุดรธานี
อำเภอพิบูลย์รักษ์
186.4
24,969
133.95
อุดรธานี
อำเภอเพ็ญ
908.089
115,796
127.51
อุดรธานี
อำเภอวังสามหมอ
727.3
59,059
81.20
อุดรธานี
อำเภอศรีธาตุ
512.5
49,018
95.64
อุดรธานี
อำเภอสร้างคอม
287.179
29,142
101.47
อุดรธานี
อำเภอหนองวัวซอ
702.955
63,550
90.40
อุดรธานี
อำเภอหนองแสง
659.4
27,443
41.61
อุดรธานี
อำเภอหนองหาน
708.119
117,032
165.27
อุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
406.4
222,610
547.76
อุบลราชธานี
อำเภอศรีเมืองใหม่
1,310.0
70,837
54.07
อุบลราชธานี
อำเภอโขงเจียม
765.0
37,953
49.61
อุบลราชธานี
อำเภอเขื่องใน
772.8
108,305
140.14
อุบลราชธานี
อำเภอเขมราฐ
526.75
81,273
154.29
อุบลราชธานี
อำเภอเดชอุดม
1,158.375
177,973
153.64
อุบลราชธานี
อำเภอนาจะหลวย
652
58,527
89.76
อุบลราชธานี
อำเภอน้ำยืน
854.5
70,835
82.89
อุบลราชธานี
อำเภอบุณฑริก
1,402.0
94,557
67.44
อุบลราชธานี
อำเภอตระการพืชผล
1,465
122,670
83.73
อุบลราชธานี
อำเภอกุดข้าวปุ้น
320.0
41,388
129.33
อุบลราชธานี
อำเภอม่วงสามสิบ
917.5
85,063
92.71
อุบลราชธานี
อำเภอวารินชำราบ
619
162,583
262.65
อุบลราชธานี
อำเภอพิบูลมังสาหาร
1,280.0
132,388
103.42
อุบลราชธานี
อำเภอตาลสุม
302.2
33,118
109.58
อุบลราชธานี
อำเภอโพธิ์ไทร
301.0
46,756
155.33
อุบลราชธานี
อำเภอสำโรง
416.0
53,828
129.39
อุบลราชธานี
อำเภอดอนมดแดง
234.0
27,391
117.05
อุบลราชธานี
อำเภอสิรินธร
370.0
54,696
147.82
อุบลราชธานี
อำเภอทุ่งศรีอุดม
307.0
29,064
94.67
อุบลราชธานี
อำเภอนาเยีย
227.0
27,114
119.44
อุบลราชธานี
อำเภอนาตาล
191.9
37,950
197.75
อุบลราชธานี
อำเภอเหล่าเสือโก้ก
284.0
27,911
98.27
อุบลราชธานี
อำเภอสว่างวีระวงศ์
218
31,167
142.96
อุบลราชธานี
อำเภอน้ำขุ่น
377.5
33,201
87.94
  • ไม่แน่ใจว่าดีพอจะเป็นบทความในวิกิพีเดียแล้วหรือยัง เลยรวบรวมข้อมูลและสร้างไว้ที่หน้ากระบะทราย