วิกิพีเดีย:ทดลองเขียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าทดลองเขียน! พื้นที่เพื่อทดลองเขียนหรือแก้ไขวิกิพีเดีย ในหน้านี้ คุณสามารถทดลองเขียน แก้ไข จัดรูปแบบและอื่น ๆ ได้อย่างอิสระ เนื้อหาในหน้านี้จะไม่ถูกเก็บไว้อย่างถาวร แต่จะถูกลบเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้หน้านี้เพื่อทดลองเขียนโดยเสมอกัน ทุกคนสามารถลบการทดลองเขียนก่อนหน้าตนได้ทุกเมื่อ

วิธีใช้
 1. กด ที่นี่ หรือแท็บ แก้ไข ตรงแถบด้านบน
 2. พิมพ์ข้อความ
 3. กด บันทึก ที่ด้านล่างของหน้า เพื่อบันทึกการแก้ไข (หรือคลิก ดูตัวอย่าง เพื่อดูผลการแก้ไขก่อนบันทึก)

หน้าทดลองเขียนอื่น ๆ ดูได้ที่ ทดลองเขียนทดลองแก้ไขทดลองจัดรูปแบบทดลองใส่วิกิพีเดียลิงก์ทดลองใส่แหล่งข้อมูลอื่น

ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถสร้างหน้าทดลองเขียนส่วนตัวได้ คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม: เริ่มต้นกับวิกิพีเดียสอนการแก้ไข

เว็บย่อ:

กระบะทรายนี้อยู่ในเนมสเปซวิกิพีเดียซึ่งไม่ถูกต้อง โปรดย้ายหน้านี้ไปยังพื้นที่ส่วนตัวของผู้ใช้ หรือลบแม่แบบ แม่แบบ:Tp ทิ้ง

ดร. อำนวย กิตติสาโร[แก้]

ไฟล์:Ampon9.jpg
นายอำพน กิตติอำพน

ดร. อำพน กิตติอำพน (10 ตุลาคม 2498 - ) ปัจจุบันเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี[1] นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย[2] ประธานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สวพส.[3] ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) และ ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ ปตท. สผ. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด

ดร.อำพน กิตติอำพน หรือ ดร. กบ เป็นข้าราชการที่ได้รับฉายาว่า ข้าราชการมืออาชีพ สามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลที่มาจากขั้วการเมืองต่างๆ ได้อย่างราบรื่น[4] โดยถึงสมัยปัจจุบันได้ทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาแล้วถึง 7 คน ทักษิณ ชินวัตร, สมัคร สุนทรเวช, สมชาย วงศ์สวัสดิ์, พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์, อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เมื่อนับถึงปี 2558 ดร.อำพน ในฐานะเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถือเป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งซี 11 นานที่สุด อาวุโสสูงสุด ในบรรดาข้าราชการที่เทียบเท่าปลัดกระทรวง ยาวถึง 11 ปี ทำงานให้กับ 7 รัฐบาล ดร.อำพน เคยพูดไว้เองว่า "ผมก็เหมือน 7-11 อยู่มา 7 รัฐบาล เป็นซี 11 มา 11 ปี

ประวัติ[แก้]

ไฟล์:Maliampon.jpg
หนูมะลิหอม

ดร.อำพน เป็นบุตรชายคนที่ 4 ของ นายแพทย์กวี กิตติอำพน กับ นางวลี (สกุลเดิมเอื้อวิทยา) กิตติอำพน สำหรับพี่ชายอีก 3 คน คือ 1.นายแพทย์กิตติ กิตติอำพน 2.พล.ร.อ.ฐนิธ กิตติอำพน และ 3.น.ท.ดร.กฤษณ์ กิตติอำพน (เสียชีวิต 8 ส.ค.2554)[5]

ดร.อำพน โตขึ้นมาในรั้วน้ำเงินขาว ภายใต้การดูแลของเจษฎาธิการขณะนั้นคือ ภราดามงฟอร์ต เดอ โรซาริโอ หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น 34 ก็สอบเข้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด้วยคะแนนสูงสุด เป็นผู้แทนเจรจาการค้า(สำหรับสินค้าเกษตร) และได้ทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกา

ชีวิตส่วนตัวสมรสกับนางกษมน กิตติอำพน ที่ปรึกษา บริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (สกุลเดิม กิตะพานิชย์) มีบุตรชาย 2 คน ชื่อ นายหริต กิตติอำพน และนายกิตพน กิตติอำพน[6] โดยนายหริต กิตติอำพน สมรสกับ นางสาวชัญญาภัค อัศว์ไชยตระกูล[7] มีหลานสาวให้ ดร.กบ หนึ่งคน ชื่อ ด.ญ. วริสรา กิตติอำพน หรือ หนูมะลิหอม หลานสาวสุดรักสุดหวง กำลังใจของปู่กบ[8]

ทุกวันนี้ ดร.กบ ทุ่มเทให้กับการพัฒนาเยาวชน ทั้งภายในองค์กรและเด็กๆตามหมู่บ้านเล็กๆต่างๆ โดยทำงานสนับสนุน "กองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ" ตามพระราชดำริจัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนไทย ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย จังหวัดละสองคน โดยเป็นทุนปราศจากข้อผูกพัน มอบให้อย่างต่อเนื่องจนกว่าผู้ได้รับทุนจะสำเร็จการศึกษาประดับปริญญาตรี ซึ่งโครงการนี้ปัจจุบันได้ดำเนินมาเป็นปีที่ 6 แล้ว [9] เด็กๆในโครงการจะรู้จัก ดร.อำพน กันดีในนาม "ลุงกบ"

ประวัติการศึกษา[แก้]

ไฟล์:Ampon8.jpg
วันรับปริญญา

ปี 2529 ปริญญาเอก Applied Economics, Clemson University, South Coralina สหรัฐอเมริกา
ปี 2522 ปริญญาโท Economics Policy and Planning, Northeastern University สหรัฐอเมริกา
ปี 2502 ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

นอกจากนี้ยังผ่านการอบรม
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 45 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตร Innovation for Economic Development (IFED), Harvard Kennedy School, สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร Audit Committee Program 5/2005
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 80/2006
หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 3 (CIO)
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 ของ สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

และเขียนบทความ อาทิเช่น (1989) Economies of size in South Carolina vegetable production and packing[10] ร่วมกับ Faris J.E.
(1990) Anticipated and Unanticipated Money in Thailand ร่วมกับ Janardan B., Khatri-Chhetri, Myles S. Wallace ลงตีพิมพ์ใน The American Economist Vol. 34, No. 1 (Spring, 1990), pp. 83-87[11]
(1988) The Impact of Anticipated and Unanticipated Money on Real Income in Thailand ร่วมกัน Myles S. Wallace [12]
(2009) The Stream of Crises and Thailand’s Position in the Future [13]

(2532) วิธีการเลือกโครงการในหน่วยนิเวศน์เกษตร[14]
(2534) การเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย (กลุ่มสินค้าเกษตร)[15]
(2537) ผลกระทบของข้อตกลงรอบอุรุกวัย ต่อเศรษฐกิจการเกษตรไทย[16]
(2547) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 : แผนแห่งความสมดุล[17]


ที่ปรึกษางานวิจัย
(2001) Water Pricing in Thailand: Theory and Practice
(2004) T Phakdeewanich. The role of farmers groups in Thai politics: a case study of domestic and global pressure on rice, sugarcane, and potato farmers
(2013) Serechetapongse, Anuk. Essays On Risk Biased Exports And Liquidity-Based Determinants Of International Equity Flows

การทำงานในฐานะข้าราชการ[แก้]

ไฟล์:Ampon2.jpg
เข้าเฝ้าในหลวงฯร่วมกับ ครม.
ไฟล์:Ampon5.JPG
กับหม่อมเจ้าภีศเดช ณ ธปท.

เริ่มต้นเข้ารับราชการ เมื่อ 16 มีนาคม 2524 เมื่อเป็นข้าราชการระดับ "ซี 4"เคยถือกระเป๋าเดินตาม "สุเทพ เทือกสุบรรณ" อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ และได้ทำงานใกล้ชิดกับเนวิน ชิดชอบ อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ 2540-2548 หลังจากนั้นได้รับแต่งตั้งจาก ครม. เป็นเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนผันตัวมาเป็น "เลขาธิการคณะรัฐมนตรี" ในปี 2553 ตามคำเชิญของ "อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ"

ดร.กบ เคยให้สัมภาษณ์ว่า "ผมเป็นคนที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มากที่สุด ใน 3 ปี (ปี 2544-2547) ย้ายไป 5 ตำแหน่ง จากผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ไปเป็นรองปลัดฯ พลิกมาเป็นผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ แล้วกลับมาเป็นรองปลัดฯ อีกรอบ และโยกมาเป็นเลขาธิการ สศช. ซึ่งผมไม่เคยเครียดนะว่าจะถูกย้ายไปไหน แต่คิดเยอะว่าถ้าย้ายไปแล้ว ต้องทำอะไร[18]"

เป็นที่รู้กันว่า ดร.กบ อยู่ยงคงกระพันท่านกลางกระแสเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็นที่มาของฉายามากมาย ไม่ว่าจะเป็น ซูเปอร์บริกร เก้าอี้เหนียว ดร.กบแหกทุกโผ พ่อบ้านบริการงานรัฐมนตรี เมนูตามสั่ง คนล้างส้วม (ตั้งให้โดยม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล อดีตผู้ว่าฯธปท.โดยเปรียบเปรยว่า เป็นคนที่โชคร้ายต้องอยู่ในส้วมตลอด) และ เชฟมือทอง-ยอดมือชง[19]

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
2542 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2544 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2545 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2546 ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2547 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2547 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2553 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (แทนนายสุรชัย ภู่ประเสริฐ) - ปัจจุบัน

ตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน :
2558 กรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คสช.
2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / กรรมาธิการเศรษฐกิจ กรรมาธิการพลังงาน
2556 ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย / ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธปท.
2556 กรรมการบริษัท ปตท. สผ. / ประธานกรรมการตรวจสอบ ปตท. สผ.
2554 กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2554 กรรมการข้าราชการพลเรือน / ประธานอ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมกำลังคนภาครัฐ
2554 กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.)
2554 กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.)
2555 กรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.)
2555 กรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)
2555 ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2555 กรรมการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะ 7

ตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ: (2 พฤศจิกายน 2547) กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (2 พฤศจิกายน 2547) กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (16 พฤศจิกายน 2547) กรรมการสถิติแห่งชาติ (26 พฤษภาคม 2548) กรรมการส่งเสริมการลงทุน (8 พฤศจิกายน 2548) กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (11 ตุลาคม 2549) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (21 พฤศจิกายน 2549) ประธานกรรมการสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน) (16 ตุลาคม 2549) กรรมการกฤษฎีกา (3 พฤศจิกายน 2549) กรรมการส่งเสริมการลงทุน (12 ธันวาคม 2549) กรรมาธิการการพลังงาน (9 มกราคม 2550) กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (26 กุมภาพันธ์ 2551) กรรมการและเลขานุการกรรมการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศและท่าอากาศยาน (26 กุมภาพันธ์ 2551) กรรมการและเลขานุการกรรมการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและระบบขนส่งมวลชน (26 กุมภาพันธ์ 2551) กรรมการและเลขานุการกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน (26 กุมภาพันธ์ 2551) กรรมการและเลขานุการกรรมการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (11 มีนาคม 2551) กรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (12 มิถุนายน 2551) กรรมการและเลขานุการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (กขต.) (7 มีนาคม 2551) กรรมการส่งเสริมการลงทุน (19 สิงหาคม 2551) กรรมการและเลขานุการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ (รศก.) (13 พฤษภาคม 2552) กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (15 กุมภาพันธ์ 2554) กรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

วันที่ เครื่องหมายแพรแถบ รายชื่อ อักษรย่อ
5 ธันวาคม 2551 Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช.
5 ธันวาคม 2549 Chakrabarti Mala Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญจักรพรรดิมาลา ร.จ.พ.
5 ธันวาคม 2548 Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม.
5 ธันวาคม 2546 Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช.
5 ธันวาคม 2543 Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.
5 ธันวาคม 2540 Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช.
5 ธันวาคม 2536 Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม.
5 ธันวาคม 2531 Order of the Crown of Thailand - 3rd Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม.
5 ธันวาคม 2529 Order of the White Elephant - 4th Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช.


อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.cabinet.thaigov.go.th/iframe.php?url=http://www.cabinet.thaigov.go.th/aa_main21.htm
 2. https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Committee/Pages/CourtOfDirectors.aspx
 3. http://www.hrdi.or.th/about_us/page/board
 4. http://thaipublica.org/2014/06/ampon-kittiampon-saint-gabriels-college-connection/
 5. http://wap.thairath.co.th/person/8544
 6. http://hq-srvtst-s08.pttplc.com/internet_test/oim/th/Contacts.aspx
 7. http://nntworld.prd.go.th/view.php?m_newsid=255410250332&tb=N255410&return=ok&news_headline=%22%A2%E8%D2%C7%E3%B9%BE%C3%D0%C3%D2%AA%CA%D3%B9%D1%A1%20%22
 8. http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2Iyd3dNekkzTURFMU9BPT0=
 9. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1278919691&catid=02
 10. http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US19900000877
 11. http://www.jstor.org/discover/10.2307/25603840?sid=21105696706141&uid=3739136&uid=2129&uid=70&uid=2&uid=4&uid=2134
 12. http://research.rdi.ku.ac.th/world/kjournal.php?journalid=5&articleid=2118&webLang=en
 13. http://www.sasin.edu/about/sjm-2009-special.html
 14. http://library1.nida.ac.th:8000/ipac20/ipac.jsp?session=142673R54HY47.27219&profile=main&uri=full=3100001@!25159@!7&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=202.28.16.2@!hznjnl&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%99+%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%99&index=&uindex=&aspect=basic_search&menu=search&ri=1
 15. http://library1.nida.ac.th:8000/ipac20/ipac.jsp?session=142673R54HY47.27219&profile=main&uri=full=3100001@!40324@!6&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=202.28.16.2@!hznjnl&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%99+%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%99&index=&uindex=&aspect=basic_search&menu=search&ri=1
 16. http://library1.nida.ac.th:8000/ipac20/ipac.jsp?session=142673R54HY47.27219&profile=main&uri=full=3100001@!275109@!5&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=202.28.16.2@!hznjnl&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%99+%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%99&index=&uindex=&aspect=basic_search&menu=search&ri=1
 17. http://library1.nida.ac.th:8000/ipac20/ipac.jsp?session=142673R54HY47.27219&profile=main&uri=full=3100001@!308484@!3&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=202.28.16.2@!hznjnl&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%99+%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%99&index=&uindex=&aspect=basic_search&menu=search&ri=1
 18. http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1313480461&grpid=01&catid=no
 19. http://isnhotnews.com/breaking-news/89573-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%9F%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87.html