วิกิพีเดีย:ทดลองเขียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าทดลองเขียน! พื้นที่เพื่อทดลองเขียนหรือแก้ไขวิกิพีเดีย ในหน้านี้ คุณสามารถทดลองเขียน แก้ไข จัดรูปแบบและอื่น ๆ ได้อย่างอิสระ เนื้อหาในหน้านี้จะไม่ถูกเก็บไว้อย่างถาวร แต่จะถูกลบเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้หน้านี้เพื่อทดลองเขียนโดยเสมอกัน ทุกคนสามารถลบการทดลองเขียนก่อนหน้าตนได้ทุกเมื่อ

วิธีใช้
  1. กด ที่นี่ หรือแท็บ แก้ไข ตรงแถบด้านบน
  2. พิมพ์ข้อความ
  3. กด บันทึก ที่ด้านล่างของหน้า เพื่อบันทึกการแก้ไข (หรือคลิก ดูตัวอย่าง เพื่อดูผลการแก้ไขก่อนบันทึก)

หน้าทดลองเขียนอื่น ๆ ดูได้ที่ ทดลองเขียนทดลองแก้ไขทดลองจัดรูปแบบทดลองใส่วิกิพีเดียลิงก์ทดลองใส่แหล่งข้อมูลอื่น

ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถสร้างหน้าทดลองเขียนส่วนตัวได้ คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม: เริ่มต้นกับวิกิพีเดียสอนการแก้ไข

เว็บย่อ:


สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร องค์ที่ ๑๓

กำเนิด

สมเด็จพระธีรญาณมุนี นามเดิม ธีร์ นามสกุล จันทวีระ ชาตะวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๔๔๐ ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา ที่บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตร นายอ่ำ นางอ่อน อาชีพ กสิกรรม

บรรพชา

เจ้าประคุณสมเด็จฯ บรรพชาวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๓ ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือนอ้าย ปีจอ ที่วัดหน้าพระธาตุ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พระอธิการบุญ วัดหน้าพระธาตุเป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท

เจ้าประคุณสมเด็จฯ อุปสมบทวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๑ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเมีย ที่วัดจักรวรรดิราชาวาส ตำบลจักรวรรดิ อำเภอสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พระมงคลทิพยมุนี (มุ้ย ปณฺฑิโต) วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาปั้น คงฺคสุวณฺโณ ป.ธ.๖ วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูมงคลวิจิตร (พระคุณาจารวัตร ไช้) วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๔๕๗ สอบนักธรรมชั้นตรีได้ในสนามหลวง สำนักเรียนวัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๖๐ สอบนักธรรมชั้นโท ได้ในสนามหลวง สำนักเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๖๑ สอบเปรียญธรรม ๓ ประโยคได้ในสนามหลวง สำนักเรียนวัดมหาธาตุ พ.ศ. ๒๔๖๕ สอบเปรียญธรรม ๔ ประโยค ได้ในสนามหลวง สำนักเรียนวัดมหาธาตุ พ.ศ. ๒๔๖๖ สอบเปรียญธรรม ๕ ประโยค ได้ในสนามหลวง สำนักเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาส พ.ศ. ๒๔๖๗ สอบเปรียญธรรม ๖ ประโยค ได้ในสนามหลวง วัดจักรวรรดิราชาวาส พ.ศ. ๒๔๖๗ สอบนักธรรมชั้นเอกได้ในสนามหลวงสำนักเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาส พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบเปรียญ ๗ ประโยคได้ในสนามหลวง สำนักเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาส พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบเปรียญธรรม ๘ ประโยคได้ในสนามหลวง สำนักเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาส พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบเปรียญธรรม ๙ ประโยคได้ในสนามหลวง สำนักเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาส

วุฒิพิเศษ

เจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นผู้สนใจใคร่ต่อการศึกษา ได้ขวนขวายเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาส่วย ภาษาไทยพายัพ ภาษาสันกฤต ภาษาฮินดี จนเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางในด้านภาษาและอื่น ๆ ถึงกับมีครูบาอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น มาขอความรู้และคำแนะนำอยู่เป็นประจำ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

โดยที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้านหลายประการดังกล่าวแล้ว ทั้งยังเอื้ออำนวยประโยชน์แก่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนานัปการ สภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) สาขาครุศาสตร์ แก่เจ้าประคุณสมเด็จฯ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๔๘๑ วันที่ ๓ มีนาคม ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะในราชทินนาม พระสุธีวรคุณ พ.ศ. ๒๔๙๐ วันที่ ๘ มิถุนายน ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสุธี ธรรมปรีชาภิมณฑ์ปริยัติโกศล ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี มีฐานานุศักดิ์ควรตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป พ.ศ. ๒๔๙๑ วันที่ ๕ ธันวาคม ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพเมธี ศรีวิบุลนายก ตรีปิฎกธาดา มหาคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี มีฐานานุศักดิ์ควรตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป พ.ศ. ๒๔๙๕ วันที่ ๕ ธันวาคม ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี มีฐานานุศักดิ์ ควรตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป พ.ศ. ๒๕๐๖ วันที่ ๕ ธันวาคม ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฎที่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ญาณวิสุทธจริยา ปริณายก ตรีปิฎกคุณาลังการ ภารติวิสารพุทธปริษัทเนตา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป พ.ศ. ๒๕๑๕ วันที่ ๕ ธันวาคม ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรบัฎว่า สมเด็จพระธีรญาณมุนี ตรีปิฎกคุณาลังการ ภารติวิสารพุทธปริษัทวิเนตา ศีลขันธสมาจารวัตรสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๑๐ รูป


มรณภาพ

เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนีมีสุขภาพเป็นปกติตลอดกลางวันวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๗ ตอนกลางคืนมีอาการเหนื่อยและรู้สึกหายใจไม่ค่อยเป็นปกติ เช้าวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗ จึงเข้าโรงพยาบาลให้แพทย์ตรวจ ที่โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร แพทย์มีความเห็นว่าไม่เป็นอะไรมาก แต่ก็ให้นอนพักที่โรงพยาบาลและรับน้ำเกลือเพื่อบำรุงกำลังถึงตอนบ่ายมีอาการเหนื่อยและหายใจไม่เป็นปกติเพิ่มขึ้น และในที่สุด ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อเวลา ๑๖.๔๕ ของวันดังกล่าว แพทย์ลงความเห็นในมรณบัตรว่า มรณภาพด้วยเหตุหัวใจวาย