วิกิพีเดีย:ทดลองเขียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผมบอ่เข้าไจ ตั้งแต่ผมเลีกกับเมยผมผมบอ่เคียจีบผุ้ใดและคบกับใผ ผมยถ่คนเดียวจะหลอด และบอ่เคียลบลู่สาดสะหนาใด มีแต่ผมบอ่พอ่ไจทีผ่าเหลืองมาทำรา้ยชีวิดผม ผมเองกะบอ่ได้เว้าลวม ผมกะเกิดมากับสาดสะหนาพุด แต่เกีดเหดกานแนวนี้ขื้น ใผกะบอ่แก้ใขชอ่ย ทั้งทั้งทีผมได้ไก่เก่ยกับ โคดวงลุงตาเจ้าชักมักมาก พอ่เน่าแม่เน่า คักแน่กอ่นชิแยกทางกับเมย แต่มื้นั้นจนรอดมื้อนี้ บอ่มีใผเขามาในชีวิดอิก