พรรคประชาเสรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคประชาเสรี
หัวหน้าวัฒนา เขียววิมล
รองหัวหน้าพลอากาศโท นันท์ วิสมิตะนันทน์
พลอากาศโท ชลิต จุลโมกข์
ประจวบ ช่วยศรี
เลขาธิการสมศักดิ์ เศรษฐกร
ก่อตั้ง8 มกราคม พ.ศ. 2525
ถูกยุบ16 ธันวาคม พ.ศ. 2529
อุดมการณ์แนวทางสายกลางของหลักธัมมะ
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคประชาเสรี เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยมี ดร.วัฒนา เขียววิมล เป็นหัวหน้าพรรค และนายแพทย์สมศักดิ์ เศรษฐกร เป็นเลขาธิการพรรค[1]

ประวัติ[แก้]

พรรคประชาเสรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2525 ดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง เป็นลำดับที่ 1/2525 โดยมีสำนักงานที่ตั้งอยู่เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการบริหารชุดแรก ประกอบด้วย

พรรคประชาเสรี ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 ได้รับเลือกตั้งจำนวน 1 ที่นั่ง คือ ละออ วรรณทอง จากจังหวัดจันทบุรี

พรรคประชาเสรี ถูกยุบพรรคเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2529[2]

อ้างอิง[แก้]