จังหวัดนครพนมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดนครพนมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ69.86%
  First party Second party Third party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg Wannarat channukul.jpg
พรรค เพื่อไทย ภูมิใจไทย ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
เขตล่าสุด 2 1 1
ที่นั่งที่ชนะ 4 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น2 ลดลง1 ลดลง1
คะแนนเสียง 247,367 36,114 7,443
ร้อยละ 75.05 10.96 2.26

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

บรรยากาศการเลือกตั้ง[แก้]

ศุภชัย โพธิ์สุ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทยออกมาวิจารณ์ ผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยนครพนมเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งว่า ขาดความเชื่อถือ มีความสัมพันธ์ทางการเมือง เมินเดินหน้าปูพรมหาเสียงเชิงรุกชูนโยบายช่วยเกษตรกร ทางด้านอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ยืนยันว่ามีความน่าเชื่อถือมาก[2]       

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดนครพนม)[แก้]

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
เพื่อไทย 247,367 75.05% เพิ่มขึ้น3.62%
ภูมิใจไทย 36,114 10.96% เพิ่มขึ้น10.11%
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 7,443 2.26% ลดลง11.08%
อื่น ๆ 38,691 11.73% ลดลง2.65%
ผลรวม 329,615 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
75.05%
ภูมิใจไทย
  
10.96%
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
  
2.26%
อื่น ๆ
  
11.73%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ภูมิใจไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 55,834 66.50% 16,209 19.31% 11,916 14.19% 83,959 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 2 59,131 72.89% 12,284 15.14% 9,706 11.97% 81,121 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 67,729 83.36% 3,999 4.92% 9,517 11.71% 81,245 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 4 64,673 77.65% 3,622 4.35% 14,995 18.00% 83,290 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 247,367 75.05% 36,114 10.96% 46,134 13.99% 329,615 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดนครพนม)[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 4 202,862 60.26% 4 เพิ่มขึ้น1 100.00%
ภูมิใจไทย 4 87,024 25.85% 0 ลดลง1 0.00%
อื่น ๆ 25 46,750 13.89% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 33 336,636 100.00% 4 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
60.26%
ภูมิใจไทย
  
25.85%
อื่น ๆ
  
13.89%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ภูมิใจไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 38,868 45.40% 32,308 37.74% 14,430 16.86% 85,606 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 2 53,714 64.29% 26,312 31.49% 3,523 4.22% 83,549 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 59,671 72.71% 17,721 21.59% 4,672 5.70% 82,064 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 4 50,609 59.25% 10,683 12.51% 24,125 28.24% 85,417 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 202,862 60.26% 87,024 25.85% 46,750 13.89% 336,636 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดนครพนม
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 247,367 75.05
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 7,443 2.26
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 775 0.24
ประชากรไทย (4) 353 0.11
รักประเทศไทย (5) 3,485 1.06
พลังชล (6) 367 0.11
ประชาธรรม (7) 129 0.04
ดำรงไทย (8) 87 0.03
พลังมวลชน (9) 210 0.06
ประชาธิปัตย์ (10) 18,027 5.47
ไทยพอเพียง (11) 231 0.07
รักษ์สันติ (12) 1,134 0.34
ไทยเป็นสุข (13) 66 0.02
กิจสังคม (14) 271 0.08
ไทยเป็นไท (15) 867 0.26
ภูมิใจไทย (16) 36,114 10.96
แทนคุณแผ่นดิน (17) 164 0.05
เพื่อฟ้าดิน (18) 157 0.05
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 196 0.06
การเมืองใหม่ (20) 316 0.10
ชาติไทยพัฒนา (21) 8,074 2.45
เสรีนิยม (22) 547 0.17
ชาติสามัคคี (23) 112 0.03
บำรุงเมือง (24) 85 0.03
กสิกรไทย (25) 114 0.03
มาตุภูมิ (26) 229 0.07
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 63 0.02
พลังสังคมไทย (28) 43 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 157 0.05
มหาชน (30) 207 0.06
ประชาชนชาวไทย (31) 58 0.02
รักแผ่นดิน (32) 53 0.02
ประชาสันติ (33) 38 0.01
ความหวังใหม่ (34) 561 0.17
อาสามาตุภูมิ (35) 87 0.03
พลังคนกีฬา (36) 948 0.29
พลังชาวนาไทย (37) 71 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 37 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 129 0.04
มหารัฐพัฒนา (40) 243 0.07
บัตรดี 329,615 92.41
บัตรเสีย 22,678 6.36
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,390 1.23
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 356,683 69.86
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 510,581 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอบ้านแพง และอำเภอนาทม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครพนม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ (1) 38,868 45.40
ภูมิใจไทย ศุภชัย โพธิ์สุ (16)* 32,308 37.74
ชาติไทยพัฒนา ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ (21) 12,872 15.04
ประชาธิปัตย์ ณรงค์ฤทธิ์ โคจำนงค์ (10) 953 1.11
ความหวังใหม่ วิจิตร ชินสาร (34) 319 0.37
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พร้อมศักดิ์ ราชม (2) 175 0.20
เพื่อฟ้าดิน คงเดช ไกรษร (18) 111 0.13
ผลรวม 85,606 100.00
บัตรดี 85,606 94.85
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,036 1.15
บัตรเสีย 3,606 4.00
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 90,248 71.05
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,028 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลอาจสามารถ ตำบลนาราชควาย ตำบลนาทราย ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลท่าค้อ และเทศบาลเมืองนครพนม) อำเภอท่าอุเทน และอำเภอโพนสวรรค์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนครพนม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย มนพร เจริญศรี (1) 53,714 64.29
ภูมิใจไทย อารมณ์ เวียงด้าน (16) 26,312 31.49
ประชาธิปัตย์ ฤทธิ์ จัตวัฒนกุล (10) 2,352 2.82
ความหวังใหม่ ณัฐพล อนุวรรณ (34) 351 0.42
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ภาสวัฒน์ บุญสม (2) 287 0.34
ไทยเป็นไท ประยูร กุลาไสย (15) 218 0.26
พลังมวลชน ทีปเทียนชัย เทพวงษา (9) 138 0.17
ชาติไทยพัฒนา ต่อศักดิ์ ควรมงคลเลิศ (21) 99 0.12
เพื่อฟ้าดิน มาลิณี วงษ์รักษ์ (18) 45 0.05
พลังคนกีฬา กรัณฑ์ โกพลรัตน์ (36) 33 0.04
ผลรวม 83,549 100.00
บัตรดี 83,549 93.75
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,229 2.50
บัตรเสีย 3,341 3.75
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 89,119 70.28
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 126,805 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลขามเฒ่า ตำบลคำเตย ตำบลดงขวาง ตำบลบ้านกลาง และตำบลหนองญาติ) อำเภอธาตุพนม และอำเภอเรณูนคร

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดนครพนม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ไพจิต ศรีวรขาน (1)* 59,671 72.71
ภูมิใจไทย สุมาลี พูลศิริกุล (16) 17,721 21.59
ประชาธิปัตย์ สมัย จันทร์ชนะ (10) 2,131 2.60
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พงษ์ศักดิ์ พิมพงค์ (2) 1,039 1.27
พลังมวลชน สุระวิชญ์ ขันติญาราษฎร์ (9) 543 0.66
ความหวังใหม่ จัตุชัย ชัยเทศ (34) 441 0.54
พลังคนกีฬา เกษมศักดิ์ ขอดเมชัย (36) 311 0.38
เพื่อฟ้าดิน มงคล อภัยโส (18) 207 0.25
ผลรวม 82,064 100.00
บัตรดี 82,064 94.01
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,257 2.59
บัตรเสีย 2,970 3.40
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,291 67.51
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 129,307 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลกุรุคุ ตำบลบ้านผึ้ง และตำบลวังตามัว) อำเภอนาแก อำเภอปลาปาก และอำเภอวังยาง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดนครพนม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ชูกัน กุลวงษา (1) 50,609 59.25
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อลงกต มณีกาศ (2)* 21,939 25.68
ภูมิใจไทย ณพจน์สกร ทรัพยสิทธิ์ (16) 10,683 12.51
ประชาธิปัตย์ ปราจิตร ตรีศรี (10) 1,671 1.96
ไทยเป็นไท อุทัย เรือนงาม (15) 362 0.42
เพื่อฟ้าดิน วัฒนา ประทุมทิพย์ (18) 83 0.10
ความหวังใหม่ จีรวัฒน์ ตุลาพัฒน์ (34) 36 0.04
ชาติไทยพัฒนา ชาญมเหศวร พงษ์พันธุ์นทีธร (21) 34 0.04
ผลรวม 85,417 100.00
บัตรดี 85,417 94.88
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,315 1.46
บัตรเสีย 3,294 3.66
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 90,026 70.64
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,441 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  2. http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9540000074006

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]