จังหวัดนครพนมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดนครพนมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ครั้งต่อไป →

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
  BP Logo.png Democrat TH Logo.svg
พรรค เพื่อไทย ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์
การเลือกตั้งล่าสุด ไม่ได้ลงรับเลือกตั้ง ไม่ได้ลงรับเลือกตั้ง 0 ที่นั่ง
เขตล่าสุด 2 1 0
ที่นั่งที่ชนะ 4 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง +2 -1 -
คะแนนเสียง 247,367 (บัญชีรายชื่อ) 36,114 (บัญชีรายชื่อ) 18,027 (บัญชีรายชื่อ)
ร้อยละ 69.35% 10.12% 5.05%

  Fourth party
  CPN logo2.jpg
พรรค ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
การเลือกตั้งล่าสุด 1 ที่นั่ง
เขตล่าสุด 1
ที่นั่งที่ชนะ 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง -1
คะแนนเสียง 7,743 (บัญชีรายชื่อ)
ร้อยละ 2.17%

จังหวัดนครพนมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

บรรยากาศการเลือกตั้ง[แก้]

ศุภชัย โพธิ์สุ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทยออกมาวิจารณ์ ผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยนครพนมเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งว่า ขาดความเชื่อถือ มีความสัมพันธ์ทางการเมือง เมินเดินหน้าปูพรมหาเสียงเชิงรุกชูนโยบายช่วยเกษตรกร ทางด้านอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ยืนยันว่ามีความน่าเชื่อถือมาก[1]       

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วย อำเภอศรีสงคราม, อำเภอนาหว้า, อำเภอบ้านแพง และ อำเภอนาทม

· ·
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 นครพนม 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554[2]
พรรค (หมายเลข) ผู้สมัคร คะแนนนิยม ร้อยละ
เพื่อไทย (1) ยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ 34,614 38.35
ภูมิใจไทย (16) Pfeil rechts oben.svg ศุภชัย โพธิ์สุ 29,201 32.36
ชาติไทยพัฒนา (21) ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ 12,409 13.75
ประชาธิปัตย์ (10) ณรงค์ฤทธิ์ โคจำนงค์ 609 0.67
ความหวังใหม่ (34) วิจิตร ชินสาร 395 0.44
เพื่อฟ้าดิน (18) คงเดช ไกรษร 303 0.34
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) พร้อมศักดิ์ ราชม 142 0.16
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 775 0.86
บัตรเสีย 3,304 3.61
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (คิดเป็นร้อยละ 71.05 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,028 คน) 90,248 100
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจากพรรคภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วย อำเภอเมือง (เฉพาะตำบลอาจสามารถ, ตำบลราชนาควาย, ตำบลนาทราย, ตำบลโพธิ์ตาก, ตำบลท่าค้อ และเทศบาลเมืองนครพนม), อำเภอท่าอุเทน และ อำเภอโพนสวรรค์

· ·
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 นครพนม 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554[3]
พรรค (หมายเลข) ผู้สมัคร คะแนนนิยม ร้อยละ
เพื่อไทย (1) Pfeil rechts oben.svg มนพร เจริญศรี 53,739 60.30
ภูมิใจไทย (16) อารมณ์ เวียงด้าน 25,758 28.90
ประชาธิปัตย์ (10) ฤทธิ์ จัตวัฒนกุล 2,133 2.39
ความหวังใหม่ (34) ประยูร กุลาไสย 351 0.39
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) ภาสวัฒน์ บุญสม 278 0.31
ไทยเป็นไท (15) ณัฐพล อนุวรรณ 218 0.24
พลังคนมวลชน (9) ทีปเทียนชัย เทพวงษา 138 0.15
ชาติไทยพัฒนา (21) ต่อศักดิ์ ควรมงคลเลิศ 99 0.11
พลังคนกีฬา (36) กรัณฑ์ โกพลรัตน์ 15 0.01
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,229 2.50
บัตรเสีย 3,341 3.75
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (คิดเป็นร้อยละ 70.28 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 126,805 คน) 89,119 100
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง


เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วย อำเภอธาตุพนม, อำเภอเรณูนคร และ อำเภอเมือง (เฉพาะตำบลขามเต่า, ตำบลคำเตย, ตำบลดงขวาง, ตำบลบ้านกลาง และ ตำบลหนองญาติ)

· ·
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 นครพนม 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554[4]
พรรค (หมายเลข) ผู้สมัคร คะแนนนิยม ร้อยละ
เพื่อไทย (1) Pfeil rechts oben.svg ไพจิต ศรีวรขาน 59,671 68.36
ภูมิใจไทย (16) สุมาลี พูลศิริกุล 17,750 20.33
ประชาธิปัตย์ (10) สมัย จันทร์ชนะ 2,188 2.51
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) พงษ์ศักดิ์ พิมพงค์ 1,039 1.19
พลังคนมวลชน (9) สุระวิชญ์ ขันติญาราษฎร์ 543 0.62
ความหวังใหม่ (34) จัตุชัย ชัยเทศ 441 0.51
พลังคนกีฬา (36) เกษมศักดิ์ ขอดเมชัย 311 0.36
เพื่อฟ้าดิน (18) มงคล อภัยโส 208 0.24
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,257 2.59
บัตรเสีย 2,970 3.40
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (คิดเป็นร้อยละ 67.51 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 129,307 คน) 87,291 100
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วย อำเภอนาแก, อำเภอปลาปาก, อำเภอวังยาง และ อำเภอเมือง (เฉพาะตำบลกุรุคุ, ตำบลบ้านผึ้ง และ ตำบลวังตามัว)

· ·
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 4 นครพนม 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554[5]
พรรค (หมายเลข) ผู้สมัคร คะแนนนิยม ร้อยละ
เพื่อไทย (1) ชูกัน กุลวงษา 59,609 66.21
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) Pfeil rechts oben.svg อลงกต มณีกาศ 21,939 24.37
ภูมิใจไทย (16) ณพจน์สกร ทรัพยสิทธิ์ 10,683 11.87
ประชาธิปัตย์ (10) ปราจิตร ตรีศรี 1,671 1.86
ไทยเป็นไท (15) อุทัย เรือนงาม 362 0.40
เพื่อฟ้าดิน (18) วัฒนา ประทุมทิพย์ 83 0.09
ความหวังใหม่ (34) จีรวัฒน์ ตุลาพัฒน์ 36 0.04
ชาติไทยพัฒนา (21) ชาญมเหศวร พงษ์พันธุ์นทีธร 34 0.39
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,315 1.46
บัตรเสีย 3,294 3.66
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (คิดเป็นร้อยละ 70.64 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,441 คน) 90,026 100
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจากพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]