รายชื่อวัดในจังหวัดอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดอุบลราชธานี

วัดจำนวน ๑,๘๑๑ วัด (มหานิกาย ๑,๖๙๑ วัด/ธรรมยุต ๑๒๐ วัด) จำนวนพระภิกษุและสามเณร ๙,๒๕๖ รูป

  • มหานิกาย ๘,๐๗๗ รูป
  • ธรรมยุต ๑,๑๗๙ รูป

พระอารามหลวงในจังหวัดอุบลราชธานี[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดอุบลราชธานี[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอสว่างวีระวงศ์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอนาตาล[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอนาเยีย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอน้ำขุ่น[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเหล่าเสือโก้ก[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุตินิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอกุดข้าวปุ้น[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเขมราฐ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเขื่องใน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอโขงเจียม[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอดอนมดแดง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

  • วัดป่าเทพนิมิตร ตำบลดอนมดแดง

วัดราษฏร์ในอำเภอเดชอุดม[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอตระการพืชผล[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอตาลสุม[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอทุ่งศรีอุดม[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอนาจะหลวย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอน้ำยืน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบุณฑริก[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอพิบูลมังสาหาร[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอโพธิ์ไทร[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอม่วงสามสิบ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอวารินชำราบ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอศรีเมืองใหม่[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอสำโรง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอสิรินธร[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]