ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
IATA: UBPICAO: VTUU
UBP ซึ่งตั้งอยู่ใน Thailand
UBP
UBP
Location of airport in Thailand
ข้อมูลสำคัญ
การใช้งาน สาธารณะ
ผู้ดำเนินงาน กรมท่าอากาศยาน
สถานที่ตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี
ความสูง 406 ฟุต / 124 เมตร
พิกัด 15°15′04.60″N 104°52′12.83″E / 15.2512778°N 104.8702306°E / 15.2512778; 104.8702306พิกัดภูมิศาสตร์: 15°15′04.60″N 104°52′12.83″E / 15.2512778°N 104.8702306°E / 15.2512778; 104.8702306
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/ubonairport
ทางวิ่ง
ทิศทาง
ความยาว
พื้นผิว
ฟุต
เมตร
05/23 9,848 3,002 ยางมะตอย
สถิติ (2559)
ผู้โดยสาร 1,466,262
เที่ยวบิน 12,410
แหล่งข้อมูล: DAFIF[1][2]กรมการบินพลเรือน[3]

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี (อังกฤษ: Ubon Ratchathani International Airport) หรือ สนามบินอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ 364 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราขธานี จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 1 กิโลเมตร และตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี มีรันเวย์ขนาดมาตรฐาน สามารถรองรับผู้โดยสารจากจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ รวมถึงผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาวตอนใต้) ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการบินพาณิชย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี เป็นท่าอากาศยานที่ใช้งานมาตั้งแต่ครั้งสงครามเวียดนาม โดยเป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้เป็นฐานในการโจมตีเวียดนาม ตั้งอยู่ในบริเวณกองบิน 21 กองทัพอากาศ มีพื้นที่ทั้งหมด 3,876 ไร่ ได้รับการจัดตั้งให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ (International Airport) แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2531 ตามมติของคณะรัฐมนตรี (เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า) ในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน เป็นนายกรัฐมนตรี ที่มีเป้าหมายที่จะให้ท่าอากาศยานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอินโดจีน

ประวัติ[แก้]

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ได้มีการบินครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2464 ซึ่งขณะนั้นได้เกิดไข้ทรพิษและอหิวาตกโรคระบาดในท้องที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทางการได้ส่งนายแพทย์และเวชภัณฑ์ โดยทางเครื่องบินไปยังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบรรเทาทุกข์ของราษฏร ซึ่งถือว่าได้เกิดท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี แล้วตั้งแต่เวลานั้น

ในปีพ.ศ. 2495 กรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม (ต่อมาคือ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) ได้เริ่มบริหารกิจการท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี และได้ปรับปรุงพัฒนาสนามบินเพื่อบริหารการบินตลอดจนกระทั่ง พ.ศ. 2504-2505 สหรัฐอเมริกาได้สร้างและปรับปรุงทางวิ่ง ทางขับและลานจอดเพื่อผลทางการทหารในสมัยนั้นซึ่งมีทางวิ่งเป็นคอนกรีต 7,000/25 ฟุต เปิดใช้งาน พ.ศ. 2505 และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2508 กองทัพอากาศได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ และในปี พ.ศ. 2533 กรมการบินพาณิชย์ ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มสร้างอาคารท่าอากาศยาน หอบังคับการบิน และลานจอดเครื่องบิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานในปัจจุบัน

การพัฒนาท่าอากาศยาน[แก้]

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2530 มีอนุมัติโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 4 ปี เพื่อแยกพื้นที่ที่ใช้ในกิจการบินพาณิชย์ออกจากเขตความคุมของทหารต่อมาคณะรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2532 ได้พิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและมีข้อสังเกตว่า โดยที่ปัจจุบันเส้นทางบินพ้าณิชย์ระหว่างประเทศคือ แอมเบอร์ 1 บินผ่านจังหวัดอุบลราชธานี อยู่แล้วซึ่งอาจมีความเป็นได้ที่จะพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ให้เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์สากล จึงได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปดำเนินการ

กรมการพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคม (ต่อมาคือ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) ให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจดังกล่าว จึงได้ศึกษาและพิจารณาแล้วเห็นว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีปัจจัยด้านการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและประเภทธรรมชาติ ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงที่อำนวยต่อการสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งอาจเป็นประตูที่จะเปิดไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศอินโดจีน เพราะมีระยะทางไม่ไกลใช้เครื่องบินใบพัดหรือไอพ่นขนาดเล็กเชื่อมระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและแหล่งท่องเที่ยวในประเทศอินโดจีนได้โดยสะดวก

กรณีนี้จะส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียงมีการขยายตัวและกระจายรายำด้ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง และเนื่องจากเครื่องบินพาณิชย์ที่จะทำการขนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เข้า-ออก ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี คาดว่าจะเป็นเครื่องบินขนาด 250-300 ที่นั่ง (แอร์บัส) มีพิสัยบินปานกลาง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีให้รับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นและเครื่องบินขนาด 250-300 ที่นั่งด้วย จึงนำเสนอผลการศึกษาไปตามขั้นตอน ต่อมาคณะรัฐมนตรีคราวประชุมเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2532 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ให้เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์สากลโดยได้รับงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 541,689,673 บาท แบ่งเป็นงานก่อสร้าง

 1. งานก่อสร้างที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ใช้งบประมาณ 256,055,000 บาท สร้างเสร็จ 28 กันยายน 2535
 2. งานสนาม (ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด และลานจอดรถยนต์) ใช้งบประมาณ 235,634,648 บาท สร้างเสร็จ 15 กันยายน 2535

ข้อมูลท่าอากาศยาน[แก้]

อาคารผู้โดยสาร[แก้]

 • ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี มีอาคารผู้โดยสาร 1 หลัง
  • 1. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ (สร้างมาตั้งแต่ครั้งตั้งสนามบิน) มี 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยถึง 15,090 ตารางเมตร (ตร.ม.) มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ความจุ[แก้]

 • ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีสามารถรองรับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกได้ จำนวน 1,000 คนต่อชั่วโมง หรือ ขาเข้า 500 - ขาออก 500 คน

ลักษณะทางกายภาพ[แก้]

 • ขนาดทางวิ่ง 3,000 X 45 เมตร
 • ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี มีสะพานเทียบเครื่องบิน 2 แห่ง
 • ขนาดลานจอดอากาศยาน ขนาด 120 X 270 เมตร พื้นผิวเป็นคอนกรีต ลานจอดอากาศยานสามารถรองรับเครื่องบินในชั่วโมงเร่งด่วนได้แก่
 • 1.Airbus A300 จำนวน 2 ลำ
 • 2.Boeing 737 จำนวน 1 ลำ
 • 3.ATR72 จำนวน 1 ลำ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี สามารถรองรับเที่ยวบินได้สูงสุด 40 เที่ยวบินต่อวัน

รายชื่อสายการบิน[แก้]

สายการบิน English จุดหมายปลายทาง หมายเหตุ
การบินไทยสมายล์ Thai Smile Airways กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ ภายในประเทศ
นกแอร์ Nok Air กรุงเทพฯ-ดอนเมือง ภายในประเทศ
ไทยแอร์เอเชีย Thai AirAsia กรุงเทพฯ-ดอนเมือง ภายในประเทศ
กานต์แอร์ Kan Airlines เชียงใหม่ ภายในประเทศ
ไทยไลอ้อนแอร์ Thai Lion Air กรุงเทพฯ-ดอนเมือง ภายในประเทศ

บริการ Fly’n’Ride service ของนกแอร์ (Nok Air) สู่จังหวัดต่าง ๆ ได้แก่

 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - อุบลราชธานี - มุกดาหาร
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - อุบลราชธานี - ยโสธร

สายการบินที่เคยให้บริการ[แก้]

สายการบิน English จุดหมายปลายทาง
การบินไทย Thai Airways International กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ,ดานัง
ไทยแอร์เอเชีย Thai AirAsia เชียงใหม่, ภูเก็ต
วัน-ทู-โก One Two Go กรุงเทพฯ-ดอนเมือง,เชียงใหม่
กานต์แอร์ Kan Airlines อู่ตะเภา

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. Airport information for VTCN at World Aero Data. Data current as of October 2006.. Source: DAFIF.
 2. Airport information for NNT at Great Circle Mapper. Source: DAFIF (effective Oct. 2006).
 3. http://www.aviation.go.th