ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
| [[โรงเรียนพะเยาพิทยาคม]]
| พ.ศ. 2479<ref>[http://www.ppk.ac.th/ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำอำเภอพะเยา “พะเยาพิทยาคม” ต่อมาเมื่อวันที่ [[13 เมษายน]] [[พ.ศ. 2513]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำอำเภอพะเยา “สตรีพะเยา” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี [[พ.ศ. 2501]] มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนพะเยาพิทยาคม" โดยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด[[โดยพฤตินัย]]หลังจากการจัดตั้งจังหวัดพะเยาเมื่อปี [[พ.ศ. 2520]]
 
|-
6,038

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์