ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
== [[ภาคตะวันตก]] ==
{| class="wikitable" style="text-align:left; font-size:100%; width:100%;"
|- bgcolor="#ebf5ff"
!จังหวัด
!ชื่อโรงเรียน
!ก่อตั้ง
!อ้างอิง
!หมายเหตุ
|- bgcolor="#ebf5ff"
|-
! width="5%" | [[จังหวัดกาญจนบุรี|กาญจนบุรี]]
! width="10%" | ชื่อโรงเรียน
|| [[โรงเรียนวิสุทธรังษี]] <small> (ชาย)</small>[[โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์]] <small>(หญิง)</small>
! width="5%" | ก่อตั้ง
|| [[1 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2447]]
! width="30%" | หมายเหตุ
[[5 ตุลาคม|5 ตุลาคม พ.ศ. 2472]]
 
||<ref>[http://www.visut.ac.th/webvisut/history/history.htm ประวัติโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี]</ref>
||
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดตากกาญจนบุรี|ตากกาญจนบุรี]]
|| [[โรงเรียนตากพิทยาคมวิสุทธรังษี]] <small> (ชาย) </small>
|| พ.ศ. 2447<ref>[http://www.visut.ac.th/webvisut/history/history.htm ประวัติโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี]</ref>
[[โรงเรียนผดุงปัญญา]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี “วิสุทธรังษี”
|| [[29 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2443]]
[[9 กันยายน]] [[พ.ศ. 2466]]
<br />
||
||
|-
| [[โรงเรียนราชโบริกากาญจนานุเคราะห์]] <small> (หญิง) </small>
| พ.ศ. 2472<ref>[http://www.ratbkn.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=54 ประวัติโรงเรียนราชโบริกากาญจนานุเคราะห์]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี “กาญจนานุเคราะห์”
 
||-
|rowspan=2| [[จังหวัดตาก|ตาก]]
| [[โรงเรียนตากพิทยาคม]]
| พ.ศ. 2443<ref>[https://www.tps.ac.th/ โรงเรียนตากพิทยาคม]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดจังหวัดตาก “ตากพิทยาคม”
||-
| [[โรงเรียนผดุงปัญญา]] <small> (หญิง) </small>
| พ.ศ. 2471<ref>[http://www.phadung.ac.th/ โรงเรียนผดุงปัญญา]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดจังหวัดตาก “ผดุงปัญญา”
 
|-
| [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์|ประจวบคีรีขันธ์]]
|| [[โรงเรียนประจวบวิทยาลัย]]
|| พ.ศ. 2457<ref>[http://www.prachuabwit.ac.th/pw1.html ประวัติโรงเรียนประจวบวิทยาลัย]</ref>
โรงเรียนสตรีประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบสมบูรณ์" <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “ประจวบวิทยาลัย” ต่อมาเมื่อวันที่ [[23 เมษายน]] [[พ.ศ. 2513]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “ประจวบสมบูรณ์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี [[พ.ศ. 2485]] มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนประจวบวิทยาลัย"
|| [[17 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2457]]
 
[[พ.ศ. 2485]]
||<ref>[http://www.prachuabwit.ac.th/pw1.html ประวัติโรงเรียนประจวบวิทยาลัย]</ref>
|| <br />
ยุบรวมกับโรงเรียนประจวบวิทยาลัยเมื่อวันที่ [[23 เมษายน]] [[พ.ศ. 2513]]
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดเพชรบุรี|เพชรบุรี]]
||<ref>[http://www.promma.ac.th/promma_site/history.aspx ประวัติ[[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี]</ref>]
| พ.ศ. 2444<ref>[[http://promma.ac.th/ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี]] <small> (หญิง) </smallref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรี “วัดคงคาราม”
|-
| [[โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี|เพชรบุรี]]
|| พ.ศ. 2460<ref>[[http://www.bmp.ac.th/ โรงเรียนพรหมานุสรณ์เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี]] <small> (ชาย) </smallref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเพชรบุรี “เบญจมเทพอุทิศ”
[[โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี]] <small> (หญิง) </small>
 
|| [[พ.ศ. 2439]]
[[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2460]]
||<ref>[http://www.promma.ac.th/promma_site/history.aspx ประวัติโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี]</ref>
<ref>[http://www.bmp.ac.th/ictben/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=37 ประวัติโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี]</ref>
||
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดราชบุรี|ราชบุรี]]
|| [[โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี]] <small> (ชาย) </small>
|| พ.ศ. 2429<ref>[http://www.ben.ac.th/history.php ประวัติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี]</ref>
[[โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์]] <small> (หญิง) </small>
|| อดีตเดิมชื่อโรงเรียนประจำมณฑลราชบุรี “เบญจมราชูทิศ”
|| [[พ.ศ. 2429]]
[[1 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2470]]
|| <ref>[http://www.ben.ac.th/history.php ประวัติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี]</ref>
<ref>[http://www.ratb.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=54 ประวัติโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์]</ref>
|| อดีตโรงเรียนประจำมณฑลราชบุรี
อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลราชบุรี
|-
| [[โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์]]
| พ.ศ. 2470<ref>[http://www.ratb.ac.th/ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์]</ref>
อดีต| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำมณฑลราชบุรี “ราชโบริกานุเคราะห์”
|}
 
6,059

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์