ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
== [[ภาคตะวันออก]] ==
{| class="wikitable" style="text-align:left; font-size:100%; width:100%;"
|- bgcolor="#ebf5ff"
!จังหวัด
!ชื่อโรงเรียน
!ก่อตั้ง
!อ้างอิง
!หมายเหตุ
|- bgcolor="#ebf5ff"
|-
! width="5%" | [[จังหวัดจันทบุรี|จันทบุรี]]
! width="10%" | ชื่อโรงเรียน
|| [[โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี]] <small> (ชาย) </small>
! width="5%" | ก่อตั้ง
[[โรงเรียนศรียานุสรณ์]] <small> (หญิง) </small>
! width="30%" | หมายเหตุ
|| [[6 กันยายน]] [[พ.ศ. 2454]]
 
[[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2462]]
|| <ref>[http://www.bj.ac.th/main/?name=aboutus&file=history ประวัติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี]</ref>
<ref>[http://www.siya.ac.th/websiya/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=57 ประวัติโรงเรียนศรียานุสรณ์]</ref>
|| อดีตโรงเรียนประจำมณฑลจันทบุรี
อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลจันทบุรี
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดจันทบุรี|จันทบุรี]]
| [[โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี]]
| พ.ศ. 2454<ref>[http://www.bj.ac.th/ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำมณฑลจันทบุรี “เบญจมราชูทิศ”
|-
| [[โรงเรียนศรียานุสรณ์]] <small> (หญิง) </small>
| [[จังหวัดฉะเชิงเทรา|ฉะเชิงเทรา]]
| พ.ศ. 2462<ref>[http://www.siya.ac.th/ โรงเรียนศรียานุสรณ์]</ref>
|| [[โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา]] <small> (ชาย) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำมณฑลจันทบุรี “ศรียานุสรณ์”
[[โรงเรียนดัดดรุณี]] <small> (หญิง) </small>
 
|| [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2435]]
[[22 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2458]]
|| <ref>[http://www.brr.ac.th/~brrweb/about/prawat/history.html ประวัติโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา]</ref>
<ref>[http://www.ddn.ac.th/web/index.php ประวัติโรงเรียนดัดดรุณี]</ref>
|| อดีตโรงเรียนประจำมณฑลปราจีน
อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลปราจีน
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทรา|ชลบุรีฉะเชิงเทรา]]
|| [[โรงเรียนชลราษฎรอำรุงเบญจมราชรังสฤษฎิ์]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2435<ref>[http://www.brr.ac.th/ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์]</ref>
[[โรงเรียนชลกันยานุกูล]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำมณฑลปราจิณบุรี “เบญจมราชูทิศ”
|| [[พ.ศ. 2411]]
[[พ.ศ. 2458]]
||<br />
<ref>[http://www.chonkanya.ac.th/Th/aboutUs.htm ประวัติโรงเรียนชลกันยานุกูล]</ref>
||
|-
| [[โรงเรียนดัดดรุณี]]
| [[จังหวัดตราด|ตราด]]
| พ.ศ. 2458<ref>[http://www.ddn.ac.th/ โรงเรียนดัดดรุณี]</ref>
|| [[โรงเรียนตราษตระการคุณ]] <small> (ชาย) </small>
[[| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์]] <small> (หญิง)ประจำมณฑลปราจิณบุรี </small>“ดัดดรุณี”
 
|| [[14 มกราคม]] [[พ.ศ. 2442]]
[[11 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2479]]
|| <ref>[http://www.tkschool.ac.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=53 ประวัติโรงเรียนตราษตระการคุณ]</ref>
<ref>[http://www.streetrat.th.edu/pravat.html ประวัติโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์]</ref>
||
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดปราจีนบุรีชลบุรี|ปราจีนบุรีชลบุรี]]
|| [[โรงเรียนปราจิณชลราษฎรอำรุง]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2411<ref>[http://www.cru.ac.th/ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง]</ref>
[[โรงเรียนปราจีนกัลยาณี]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดชลบุรี “ชลราษฎรอำรุง”
|| [[1 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2456]]
|-
<br />
| [[โรงเรียนชลกันยานุกูล]]
||<ref>[http://www.pra.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=58 ประวัติโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง]</ref>
| พ.ศ. 2458<ref>[hhttp://www.chonkanya.ac.th/ โรงเรียนชลกันยานุกูล]</ref>
<br />
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชลบุรี “ชลกันยานุกูล”
||
 
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดตราด|ตราด]]
| [[โรงเรียนตราษตระการคุณ]]
| พ.ศ. 2442<ref>[http://www.tkschool.ac.th/ โรงเรียนตราษตระการคุณ]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดตราด “ตราษตระการคุณ”
|-
| [[โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์]]
| พ.ศ. 2479<ref>[https://www.streetrat.ac.th/ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตราด “สตรีประเสริฐศิลป์”
 
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดปราจีนบุรี|ปราจีนบุรี]]
| [[โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง]]
| พ.ศ. 2456<ref>[https://www.pra.ac.th/ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดปราจีนบุรี “ปราจิณราษฎรอำรุง”
|-
| [[โรงเรียนปราจีนกัลยาณี]]
| พ.ศ. 2460<ref>[http://www.pkn.ac.th/ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสตรีปราจีนบุรี “ปราจีนกัลยาณี”
 
|-
| [[จังหวัดระยอง|ระยอง]]
|| [[โรงเรียนระยองวิทยาคม]]
| พ.ศ. 2442<ref>[https://www.rayongwit.ac.th/ โรงเรียนระยองวิทยาคม]</ref>
โรงเรียนสตรีระยอง "บุญศิริบำเพ็ญ" <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดระยอง “ระยองมิตรอุปถัมภ์” ต่อมาเมื่อวันที่ [[5 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2514]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดระยอง “บุญศิริบำเพ็ญ” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2463]] มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนระยองวิทยาคม"
|| [[พ.ศ. 2442]]
 
[[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2463]]
|| <ref>[http://202.183.216.170/schdata/prawatsch.htm ประวัติโรงเรียนระยองวิทยาคม]</ref>
|| ยุบรวมกับโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ [[5 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2514]] และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนระยองวิทยาคม"
|-
| [[จังหวัดสระแก้ว|สระแก้ว]]
|| [[โรงเรียนสระแก้ว]]
| [[พ.ศ. 2501]]<ref>[http://www.sakaeoschool.ac.th/ โรงเรียนสระแก้ว]</ref>
|| [[17 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2501]]
| เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด[[โดยพฤตินัย]]หลังจากการจัดตั้งจังหวัดสระแก้วเมื่อปี [[พ.ศ. 2536]]
|| <ref>[http://www.sakaeo-sc.ac.th/sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=61 ประวัติโรงเรียนสระแก้ว]</ref>
|| เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด[[โดยพฤตินัย]]หลังจากการจัดตั้งจังหวัดสระแก้วเมื่อปี [[พ.ศ. 2536]]
|-
|}
 
6,038

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์