โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
Logo(1).jpg
มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม
278 หมู่ 5 ถนนศิลาสัมพันธ์ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Banmiwittaya School
อักษรย่อ บ.ม.
ประเภท รัฐ
สังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 10 มิถุนายน พ.ศ. 2465
ผู้ก่อตั้ง นายพล นางปาน ปานขาว (พ่อเฒ่าผ่าน แม่เฒ่าผ่าน ปานขาว) คหบดีชาวตำบลเชียงงา อำเภอบ้านเซ่า (อำเภอบ้านหมี่ในปัจจุบัน) จังหวัดลพบุรี
เพลง มาร์ชบ้านหมี่วิทยา
เว็บไซต์

โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 278 หมู่ 5 ถนนศิลาสัมพันธ์ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีจำนวนจำนวนนักเรียน 1,717 คน จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 100 คนได้รับการประเมินและรับรองให้เป็น 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

ประวัติประจำโรงเรียน[แก้]

ป้ายหน้าโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
อาคาร 88 ปี โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

ผลงานความภาคภูมิใจ[แก้]

  • ในปีการศึกษา 2531 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษา 6 ให้เป็นโรงเรียน ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ได้รับรับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมจริยธรรมดีเด่นของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลห้องสมุดเหรียญทองโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เขตการศึกษา 6 ปีการศึกษา 2546
  • ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันตามโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน และเป็นโรงเรียนผู้นำด้าน ICT
  • ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • ตราประจำโรงเรียน รูปเจดีย์วัดเชียงงา ประกอบด้วย รัศมีของเจดีย์ และห่วงโซ่ทอง ซึ่งมีความหมายดังนี้ รูปเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในอำเภอบ้านหมี่ ซึ่งอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา (ปานขาว) ตั้งอยู่ข้างบริเวณเจดีย์นี้ รัศมีของเจดีย์ หมายถึง ความรุ่งโรจน์ เจริญรุ่งเรืองในด้านการศึกษา ห่วง 4 ห่วง และ โซ่ทอง หมายถึง องค์ 4 แห่งการศึกษา นั่นคือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา หัตถศึกษา ที่ชาวบ้านหมี่วิทยาถือเป็นหัวใจในการบริหาร
  • อักษรย่อ บ.ม.
  • คติพจน์ประจำโรงเรียน นตถิ ปัญญา สมาอาภา (แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
  • คำขวัญประจำโรงเรียน มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม
  • สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน-แดง น้ำเงิน มีความหมายว่า ความมีคุณธรรม จริยธรรม แดง มีความหมายว่า ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
  • เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชบ้านหมี่วิทยา

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]