โรงเรียนพัฒนานิคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนพัฒนานคม
300135 244405172278181 244405092278189 707102 1628070594 n.jpg
เลขที่ 192 หมู่ 6 ถนนสายลพบุรี-วังม่วง สานตรี ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Phatthana Nikhom School
อักษรย่อ พ.น.
ประเภท รัฐ
สังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์

โรงเรียนพัฒนานิคม ตั้งอยู่เลขที่192 หมู่ 6 ถนนสายลพบุรี-วังม่วง สานตรี ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 ภายใต้สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่โรงเรียนพัฒนานิคมได้รับการประเมินเพื่อรับรองให้เป็น ๑ อำเภอ ๑โรงเรียนในฝัน

ประวัติ[แก้]

อาคารเรียน 4 ชั้น
บรรยายกาศภายในโรงเรียนพัฒนานิคม

โรงเรียนพัฒนานิคมได้เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2504 นับถึงปัจจุบัน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เมื่อพุทธศักราช 2403 รัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ได้ออกกฎหมายยกเลิกอาชีพขับสามล้อในกรุงเทพมหานคร(จังหวัดพระนครเดิม) และได้อพยพครอบครัวของกรรมการสามล้อเข้าไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม ซึ่งในขณะนั้นอำเภอพัฒนานิคมกรรมการสามล้อคนละ 25 ไร่ กรรมการสามล้อเหล่านั้น กรมประชาสงเคราะห์ได้จัดสรรที่ดินให้สร้างโรงเรียน มีเนื้อที่ 72 ไร่ 3 งาน 38.4 ตารางวา โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มศ.3 ) สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2504 โดยมี ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในขณะนั้นมีนายอนันต์ อ่ำพันธ เป็นครูใหญ่ต่อมาในปีพุทธศักราช 2525 กรมสามัญศึกษาให้โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม. 4-ม. 6 )โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายวิธาน สุวรรณทัต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2525

สัญลักษณ์โรงเรียน[แก้]

  • พุทธศาสนสุภาษิตประจำโรงเรียน นต ถิ ปญ สมา อาภา (แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
  • พระประจำโรงเรียน พระพุทธวชิรมงคล
  • สีประจำโรงเรียน
    • สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญงอดงาม
    • สีเหลือง คุณธรรมจริยธรรม เมื่อรวมกันแล้วหมายถึง โรงเรียนที่มีความเจริญงอกงามสมบูรณ์เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]