กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.png
ตราพระประชาบดี
ที่ทำการ
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2545
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร ไทย
งบประมาณ 10,078.1627 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรี จุติ ไกรฤกษ์, รัฐมนตรีว่าการ
ผู้บริหารหลัก นาง พัชรี อาระยะกุล, ปลัดกระทรวง
สราญภัทร อนุมัติราชกิจ, รองปลัดกระทรวง
ว่าง, รองปลัดกระทรวง
อนุกูล ปีดแก้ว, รองปลัดกระทรวง
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
M-SOCIETY.go.th

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อังกฤษ: Ministry of Social Development and Human Security) เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน

ประวัติ[แก้]

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 [2] ในสมัยรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร (ยศในขณะนั้น) ประกอบด้วยส่วนราชการระดับกรม 5 ส่วนราชการ คือ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีสำนักงานที่ตั้งอยู่ที่วังสะพานขาว ซึ่งอดีตเคยเป็นตำหนักที่ประทับของกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนราชการ[แก้]

ส่วนราชการประจำจังหวัด

  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

รัฐวิสาหกิจ[แก้]

องค์กรมหาชน[แก้]

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง[แก้]

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายอนุรักษ์ จุรีมาศ เริ่มต้น : 3 ตุลาคม 2545 สิ้นสุด : 8 พฤศจิกายน 2546
2.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม เริ่มต้น : 8 พฤศจิกายน 2546 สิ้นสุด : มีนาคม 2548
3.นายประชา มาลีนนท์ เริ่มต้น : 11 มีนาคม 2548 สิ้นสุด : สิงหาคม 2548
4.นายวัฒนา เมืองสุข เริ่มต้น : 2 สิงหาคม 2548 สิ้นสุด : ตุลาคม 2549
5.นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เริ่มต้น : 9 ตุลาคม 2549 สิ้นสุด : 6 กุมภาพันธ์ 2551
6.นายสุธา ชันแสง เริ่มต้น : 6 กุมภาพันธ์ 2551 สิ้นสุด : 8 พฤษภาคม 2551
7.นายชวรัตน์ ชาญวรีกูล เริ่มต้น : 24 พฤษภาคม 2551 สิ้นสุด : 2 สิงหาคม 2551
8.นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ เริ่มต้น : 5 สิงหาคม 2551 สิ้นสุด : 23 กันยายน 2551
9.นายอุดมเดช รัตนเสถียร เริ่มต้น : 24 กันยายน 2551 สิ้นสุด : 20 ธันวาคม 2551
10.นายวิทูรย์ นามบุตร เริ่มต้น : 24 ธันวาคม 2551 สิ้นสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2552
11.นายอิสสระ สมชัย เริ่มต้น : 11 กุมภาพันธ์ 2552 สิ้นสุด : 8 สิงหาคม 2554
12.นายสันติ พร้อมพัฒน์ เริ่มต้น : 9 สิงหาคม 2554 สิ้นสุด : 30 มิถุนายน 2556
13.นางปวีณา หงสกุล เริ่มต้น : 1 กรกฎาคม 2556 สิ้นสุด : 22 กรกฎาคม 2557
14.พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว เริ่มต้น : 30 สิงหาคม 2557 สิ้นสุด : 23 พฤศจิกายน 2560
15.พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เริ่มต้น : 24 พฤศจิกายน 2560 สิ้นสุด : 8 พฤษภาคม 2562

รายนามปลัดกระทรวง[แก้]

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 30 กันยายน พ.ศ. 2546
2. อภัย จันทนจุลกะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
3. วัลลภ พลอยทับทิม 4 มิถุนายน พ.ศ. 2547 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
4. พนิตา กำภู ณ อยุธยา 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2555
5. วิเชียร ชวลิต 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
6. ไมตรี อินทุสุต 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
7. พุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์[5] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
8. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561[6] - 30 กันยายน พ.ศ. 2563

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]