สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ราชอาณาจักรไทย
Office of the Ombudsman
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง12 เมษายน พ.ศ. 2543 (24 ปี)
หน่วยงานก่อนหน้า
  • สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (พ.ศ. 2543-2550)
  • สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน)
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
งบประมาณประจำปี183.5048 ล้านบาท (พ.ศ. 2555)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์, เลขาธิการ
  • นายวทัญญู ทิพยมณฑา, รองเลขาธิการ
  • นายกมลธรรม วาสบุญมา, รองเลขาธิการ
  • นายทิฆัมพร ยะลา
  • นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร
ต้นสังกัดผู้ตรวจการแผ่นดิน
เว็บไซต์Ombudsman.go.th

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย (อังกฤษ: Office of the Ombudsman Thailand) เป็นสำนักงานเลขานุการของผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542[2] โดยใช้ชื่อว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ปัจจุบันมี พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เป็นเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ภารกิจ[แก้]

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของผู้ตรวจการแผ่นดิน ศึกษาวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลและสนับสนุนเกี่ยวกับงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งเผยแพร่วิชาการ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ[3]

รายนามเลขาธิการ[แก้]

นายปราโมทย์ โชติมงคล พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2548

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553

นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2563

พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]