ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ===
* {{ม.จ.ก.ฝ่ายหน้า|2486}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2486/D/049/2919_1.PDF แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] หน้า ๒๙๒๐ เล่ม ๖๐ ตอนที่ ๔๙, ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๖</ref>
* {{ป.จ.ฝ่ายหน้า|2482}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2486/D/049/2919_1.PDF เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] หน้า ๑๘๐๓ เล่ม ๕๖, ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒</ref>
{{ม.ป.ช.|2484}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/D/1945_1.PDF แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาถรณ์] หน้า ๑๙๔๕ เล่ม ๕๘, ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔</ref>
* {{ม.ว.ม.|2483}}<ref>ราชกิจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/D/1824_1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] หน้า ๑๘๒๔ เล่ม ๕๗ , ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๓</ref>
* {{ร.ด.ม.(ศ)|2464}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/D/3211.PDF พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา], เล่ม ๓๘, ตอน ๐ ง, ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔, หน้า ๓๒๑๑ </ref>
* {{ร.ด.ม.(ผ)|2481}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/4032.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน], ตอนที่ 0 ง, เล่ม 55, 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481, หน้า 4032</ref>
* {{ช.ด.|2505}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/D/045/9.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน], เล่ม 79, ตอน 85 ง, 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2505, หน้า 9 </ref>
* {{ลูกเสือสดุดี1|2510}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2510/D/080/2446.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี], เล่ม 84, ตอน 80 ง, 29 สิงหาคม พ.ศ. 2510, หน้า 2446 </ref>
* {{ว.ป.ร.3|2464}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/D/2381.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์] หน้า ๒๓๘๓ เล่ม ๓๘, ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔</ref>
* {{อ.ป.ร.1|2481}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/2958.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์], เล่ม 55, ตอน 0 ง, 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481, หน้า 2958 </ref>
* {{ภ.ป.ร.1|2496}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/017/1010_1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์], เล่ม 70, ตอน 17 ง, 10 มีนาคม พ.ศ. 2496, หน้า 1010 </ref>
* {{ว.ป.ร.4|๒๔๖๒}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2462/D/3539.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัจจุบัน] </ref>
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ===
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์